A betegek nincsenek egyedül

A betegek nincsenek egyedül
Nagyvárad- A Betegek Világnapja alkalmából Exc. Böcskei László megyés püspök szentmisét mutatott be a Székesegyházban. Mahajduda János segédlelkész prédikált és kiszolgáltatták a betegek kenetét.

A kedd délután zajlott ünnepi szentmise bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: 1993-ben az azóta boldoggá avatott II. János Pál pápa kezdeményezte, hogy minden évben február 11-e legyen a Betegek Világnapja annak emlékére, hogy az egyházi naptár szerint ezen a napon 1858-ban a dél-franciaországi Lourdes-ban Mária-jelenés történt. A Boldogságos Szűzanya megjelent a kis Bernadette-nek, azt üzenve a katolikusoknak: építsenek ott templomot, és imádkozzák a rózsafüzért, mert a jelenés helyén feltörő forrás gyógyító erejű. A főpásztor ezért azt tanácsolta: kérjük a Szűzanya oltalmát, hogy gyógyítsa a fájdalmainkat, s ezáltal vezessen el minket a fiához, ugyanis az jelenti számunkra a legfőbb gyógyulást, ha megtaláljuk Krisztust, vele együtt hordozzuk mindennapi keresztjeinket. E keresésben a legbiztonságosabb útitársunk Mária, aki vezet bennünket, ezért hálával és köszönettel kell őhozzá forduljunk, egyúttal kérve további támogatását is.

A püspök ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a betegségek emberi létünk törékeny oldaláról árulkodnak, megmutatják, hogy valamilyen módon az életünk felemésztődik, mert végesek vagyunk. De arra is gondolnunk kell, hogy éppen amikor betegek vagyunk, nem mondhatjuk azt, hogy egyedül vagyunk, hiszen Isten még jobban megajándékozza jóságával és szeretetével azokat, akik rá hagyatkoznak, akik Krisztussal hordják a keresztet. Emellett gondolnunk kell azokra is, akiknek van szívük ahhoz, hogy enyhítsék a szenvedők fájdalmát, az orvosokra, a gondozókra, a beteglátogatókra, tette hozzá a főpásztor.

A betegek városa

Prédikációjában Mahajduda János, a Székesegyház segédlelkésze hangsúlyozta: Lourdes jó ideje a betegek városa, régi evangéliumi időket idéző gyógytelep, ahol 1858. február 11. és július 16. között többször is megnyílt az ég kapuja, nem véletlenül négy évvel azt követően, hogy IX. Piusz Pál pápa kihirdette a szeplőtelen fogantatás hittételét. Jézus édesanyja 18 alkalommal látogatta meg a földi világot, hogy fiához hasonlóan a testi-lelki gyógyulások örömhírét hirdesse, és egy egyszerű kislányt használt fel arra, hogy a bűnösöket a megtérésre késztesse, s új lendületet adjon a keresztény lelkületnek.

Elmélkedésében a tisztelendő ugyanakkor arra is kitért: a Betegek Világnapja elrendelésének előzményeként 1984. február 11-án II. János Pál pápa apostoli levelet bocsátott ki a szenvedés keresztény értelmezéséről, melyet ő maga később személyesen is megtapasztalt. Az utóbbi időben szokássá vált, hogy a napon a pápák üzennek, a káplán XVI. Benedek 2011-ben kelt gondolatait idézte.

A homília után lezajlott az ilyenkor szokásos három fő mozzanat: a csendes kézrátétel, az olaj felett elmondott hálaadó ima és a betegek megkenése.

Ciucur Losonczi Antonius