Gyászhírek, 2019. június 3.

Gyászhírek, 2019. június 3.
„Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.” (János 5,27) FELFÖLDI MARGIT szeretteinek a pünkösdi Lélek általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Emléke legyen áldott!

 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és nagyapa, PAPP JÁNOS jóságos szíve megszűnt dobogni. Utolsó útjára június 4-én 15 órakor a hegyközkovácsi kápolnából kísérjük. Örökké szerető, bánatos lányod Juci, vejed Zoli, unokáid Dérus és Dalma.

*

Megtört anyai szívem mérhetetlen fájdalmával tudatom, hogy drága gyermekem, PAPP JÁNOS folyó év június 1-jén visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 4-én 15 órakor a hegyközkovácsi kápolnából. Örökké bánatos, szerető édesanyád, Erzsike.

*

Valahol az égen, van egy fényes csillag, Iránytűje lehet a mesés angyaloknak. Hogy merre is van, azt senki sem tudja, De biztos, hogy van, hisz mesélnek róla. Mesélik még azt is, ha távozik egy élet Születik egy angyal, s benne újra él a lélek. Fájdalommal teli szívvel engedi Papp János lelkét távozni az Úrban kedves felesége Irénke és fia Jancsi, és anyósa Irén.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki az egész PAPP családnak szerettük, Papp János elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében. Pötyi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett bátyám, Papp János jóságos szíve megszűnt dobogni. Utolsó útjára június 4-én 15 órakor a hegyközkovácsi kápolnából kísérjük. Bánatos öcséd Zoli és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, Papp Jánostól, aki túl hamar távozott az élők sorából. Temetése június 4-én 15 órakor a hegyközkovácsi kápolnából. Bánatos öcséd Lajcsi és családja.

*

Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, SZILÁGYI IRÉNKÉRE (Bihardiószeg), aki 6 hónapja hagyott itt minket. Egy decemberi napon, kegyetlen volt a sors hozzád nagyon. Egy váratlan pillanat megállította szívedet, melyben nem volt más mint jóság és szeretet. Te, aki a családodért mindent megtettél, te, aki nem kértél, csak adtál, egy napon mindent itthagytál. Hogy ki volt ő nekünk, azt el nem mondhatom, mert nincs rá szó, nincs rá fogalom. Csillag volt ő, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, s örökké megmarad. Téged elfeledni soha nem lehet, csak letörölni az érted hulló fájó könnyeket. Örökké bánatos férjre Józsi, lányai Hajnalka, Anikó, vejei Csaba és Tibor, unokái Milán és Lara.

*

Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalodjon a te szolgádnak tett ígéreted szerint.” (Zsolt. 119, 76) KOVÁCS MÁRIA, BOROZSNYAI SÁNDOR, SINCA LAURENTIU-VALER, MOTOSAN TEODOR, TRINCA TEODOR, SIMON BÉLA, FELFÖLDI MARGARETA, DUCA FLOARE, SCHITTENHELM AURELIA, MESTER TRAIAN, GRAUR FLORIAN, MARINESCU FLOARE, LÉVAY LÁSZLÓ, SOLOMIE EVA, CORNEA GHEORGHE, BUCSÁS JÓZSEF. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal, de Isten vígasztaló szeretetében tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, BOROZSNYAI SÁNDOR (vajdai születésű) életének 80. évében hosszantartó betegség után csendesen megpihent. Búcsúztatása 2019. június 4-én 14 órától a biharpüspöki kápolnából. Isten adjon neki örök nyugodalmat! Gyászoló családja: felesége, lánya, vejei és unokái.

*

Megrendült lélekkel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától és nagymamától, ÖZV. ABRUDAN ERZSÉBETTŐL (szül. Bonacz), aki életének 87. évében, rövid szenvedés után örökre megpihent. Temetése június 6-án lesz 12 órakor a Steinberger kápolnából. Áldott legyen az emléke, nyugodjon békében! Búcsúzik tőle leánya Ibolya, unokája Andi és unokaveje Mircsu.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, LÉVAY LÁSZLÓ életének 90. évében elhunyt! Temetése 2019. június 5-én lesz a Steinberger kápolnából 13 órától. Gyászolja felesége Klára, gyermekei: László-András és Márta, veje Tibor, unokái: Péter, Máté és András.