A bibliás Várad

A bibliás Várad
Nagyvárad – A Festum Varadinum zárónapi istentiszteletét követően, vasárnap délben a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban egy biblia-kiállítást lehetett megtekinteni.

A már megszokott tárlókon kívül a terem közepén egy hatalmas 8 x 4 méteres kereszt formában kiképzett nyitott tárlón is bibliák voltak láthatóak. A kiállítást megtekintését tulajdonképpen a középen levő pulpituson látható, 1661-ben kiadott Váradi Bibliával kell kezdeni, és a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadásával befejezni, amelyet Károlyi Gáspár és munkatársai fordítottak magyarra és adták ki az 1590-ben.

Nagy volt az érdeklődés, igen sokan tekintették meg e kiállítást, amelyet Veres-Kovács Attila olaszi lelkipásztor rendezett be, Benedek Anna könyvtáros és Kövendi István segédlelkész közreműködésével. Amint a kiállítási kalaúzban olvasható: a kiállítás erkölcsi és anyagi fedezetét a KREK Missziói és Gazdasági Osztálya biztosította.