A Babeș-Bolyai Tudományegyetem 2017-es felvételi ajánlata

Akt.:
Romania-insider.com
Romania-insider.com
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem a 2017-2018-as egyetemi tanévre 4947 tandíjmentes, több mint 9200 tandíjas, és több mint 2650 távoktatási és csökkentett látogatású helyet hirdet meg az alapképzési felvételire.

Ezek közül 60 tandíjmentes helyre a roma nemzetiségű jelentkezők felvételizhetnek, 5 helyre a mozgássérült személyek, míg 128 helyet a határon túli román nemzetiségű jelentkezőknek biztosít- tudható meg a BBTE vezetősége által tartott sajtótájékoztatón. A magiszteri képzésen 3595 tandíjmentes, több mint 6600 tandíjas és közel 900 csökkentett látogatású hely kerül meghirdetésre a 2017-2018-as egyetemi tanévre. Ezek közül 25 tandíjmentes helyre a roma nemzetiségű jelentkezők felvételizhetnek, és a határon túli román nemzetiségű jelentkezők számára 95 helyet biztosít az egyetem.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetemre felvételizők 237 alapképzési program (távoktatási és csökkentett látogatású képzés), valamint 223 magiszteri program (távoktatási és csökkentett látogatású képzés) között választhatnak- fejtette ki dr. Soós Anna tanulmányi és a magyar tagozatért felelős rektorhelyettes.

Új alapképzési szakokat javasolnak

A 2017-2018-as egyetemi tanévre a BBTE hét új alapképzési szakot javasol: Környezeti menedzsment és könyvvizsgálat szak (román nyelven). Környezetminőségi, környezet-egészségügyi és környezetbiztonsági mérnöki szak (román nyelven). Óvodapedagógus- és tanítóképző szak (német nyelven), Nemzetközi kapcsolatok és amerikai tanulmányok (angol nyelven), Nemzetközi kapcsolatok és ázsiai tanulmányok szak (román nyelven), Nemzetközi kapcsolatok és üzleti diplomácia szak (román nyelven), Közigazgatás szak (magyar nyelven). Ezek az új programok a Hivatalos Közlönyben való megjelenésük után kerülnek meghirdetésre.

Magiszteri képzésen 13 új program indítását javasolja a BBTE, amelyekből kettő megjelent a Hivatalos Közlönyben is: Humánerőforrás- menedzsment és a szervezetszociológia szak (magyar nyelven) és Humánerőforrás-menedzsment a közszférában szak (román nyelven).

A BBTE doktori iskolája számára a tanügyminisztérium 330 helyet biztosít, ebből 165 tandíjmentes.

Alap- és mesterképzés magyar nyelven

A BBTE Magyar Tagozatán 1100 alapképzéses, 505 mesterképzéses államilag támogatott helyet hirdetnek meg és a tandíjas helyek, ezek dupláját képezik (külön alap -és külön mesterképzésen).

Ioan Aurel Pop akadémikus, az egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a BBTE a legjobb egyetem Romániában a „2016-os Egyetemi Metaranking” alapján. A Bukaresti egyetem mellett a legkeresettebb felsőfokú intézmény. A 2007-2008 közti időszakban 55.000 hallgatója volt. Jelenleg 42.000 diákja van. Az egyetem nem növeli a hallgatói létszámot, mert inkább az oktatás minőségére helyezi a hangsúlyt. A legkeresettebb szak az informatika. Az informatika szakra 660 hallgatót vesznek fel, azonban Kolozsváron az informatikai cégek sokkal nagyobb számú informatikust tudnának alkalmazni (11000 szakembert) – mondta Soós Anna rektorhelyettes. Tanárhiány miatt az egyetem nem növelheti a diáklétszámot. Másrészt az egyetem az informatikus szakembereknek nem biztosíthat olyan magas fizetést, mint az informatikai cégek.

A nyári felvételi 2017. július 12 és július 31. között zajlik.

A 2017-2018-as egyetemi felvételire a BBTE Karai különböző jellegű írásbeli vagy szóbeli vizsgákat szerveznek a felvételire jelentkező diákok ismereteinek és kognitív képességének felmérésére. Az írásbeli felvételi vizsgák tematikája, bibliográfiája a karok honlapján megtalálható. A BBTE Karai- eltérő súlyozással- figyelembe veszik az érettségi vizsga átlagát is. Tehát karoknak meg van a saját értékelési rendszerük.

A felvételi díjakról, valamint a tandíjakról szóló tudnivalókat a BBTE felvételi honlapján tudhatjuk meg, a következő címen http:/ admitere.ubbcluj.ro

Soós Anna rektorhelyettes szerint csak a BBTE szervez egyetemi felvételit.

A rendkívül gazdag egyetemi felvételi ajánlat, a bő választék lehetőséget biztosít a tanulni vágyó fiatalok számára, hogy érdeklődésüknek, adottságaiknak, igényeiknek megfelelően döntsenek, képezzék magukat. A BBTE-en szerzett diploma jelentős értéket jelent az állandóan változó, fejlődő hazai és külföldi munkaerőpiacon.

Csomafáy Ferenc