4 bizonyíték, hogy a lélekvándorlás létezik

A reinkarnációba vetett hit csak a
halál gondolata elől való
menekülés volna? Vagy valóban
létezik? Bizonyos dolgok az utóbbit
mutatják.


A lélekvándorlás
más szóval
reinkarnáció – az emberi
lélek halál utáni más
emberként, esetleg állatként
történő
újjászületését
jelenti. A buddhista vallás
tanítása szerint a sorozatos
reinkarnálódás egészen
addig tart, míg a lélek meg nem szabadul
a karmájától, és el nem jut
a nirvánába. A
nirvána a buddhizmus szerint egy
vágyak nélküli állapot,
ahová az emberi lélek csak teljesen
tiszta és bűntelen
állapotában juthat el. De vajon
tényleg létezik a
reinkarnáció? Van élet az
élet után?


 

Regressziós hipnózis


Bizonyítékot jelenthetnek a
lélekvándorlásra a
hipnotizált személyek egyéni
beszámolói. A regressziós
hipnózis során a hipnotizőr
az alanyt korábbi emlékeihez, olykor
előző életeibe repíti vissza. A
hipnózisban az érintettek gyakran
mesélnek arról, hogy valaki más
testében élnek. Egészen pontos
részleteket említve számolnak be
arról, hogy egy másik században,
egy másik ember bőrében, esetleg
más nemű, valamint merőben más
társadalmi helyzetű
személyként élik napjaikat.


Ebben az állapotban bámulatosan alapos
leírást adnak a hipnotizált
személyek olyan múltbéli
helyekről és
szituációkról, melyekről
éber állapotban nem lehet
tudomásuk. Ráadásul ezek az
utazások nem csupán izgalmasak, de
rendkívül hasznosak is lehetnek, hiszen a
hipnotizált személyek
megismerkedhetnek korábbi
inkarnációikkal, az akkori
életükben elkövetett hibáikkal,
minek következtében
lehetőségük nyílik arra, hogy
jelen életükben ne
kövessék el ugyanazokat a
tévedéseket.

A néma gének nyomában


Az orosz kutató, P. K. Anohin
vizsgálatai alapján arra a
megállapításra jutott, hogy az
emberi szervezetben vannak bizonyos néma
gének. Ezek, bár a genetikai
információ
átörökítésében
nem vesznek részt, egyáltalán nem
inaktívak. Épp ellenkezőleg,
tárolják azokat az
információkat, melyeket az ember –
jelenlegi és korábbi – élete
során elraktározott.


A néma gének a test minden
területén megtalálhatóak,
létezésüket pedig az
úgynevezett ismeretlen ismerősök
jelenség bizonyítja. Biztosan veled is
előfordult már, hogy
találkoztál egy idegennel, akivel
kapcsolatban az első kézfogáskor az
az érzésed támadt, hogy már
jó ideje ismeritek egymást. Ezt a
jelenséget azzal magyarázzák, hogy
a testedben lévő néma gének
felismerik az idegent, akivel előző
életed során már kapcsolatban
álltál.


Déja vu jelenség


A francia kifejezés Emile Boirac
nevéhez fűződik, jelentése:
már láttam. Ezt a jelenséget
már valószínűleg te is
megtapasztalhattad. Ha déja vu-d van, úgy
érzed, hogy a szituáció, melyben
benne vagy, már megtörtént veled,
vagy a hely, ahol először jársz, nem
ismeretlen számodra, ráadásul
néha még azt is tudod, mi lesz a
következő történés. Egyes
elméletek szerint a deja vu jóval
több egy különös
érzésnél, funkciója van.
Szerepe, hogy az ismerős
szituációban ne kövesd el azt a
hibát, amit előző életedben
már megtettél. Tehát a
jelenségnek egyfajta vészcsengő
szerepe van, mellyel elkerülheted a
karmádat. Ugyanakkor arra utal, hogy a
lélekvándorlás
létező dolog.

Tudományos bizonyíték

Dr. Ian Stevenson, a Virginiai Egyetem
Pszichiátriai Tanszékének
vezetője komoly tudományos
kutatással igyekezett bizonyítani a
reinkarnáció
létezését. Már a ’60-as
években felfigyelt arra a jelenségre,
hogy a gyermekek időnként képesek
egészen pontosan visszaemlékezni az
előző életükben
történt eseményekre. Ezt
természetesen lehetne az élénk
fantáziavilággal magyarázni,
ám Dr. Stevenson kutatásai
alapján úgy tűnik, ennél
többről van szó. Elsősorban
azért vizsgált gyermekeket, mert az
ő elbeszéléseiket hitelesebbnek
tartotta, hiszen olvasmányaik még nem
befolyásolhatták
élményeiket. A professzor ezer
lélekvándorlással kapcsolatos
esetet vizsgált meg. A gyermekek igen
pontos beszámolói alapján
felkereste az elhunyt személyek rokonait,
és sok esetben közvetlen
összefüggéseket talált a
gyermekek emlékei, valamint az elhunyt
élete között.


 

A civilizált ember szkepticizmusa


A modern világban természetesen minden
olyan dolgot kétkedve fogadunk, ami szabad
szemmel nem látható, amire nincs
tudományos magyarázat. Érdemes
azonban pusztán abba belegondolnod, hogy milyen
sokáig nem fogadta el az orvostudomány a
pszichoszomatikus betegségek
létezését. Annak ellenére,
hogy már Hippokratész is tudta, a lelki
események hatással vannak a testre, csak
alig néhány évtizeddel
ezelőtt nyert mindez tudományos
bizonyítékot. A lélek a testtel
szemben egyszerűen azért szorul
háttérbe, mert egy kevésbé
szemmel látható oldala az emberi
létnek. Ám azért, mert a
civilizált ember gyakran nem lát
tovább az orránál, még nem
biztos, hogy az élet azon dolgai, melyek nem
kézzelfoghatóak, nem is léteznek.

Szerző:Horváth Eszter
             

Forrás: femina.hu

A cikk másodközlése a Femina
írásos engedélyével
és jóváhagyásával
történik, figyelembe véve a Femina
Szerzői jogok idevonatkozó jogi
kikötéseit is. A cikk további
átvétele, részleteinek
közlése, kivonatolása
kizárólag a Femina írásos
engedélyével lehetséges.