A 18 éven felülieknek is jár gyermekpénz

A szenátusban szerdán fogadták el azt a törvényjavaslatot, miszerint a még középiskolába, vagy szakiskolába járó, de 18. életévét betöltött iskolásoknak is jár a családi pótlék.

Az említett törvénytervezettel hagyják jóvá az 1993/61-es törvény kiegészítésére hozott, a családi pótlékra vonatkozó 2008/16-ös sürgősségi kormányrendeletet. A szenátusban egyhangúan kézfelemeléssel szavazták meg a törvénytervezetet az elektronikus szavazórendszer meghibásodása miatt. Az új szabályozó szerint akik osztályt ismételtek nem jogosultak családi pótlékra 18. évük után csak akkor ha orvosi bizonyítvánnyal tudják igazolni, hogy egészségügyi okok maiatt kényszerültek osztályismétlésre. A 18 évet betöltött tanulók után járó családi pótlék folyósítását a nyári vakáció idején felfüggesztik, majd hivatalból megkezdik ismét a folyósítást, ha az illető folytatja tanulmányát a következő tanévben. Ez esetben megkapja a felfügesztés idejére járó családi pótlékot is.

A törvénytervezettel kapcsolatban a végső szót a képviselőház mondja ki. Ahhoz, hogy hatályba léphessen a képviselőknek is el kell fogadniuk.