A bizonytalanság költészete

A bizonytalanság költészete
Szijj Ferenc író, költő, műfordító volt a nagyváradi Törzsasztal sorozat idei utolsó meghívottja.

A pénteken este az Illyés Gyula könyvesboltban megrendezett Törzsasztal esten Szijj Ferenccel – mint ahogy azt már megszokhattuk – Kőrössi P. József író, könyvkiadó beszélgetett. Szijj Ferenc felelevenítette a múlt század nyolcvanas éveiben Szegeden töltött időszakát, az ott kiadott Harmadkor című folyóiratnál betöltött szerepéről is említést téve. Ezt követően budapesti éveiről beszélt, külön kitérve a maga idejében jelentős Nappali Ház irodalmi folyóirat kiadásának körülményeire. A továbbiakban a meghívott költészetére terelődött a szó, ennek kapcsán Körössi P. József elmondta, hogy súlyos önvallomásokként értelmezhetők Szijj Ferenc költeményei A költő bevallotta, hogy az önvallomások oka egyfajta bizonytalanságban keresendő, ”bizonytalanság abban, hogy ki vagyok, és mi vagyok, mennyire fontos az, amit csinálok, és hogy számít-e valamit az, amit leírok”. Majd pedig hozzáfűzte: “a bizonytalanság ott kezdődik, ahol fenyegetés van”.

A bizonytalanság bizonyossága

Szijj Ferenc hozzátette, hogy életművének egy része egyfajta rejtőzködés, arra való törekvés, hogyan valamit leírni úgy, hogy elmondjon valamit, de valami rejtve is maradjon. Kőrössi P. Józsefnek arra a kérésére, hogy miért kell rejtőzködni, Szijj Ferenc azt válaszolta, hogy a bizonytalanság miatt, ami jó dolgokat is hozhat, de amit inkább egy nagyon negatív bizonyosság előérzetének, valami rossz előhírnökének tekint. “A jótól nem félünk, egyébként pedig a sötétség az érdekesebb, azzal lehet több mindent kezdeni” – fejtette ki a költő.
Más témára áttérve Szijj Ferenc bevallotta, hogy gyűlöli a fordítást, “megélhetési fordító vagyok” – fogalmazott, noha többek között Kafka és Kleist műveit ültette át magyarra, majd a klasszikus világirodalmi művek újrafordításával kapcsolatban elmondta, hogy szükségesek időről időre ezek az újrafordítások, mert a fordításban nincs egy szöveg, a “másik nyelvben csak változatok vannak, és egyik sem tuti” – fogalmazott. A mintegy másfél órás program során Szijj Ferenc felolvasott régebbi és újabb keletű költeményeiből is. Az esemény dedikálással zárult.

Pap István