A 30 kilométeres abszurdum

Akt.:
Szemléltetve így néz ki a törvény újragondolása után még meg is vastagított sáv a határok mentén
Szemléltetve így néz ki a törvény újragondolása után még meg is vastagított sáv a határok mentén
Amatőr szintű jogszabályt fogadott el földtörvény témában a PSD vezette hatalom, a jogszabály gondot okoz a lakosságnak, antidemokratikus, jogsértő – véli egy képviselő.

Hiába az volt az egésznek a jelmondata, hogy „nehezítsük a külföldiek romániai földvásárlását, védjük meg a román földet”, végül magukra a romániai lakosokra is kedvezőtlen törvényt vitt keresztül a PSD, a PNL és a PC, azaz a jelenlegi hatalom. 30 kilométer széles úgymond védelmi vonalat vontak ugyanis Románia köré. Az ügy lényege, hogy a külföldiek földvásárlását szabályozó törvény első váktozatában az szerepelt, hogy körbe Románia határai mentén 20 kilométeres vastagságú sávban csak akkor lehet nem belterületnek számító földeket eladni, ha a tranzakcióba beleegyezik több titkosszolgálat (a SRI, a SIE, valamint a SPP), továbbá a belügyi és a védelmi minisztérium is. Több kifogás miatt azonban az államfő visszaküldte a parlamentnek a jogszabályt, ahol módosítottak rajta. Így most már nem 20, hanem egyenesen 30 kilométeres sávra terjed ki az adásvétel nehezítése. Ez például Bihar megye nem belterületnek számító földjei esetében azok mintegy harmadára vonatkozik, azaz nagy mértékben nehezíti a tulajdonosok adásvételi tevékenységét. Továbbá az a helyzet, hogy a jogszabály a hivatalos álláspont dacára nem csak a külföldiekre vonatkozik, hanem ugyanúgy érvényes a román állampolgárokra is. Azaz például, ha egy itteni adná el a földet egy másik itteninek, azt is láttamoztatni kell külterület esetén a szóban forgó szervekkel, ha a föld az adott sávba esik – e szerveknek pedig jogukban áll megtiltani az adásvételt, ha úgy gondolják, hogy szerintük nem megfelelő kezekbe kerülne a föld.

Nehézségek

A restrikció a határok mentén 19 megyében érinti a lakosságot. Bihar megyében 101 közigazgatási egységben élők számára jelentett korlátozást az első verzió, amikor a zóna még 20 kilométeres volt, aztán amikor 30 kilométeresre bővítették a jogszabály végső változatában, már 174 település lett érintett.

Cseke Attila parlamenti képviselő tegnap sajtótájékoztatón bírálta a jogszabályt. Szerinte ez sérti a tulajdonjogot, hiszen korlátozza az adásvételt, ráadásul ködös, hogy eleve miért van szükség ilyesmire. A szóban forgó hivatalok véleményének lekérdezési kötelezettsége csak azokra nem vonatkozik, akiknek elővásárlási joguk van. A törvény ilyen jogot biztosít az illető terület társtulajdonosainak, bérlőinek, a szomszédos telkek tulajdonosainak, az adott településen lakó gazdáknak és az államnak. Jelenleg tehát a zónában rajtuk kívül bárki csak úgy adhat el külterületet, ha egy kérvényben megnevezi a vásárlót és kéri a hivatalok állásfoglalását arról, hogy megbízható-e az illető, azaz belemennek-e az ügyletbe felsőbb szinteken is. Jászvásártól Aradon át Nagyváradig számos nagyváros és kisebb település lakóinak ügyleteit nehezítik ezáltal. Várhatóan megyei kirendeltségei lesznek a védelmi tárca által kijelölendő szervnek, ahova a szóban forgó kérvényeket be kell nyújtani, és a tárca fennhatósága alá tartozó hivatal gyűjti majd össze a fentebb említett hivatalok álláspontját, és dönti el, megejthető-e az adásvétel. Az átfutási idő elvileg 20 naptári nap, azaz akár majdnem egy hónapig is húzódhat a jóváhagyatás. Ráadásul, ha 30 hektárnál nagyobb területről van szó, akkor az egész dossziét el kell küldeni Bukarestbe úgynevezett végső jóváhagyásra. Cseke szerint ez külön is fölösleges, és csak bürokratikus túlbonyolítás. A politikus elmondta: „A 24 évvel ezelőtti változások óta nem volt ilyen megszorítás ebben az országban. Ez csak rossz a külföldiek mellett a román állampolgároknak is.” Úgy tűnik azonban, a törvényt ilyen formában fogják kihirdetni végül. Cseke hozzátette: ők alkotmánybíróságon támadnák meg, de várhatóan nem gyűl össze az ehhez szükséges mennyiségű aláírás a parlamentben.

Háttér

Tehát a fenti, még komolyabb korlátozás is úgy került a jogszabályba, hogy azt az államfő kifogásai nyomán úgymond ismét átgondolta a képviselőház, és új formában szavazta meg. A földtörvényt tavaly módosította a román parlament, elővásárlási jogokkal nehezítve a termőföld külföldi tulajdonba kerülését, tekintettel arra, hogy január elsején lejárt a külföldi magánszemélyek földvásárlását megakadályozó moratórium. Miután Basescu pontatlanságokra hivatkozva visszaküldte megfontolásra a parlamentnek a jogszabályt, múlt kedden a szenátus ezeket kijavította és bevette a módosítások közé azt is, hogy az európai uniós polgárok és jogi személyek csak a saját országukban létező földvásárlási korlátok között vásárolhatnak termőföldet Romániában. Ezt most a képviselőház is megszavazta és a jogszabály ismét Basescu elé kerül kihirdetésre. Az átdolgozott törvényszövegbe került be tehát, hogy az országhatár 30 kilométeres körzetében található földterületeket csak a védelmi minisztérium jóváhagyásával lehet eladni. Ám a törvény nemcsak a külföldiek telekvásárlására vonatkozik, hanem rendelkezései a román állampolgárok közötti adásvételre is érvényesek. A külföldiek az országban bejegyzett cégeiken keresztül eddig is birtokolhattak termőföldet Romániában. Egyébként több mint 700 ezer hektárnyi termőföld van külföldi vállalkozások tulajdonában, ez csaknem 8 százaléka az ország több mint 9 millió hektárnyi megművelt földterületének.

Szeghalmi Örs