A bizalom visszaszerzés és decentralizáció

A bizalom visszaszerzés és decentralizáció

Syatmár megze – A Megyei Sürgősségi
Kórház vezetősége igyekszik, hogy
a teljes alkalmazotti gárda számára
előteremtse a gazdasági válság
ellenére is a fizetéseket és a
pótlékokat. A helyzet nem reménytelen.

A Szatmár megyei egészségügyi
szféra minden intézményvezetője
és érdekképviseleti vezetője
megjelent kedden azon a gyűlésen, amelyet a
megyei egészségügyi
igazgatóság hívott össze. A
téma a romániai
egészségügyi rendszer leromlott
állapota volt. A gazdasági krízis csak
nehezítette az amúgy is
válságos romániai
egészségügyi helyzetet, és
nincsen ez másként a megyénkben sem. A
megye legtöbb beteget ellátó, a
legtöbb ággyal és személyzettel
rendelkező kórházának, a Megyei
Sürgősségi Kórháznak a
vezetése április óta
küszködik azzal, hogy legalább a
dolgozók alapfizetését és a
régiségi pótlékot ki tudja
fizetni. A kórház vezetője, dr. Paula
Mare a tanácskozás után tartott
sajtótájékoztatón elmondta, nem
lehet egyik pillanatról a másikra megoldani
azokat a gondokat, amelyeket hosszú évek
óta hanyagoltak. Véleménye szerint
azonban apró lépésekkel közelebb
lehet, és közelebb is kell kerülni ahhoz,
hogy elmondhassák, bár az
egészségügy mostohagyerekként van
kezelve, jól mennek a dolgok a megyében.
Ezzel párhuzamosan pedig a betegek bizalmát
is vissza kell szerezni, hangsúlyozta Paula
Mare.
Decentralizáció több
lépésben


A tényleges decentralizáció még
nem kezdődött meg, de az
önkormányzatok, az
egészségügyi igazgatóság
és az egészségügyi
intézmények vezetői már a
jövőbeni struktúrán
gondolkodnak.

A megyei egészségügyi
igazgatóságon kedden tartott
tanácskozáson az
egészségügyi szférát is
érintő gazdasági válság
megyénk rótt terheit vitatták meg,
és közösen keresték a
lehetséges megoldásokat. Emellett azonban
megbeszélték a decentralizáció
kérdését is, hiszen annak első
lépésére vonatkozó
törvényi hátter máris
érvénybe lépett, nevezetesen, hogy az
eddig egészségügyi
fennhatóság alá tartozó iskolai
orvosok, asszisztensek, valamint a
közösségi asszisztensek és roma
mediátorok átkerülnek a helyi
önkormányzatok hatáskörébe.
A két utóbbi kategória mindössze
20 embert érint, az első azonban
megközelíti megyeszinten a 150-et, hiszen csak
a megyei kórházhoz 76-an tartoznak. Dr. Rat
Elisabeta, a megyei közegészségügyi
igazgatóság aligazgatója elmondta,
hogy egyelőre csak formálisan kerülhettek
át ezek az emberek a helyi
önkormányzatok hatáskörébe,
és így lesz ez a
decentralizáció minden további
lépésénél. Dr. Dorel Coica, az
igazgatóság vezetője elmondta, hogy
igyekeznek „családon belül”
megbeszélni először a
decentralizációt, és a
strukturális kérdéseket is
felvázolni, hiszen, könnyen előfordulhat,
hogy a helyi tanácsok nem rendelkeznek olyan
szakképzett, és több éves
egészségyi tapasztalattal rendelkező
szemékyekkel, akik hathatós
segítséget tudnak adni ebben a kényes
kérdésben a helyi tanácsok
vezetőinek. A megyei tanács
határkörébe kerülne át a
Megyei Sürgősségi Kórház,
tehát nem csak az ott dolgozók
fizetéséről kellene gondoskodnia,
idővel önállóan, és nem
minisztériumi hanem saját
forrásból, de elő kell teremtenie a
fejlesztésekre, a műszerekkel való
ellátásra és a kisebb-nagyobb
hibák kijavítására is a
pénzt. Azért, hogy
felkészülhessenek a várható
kiadásokra, a megyei tanács kérte,
hogy július 20-ig adja le a vezetőség a
kórház havi költségvetést,
és ezzel együtt azt az összeget is
kérték, amelyet a megyei
egészségügyi biztosítási
pénztár havonta átutalt 2008-ban
és 2009-ben a kórháznak.