A biztonságos közlekedés hete

Szatmár megye – A biztonságos
közlekedés hete akció keretében a
Szatmár megyei rendõrség
munkatársai több eseményt szerveztek.

Május 12-én az Unio Iskolaközpontban a
17-18 éves diákokkal értekeztek a
közúti balesetekrõl és azok
megelõzésének
lehetõségérõl, valamint a
fiatalok szerepérõl a
közlekedésben. Május 13-án
szervezték a Óvodások helyesen tudnak
közlekedni verseny megyei szakaszát, míg
május 14-én Nagykárolyban
tesztelték egy hetedikes osztály
tanulóinak a közlekedési ismereteit.
Május 15-én szervezték meg a
„Közlekedési oktatás –
Oktatás az életért”
elnevezésû közlekedési versenyt a
Johann Ettinger Líceumban, melyen a
megyébõl tíz csapat vett részt.
A legjobbak jutalmat és oklevelet vehettek
át. Az egész heti tevékenység a
gyerekek és fiatalok
figyelemfelkeltésének jegyében
zajlott, remélve hogy ezáltal csökken a
közlekedési balesetek száma.