A Bihar Megyei Tanács, mint paraván

A Bihar Megyei Tanács, mint paraván
A csütörtöki váradi helyi tanácsülésen felvetett kifogásokat Ilie Bolojan polgármester több alkalommal is a Bihar Megyei Tanáccsal példálózva utasította vissza. Már a napirend is vitát szült.

A csütörtökön lezajlott nagyváradi helyi tanácsülésen már maga a napirend vitát szült, ugyanis Kirei Melinda, az RMDSZ-frakció vezetője azt kérte, hogy vegyék le a napirendről a telekfejelánlásokra vonatkozó tervezeteket, hiszen már több polgár pert nyert a város ellen, amiért utóbbi a telek egy részének felajánlásához köti azt, hogy megadja-e az építkezési engedélyt. Ilie Bolojan polgármester felszólalásában jelezte: akik úgy érzik, hogy igazságtalanság éri őket, azok előtt nyitva áll a lehetőség, hogy bepereljék a várost, de az önkormányzat nem utasíthatja el azt, ha valakik önként felajánlják telkük egy részét a városnak.

Költségvetés

Az első napirendi pont, a város idei évi költségvetés-tervezete is vitába torkollott. Kirei Melinda azt kifogásolta, hogy a tervezetben egy lej sincs előirányozva ifjúsági programokra, noha a helyi önkormányzatokat törvény kötelezi arra, hogy külön költségvetési tételt szánjanak az ifjúság számára. Ugyanakkor kifogásolta azt is, hogy a költségvetésben nem szerepelnek az esetleges ingatlaneladásokból származó bevételek. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt három évben átlagban hatmillió lej bevétele volt a városnak az ingatlaneladásokból, de most ez a bevételi forrás nincs feltüntetve a büdzsében. Liviu Sabău Popa PSD-s helyi tanácsos azt kifogásolta, hogy a tervezet nem volt időben nyilvánosságra hozva, ezért nem szavazza meg a PSD-frakció a tervezetet. Válaszában Ilie Bolojan azt mondta, hogy a polgármesteri hivatal minden törvényes előírásnak megfelelve határidőre meghirdette a költségvetés-tervezetet, megtartotta a közvitát, sajtótájékoztatót tartott róla, majd Kirei Melindához intézve szavait – aki nem emelt kifogást a költségvetés-tervezet kidolgozásának és bemutatásának a módjával – azt tanácsolta neki, hogy észrevételeivel forduljon a Bihar Megyei Tanácshoz, ahol semmi ilyesmit nem történt mielőtt a költségvetést előterjesztették. „Pásztor elnök urat gondolom ismeri, nem? Neki felteheti ugyanezeket a kérdéseket” – fogalmazott élesen Bolojan. A továbbiakban kifejtette, hogy nem a közelmúltban, hanem az elmúlt huszonhét évben adták el a város ingatlanait, és szintén Kirei Melindához intézve szavait elmondta: „önök részt vettek ezekben az eladásokban, mert kormányon voltak mindahányszor, amikor ezek az eladások történtek, kérdezze meg a régi tanácsosokat, hogyan történtek meg ezek az eladások”. A továbbiakban kifejtette azt is, hogy tekintettel az uniós projektek finanszírozására, illetve a centenáriumi eseményekre, ebben az évben nem különítettek el civilek által megpályázható pénzkeretet, majd a civil szervezetek finanszírozása kapcsán megjegyezte: „meg vagyok győződve arról, hogy abból a 700 ezer euróból, amit a megyei tanács utalt ki a tavaly különböző eseményekre, lehet találni 25 ezer eurót, amivel meg lehet oldani ilyen vagy olyan problémákat.” A maga során Eduard Florea gazdasági igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy az eladásokból származó összegeket nem lehet már belefoglalni a költségvetésbe, míg ugyancsak a polgármester Kis Gábor RMDSZ-es helyi tanácsos felvetésére kijelentette, hogy a város támogatja a Festum Varadinum lebonyolítását, csak nincs még megszabva, hogy mekkora összeggel. A költségvetést végül a liberális frakció igen szavazataival fogadta el a helyi tanács.

Megint Pásztor

A tanácsülésen vita kerekedett a polgármester és Kirei Melinda között a város idei évi közbiztonsági tervének tervezete kapcsán is, utóbbi ugyanis néhány formai és tartalmi kifogást emelt a tervezet kapcsán. Ilie Bolojan válaszában elmondta, hogy a tanácsos által felvetett tartalmi kérdések nem a helyi rendőrség, hanem a városi rendőrség hatáskörébe tartoznak. Ezt követően megjegyezte, hogy Pásztor Sándor megyei tanácselnökkel közösen részt vett a megyei csendőrség vezetőségével folytatott tanácskozáson, és mint mondta, ő azt kérte a csendőröktől, hogy éjszakánként, illetve napközben is járőrözzenek többet a belvárosban és néhány tömegközlekedési járaton, továbbá Nagyvárad felszereléseket ajánlott fel a csendőrségnek, majd megjegyezte, hogy Pásztor Sándornak semmiféle felvetése nem volt ezen a tanácskozáson. A város közbiztonsági tervét három tartózkodás mellett fogadta el a helyi tanács.

Pap István