A Bihari Sándor kórus fellépése

A Bihari Sándor kórus fellépése

Bihar megye – Szombaton este a
római-katólikus Barátok
templomában a Varadinum rendezvénysorozat
keretében lépett fel a templom Bihari
Sándor kórusa Kiss Géza kántor,
orgonista vezényletével.


A műsor bevezetőjeként hangzott el
Charles Gounod a híres francia operaszerző
VII. Miséjének Gloria részlete. A
szerző életének végén
az egyházi zenéhez fordul: többek
közt miséket ír. Ezt
követően Verdi Nabucco című
négyfelvonásos
operájából (1842) a harmadik
felvonásban felhangzó A zsidó
rabszolgák kara szólalt meg (Mint a
fecske, repülj messze földre). Lambiotti Ave
Maria című kétszólamú
kórusát szintén az énekkar
adta elő. Bihari Sándor (1900-1984)
Jézus szíve szólóját
Kissné Mitra Lívia énekelte.
Csengő szép szopránja ugyanolyan
megnyerő volt mint Saint-Saens Jöjj be
hozzám oratóriumrészletének
szólójának
előadásakor. Befejezésként J.
Haydn halálának kétszázadik
évfordulója alkalmából a
londoni időszak huszonegy triója
közül szólalt meg az I. és II.
Trió (HOB IV: 1-3), melyet Tokaji Ágnes
első hegedűn, Costin Szabó Éva
másodhegedűn és Bozsódi
Beáta gordonkán adott elő. Haydn
1790-1794 között művészi
fejlődésének csúcsára
érkezett el, amikor tökélyre viszi
klasszicizmusát. Befejezésül
Dankó János váradi zeneszerző
két romantikus hangvételű
Duóját (Emlékezés,
Poéma) közvetítette Costin
Szabó Éva és Tokaji Ágnes.
A hangszeres művek igen hitelesen és
szépen csendültek fel a három
előadó
tolmácsolásában. A
kamarakórus Kiss Géza
hozzáértő
vezénylésével megnyerő
teljesítményt nyújtott, amelyet a
hallgatóság nagy szeretettel fogadott.

Tuduka Oszkár