Gyászhírek, 2018. december 28.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. december 28.
Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, Máthé Ilona (volt tanítónő) 88 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, december 28-án 12 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Örökké gyászoló lánya Edit, veje Miklós, unokája Izolda, férje Csaba és drága dédunokája Benjámin.

Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a mindig segítőkész testvérre, sógorra és nagybácsira, MIKÓ BÉLÁRA halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Szerető nővére és családja.

*

„Hittel vallom, hogy él az én Megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földből.” MARIN CONSTANTIN, CIUTA ELVIRA, VEKKER JULIÁNNA, ROMÁN GYÖRGY ISTVÁN, COPOS ARON, KÖNNYŰ MIHÁLY.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Az idő múlása nem tudja enyhíteni a fájdalmunkat. Felejthetetlen percek, drága emlékek, fájdalom, könnyek és kimondhatatlan hiány maradt azóta, mióta 16 évvel ezelőtt, január 2-án, a legdrágább édesanya, nagymama és testvér, PAIZS MÁRIA (volt nagyszalontai tanítónő) az örökkévalóság útjára lépett. Hiányát feldolgozni nem lehet, hisz megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott. Elmentél és veled együtt a remény, de lelkünk utadon elkísér, a szeretetünk és hálánk megmarad az örökkévalóságon túl is, érted hulló könnyeink soha el nem fogynak. Az őrangyalunk voltál, vagy és leszel mindig. A legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívben hagyunk magunk után. Példaértékű életed, jóságod, önfeláldozó szereteted éltet bennünket, és a vágy, hogy őrizhessük emléked. Az örökké tartó szeretetünk mécsese mindig égni fog szomorú sírodon, őrködve pihenésed felett. Köszönet és elismerés mindenkinek, aki megőrzi emlékét. Nyugodj békében drága lélek és az örök világosság fényeskedjen neked. Az örökké bánatos család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagytatára és déditatára, ID. VÁGI JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. „Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Nyugodjon békében, emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őt soha el nem felejtő felesége, gyermekei, unokái és dédunokái.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, BURZÁN IRMA életének 75. évében elhunyt. „Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet!” Búcsúzik tőle férje Sándor, leánya Katika, unokája Olivia.
*
Örökké tartó szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, FODOR ERZSÉBETRE halálának 10. évfordulóján. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Nyugodjon békében! Férje, gyermekei és unokája.
*
Édesapám, ÁCS JÓZSEF emlékére, aki 2018. január 2-án lesz egy éve, hogy itthagyott bennünket. Nincs olyan nap, hogy ne gondoljak rád. A hiányod ami igazán fájdalmas, Ez amit soha nem fogok megszokni. Képeidet sokat nézegetem, És könnybe lábad mindkét szemem. Örökké szerető lányod Marika, vejed Lóránt, unokád Larry és Zana és dédunokáid Amerikából.
*
Fájdalommal emlékezünk a szeretett CSETE KATALINRA, akinek jóságos, beteg szíve 2 éve egy sóhajjal megszűnt dobogni. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.” Férje Misi, leánya Krisztina, veje Tibi, unokája Krisztián és felesége Ioana.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, TIPONUŢ MÁRIA ÉVÁRA halálának 9. évfordulóján. A gyászoló család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a 6 éve elhunyt szeretett testvéremre, RŐFF KRISTIAN ATTILÁRA. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Emléked őrzi béke és nyugalom, Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S míg élünk, őrizzük őket.” Bánatos testvéred és családja.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 6 éve, búcsú nélkül hagyott itt bennünket imádott fiunk, RŐFF KRISTIAN ATTILA. „Hihetetlenül hiányzol, őrülten rossz tőled távol, néha becsukjuk a szemünk, s te itt vagy velünk.” Örökké bánatos szülei.
*
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a 2 éve elhunyt FARKAS MIHÁLY JÁNOSRA (élt 74 évet). Emléke legyen áldott! A gyászoló család.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, PELLE JÁNOST utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkat virágaikkal enyhíteni próbálták. A bánatos család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szeretteinkre, CZÉGÉNYI MAGDOLNÁRA (szül. NAGY) halálának 11. évfordulóján és CZÉGÉNYI MIHÁLYRA (Örvénd) halálának 3. évfordulóján. „Hiába borul rátok a temető csendje, szívünkben élni fogtok mindörökre.” Nyugodjatok békében! A bánatos család.
*
Köszönetet mondunk Papp Györgynek és családjának az önzetlen segítségért, amelyet a nehéz percekben nyújtott SZÁSZ RÓBERT családjának, Hegyközpályi.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, SZÁSZ RÓBERT FERENCET (Hegyközpályi) utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, együtt érző jelenlétükkel, szavaikkal erősítettek bennünket. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.