A börtönben sincs munka

Szatmár megye – A
Büntetés–végrehajtási
Intézmények Országos
vezetősége döntése
értelmében a romániai
börtönökben átszervezések
zajlanak. A szatmárnémeti börtön
Szatmár, Bihar és Szilágy
megyét szolgálja ki.

A romániai
büntetés-végrehajtási
intézetek átszervezésének
elsődleges célja az, hogy egy
intézmény keretén belül
csökkentsék a felügyeleti típusok
számát. A szatmári börtönben
eddig négyféle felügyeleti formát
alkalmaztak, ezek a következők voltak: a nyitott
rendszerű (regim deschis), az enyhe
megszorításokkal működő (regim
semideschis), a zárt rendszerű (regim inchis)
és a szigorúan őrzött
rendszerű (regim de maxima siguranta). A
szatmári a nyitott rendszerű, és az
enyhe megszorításokkal működő
rendszerben való felügyeletre rendezkedett be,
tájékoztatott az intézmény
tegnapi első negyedévi
kiértékelőjén a szatmári
börtönigazgató, Ciorcaş Mihai. Mint
elmondta, az átszervezések befejeződtek,
ezentúl három megyét szolgál ki
a Mileniului utcai intézmény:
Szatmárt, Bihart és Szilágy
megyét. Véleménye szerint kis idő
elteltével már érezhető lesz a
változás jótékony hatása
úgy a fogvatartottakra, mint a börtön
intézményének munkatársaira. A
490 személy befogadására alkalmas
börtönben a tegnapi nap
délelőttjén 480 rabot őriztek,
közülük 5 személy várja az
átszállítását más
településre.


Az átszervezés után 163 személy
került át más börtönbe,
és a szatmáriba 170 rabot
irányítottak át. Az
érvényben lévő
rendelkezések szerint az elítélt a
hivatalosan bejegyzett lakhelyéhez legközelebb
eső intézetben kell hogy letöltse a
bíróság által kiszabott
büntetést. Ennél a pontnál fontos
megjegyezni, hogy az átszervezésből
kifolyólag a zárt rendszerű (regim
inchis), illetve a szigorúan őrzött
rendszerű (regim de maxima siguranta)
felügyeletre ítélt személyeket
átszállították a
nagyváradi börtönbe. A nőket Aradra
szállították, az előzetes
letartóztatásban lévő fiatalokat
Nagyváradra, a már
élítélteket a
marosvásárhelyi kiskorúak–
és fiatalok börtönébe, az
előzetes letartóztatásban
lévő kiskorúakat a nagyváradi
börtönbe szállították.

Fejlesztések

Ebben az évben a szatmári börtön
ellenőrzési rendszerének a
fejlesztése a kitűzött cél,
térfigyelő kamerákat és
fotocellás ajtókat stb. szerelnek be,
remélhetőleg még ebben az évben.
Ciorcaş Mihaitól megtudtuk, hogy a
gazdasági válság a börtön
intézményét sem kerülte el,
míg tavaly nyolcvan személy dolgozott a
cipőkészítő műhelyben, a
szerződésük erre az évre nem lett
meghosszabbítva.