A Bihar megyei RMDSZ közleménye

Bihar megye – Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete az érdekeltek tudomására hozza az alábbiakat: Azok a személyek akik Bihar megyében képviselő jelöltek vagy szenátor jelöltek szeretnének lenni a soron következő parlamenti választásokon, augusztus 5 és 14 között tehetik le jelölési pályázatukat az RMDSZ Bihar Megyei Szervezet nagyváradi titkárságán (Piata Unirii 2-4), munkanapokon 9-16 óra között.

Képviselőjelölt vagy szenátorjelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ-nek, illetve valamely társult szervezetnek, és a tisztségre az illető megye területén működő valamely helyi szervezet, a platformok vagy valamely társult szervezet jelöli. Az egyéni jelölés benyújtásához legkevesebb 200 RMDSZ-tag támogató aláírása szükséges. A támogatóknak az illető megye valamely helyi szervezetéhez kell tartozniuk, és csak egy jelöltet támogathatnak aláírásukkal.

Nem lehet jelölt az a személy, aki a 2008-as helyhatósági választásokon vagy annak eredményeként polgármesteri, alpolgármesteri, megyei tanácselnöki vagy alelnöki mandátumot szerzett. Indokolt esetben, a területi szervezet megkeresésére, a SZÁT felmentést adhat ezen előírás alól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1) a jelölt önéletrajzát, egységes adatlapon, erről egységes számítógépes nyilvántartás készül (1. sz. melléklet);

2) a jelölt választási programját;

3) a jelölt politikai tevékenységéről szóló nyilatkozatot (1989 előtt és után), amelynek tartalmaznia kell a jelöltnek a hírszerző szolgálatokkal való együttműködését 1989 előtt és után (2. sz. melléklet);

4) az RMDSZ tagsági igazolvány másolatát;

5) a jelölt írásos nyilatkozatát, amelyben vállalja az RMDSZ programját (3. sz. melléklet);

6) a jelölt írásos megválasztása esetén az RMDSZ-mandátumából eredő, SZKT és a megyei szervezet által meghatározott pénzügyi kötelezettségeinek eleget tesz (4. sz. melléklet);

7) bizonylatot, amellyel igazolja, hogy előző mandátuma alatt eleget tett a szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek;

8) előválasztási nyilatkozatot, amelyben a jelölt vállalja, hogy függetlenül az előválasztásokon elért eredménytől, nem indul más párt színeiben vagy függetlenként a 2008-as parlamenti választásokon (5. sz. melléklet);

9) a jelölt írásos nyilatkozatát, hogy melyik egyéni szavazókörzetben szeretné jelöltetni magát.

Ugyanaz a személy nem indulhat képviselő- és szenátorjelöltként is.

Azok a személyek, akik más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen indultak a helyhatósági, parlamenti, illetve európai parlamenti választásokon, 4 évig nem jelölhetők és nem választhatók. Indokolt esetben, a romániai magyar közösség érdekeit figyelembe véve a SZÁT felmentést adhat ezen bekezdés előírása alól.

A hiányos, illetve kizáró jellegű feltételeknek ellentmondó pályázatot az MVB nem fogadhatja el.

A román nyelv megfelelő szintű ismerete kötelező.

A SZÁT ajánlja, hogy a jelöltek felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek és megfelelő szinten beszéljenek legalább egy nemzetközileg használt idegen nyelvet.

A jelölteknek teljesíteniük kell az Alkotmány 37. cikke által megállapított megválaszthatósági feltételeket.

Nem lehet jelölt az a személy, aki:

a) nem tagja az RMDSZ-szervezetnek, illetve országos vagy területi szintű társult tagnak;

b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen múltja;

c) a parlamenti, európai parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, illetve szervezet színeiben indult.

A jelentkezési kritériumok teljesítésének, illetve a kizáró jellegű feltételek meglétének ellenőrzése az MVB feladata.

A képviselőjelölteket és a szenátorjelölteket az előválasztás napjára külön erre a célra összehívott megyei jelölő küldöttgyűlésen választják, amelynek időpontja 2008. augusztus 22, péntek 17 óra, az Ady Kulturális Központ konferencia terme (Codrilor utca).

A pályázat mellékletei letölthetők az RMDSZ honlapjáról – www.rmdsz.ro -, vagy az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének titkárságán igényelhető.