A beutaltak mozgóurnával szavaztak

A beutaltak mozgóurnával szavaztak
Nagyvárad – Sem a városi, sem a megyei kórházban nem létesült ezúttal szavazókörzet. Viszont a beutaltak igényelhettek mozgóurnát a legközelebbi szavazókörzettől, így nem estek el a voksolás jogától.

A Gavril Curteanu városi kórháznál ottjártunkkor semmilyen információ nem volt feltüntetve arról, hogy ezúttal ott nincs szavazókörzet. A kihangosított istentisztelet közepette a portás csak sokadjára értette meg, hogy mit keresünk. „Nincs itt, kérem, semmi. A gyermekvárosban lehet csak szavazni” – mondta. Mint megtudtuk, délelőtt fél tizenegyig már jó páran kérdezték tőle ugyanazt.

Mérgesek voltak

Amint Kiss Judittól, a gyermekváros épületében létesített 79. sz. szavazókörzet elnökétől megtudtuk, a délelőtt folyamán több mint húsz személyt voltak kénytelenek más körzetekhez irányítani, 14 óra körül pedig számuk már ötven körül mozgott. Az a helyzet állt elő ugyanis, hogy sokan azok közül, akiket a kórház portása hozzájuk küldött, lakhelyük szerint nem a 79. sz. körzethez tartoztak. A szabályzat szerint pedig – amint azt a Bihar megyei Választási Bizottságtól (BEJ) kapott információ is megerősítette – míg más helységek lakosai gyakorlatilag bármely váradi szavazókörzetnél leadhatták voksukat, a váradiak (a mozgóurnát igénylők kivételével) ezt csak a lakhelyük szerinti szavazókörzetnél tehették meg. „Az emberek mérgesek voltak, hiszen mi már a második helyről irányítottuk őket a harmadik felé” – mondta a szavazókörzet elnöke. A körzetnél végül úgy oldották meg a helyzetet, hogy kifüggesztették a kórház bejáratánál a szükséges információkat arról, hogy a környékbeli utcák lakosai hová mehetnek szavazni.

Mozgóurnák

A megyei kórháznál sem létesült ezúttal szavazókörzet, viszont tudomásunk szerint a délelőtt folyamán a beutaltaknak lehetőségük nyílt mozgóurnával szavazni. A Bihar megyei Választási Bizottságtól azt az információt kaptuk, hogy alig néhány nappal ezelőtt még úgy volt, hogy míg a helybéli beutaltak csak a lakhelyük szerinti körzetben adhatják le voksukat (azaz csak ha kimenőt kapnak a kórházból), addig más településekről érkezett betegeknek jogukban áll igényelni mozgóurnát attól a körzettől, amelyhez a kórház tartozott. A Központi Választási Bizottság (BEC) viszont néhány napja egy olyan döntést hozott, miszerint a váradi beutaltak is szavazhatnak a kórház szerinti körzet mozgóurnájával. Az erre vonatkozó kérvényt, valamint a szükséges igazolást szombat este nyolc óráig lehetett leadni a körzeteknél.

Neumann Andrea