Gyászhírek, 2018. május 17.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. május 17.
Búcsúzunk tőled, drága mama, HORVÁTH PETRONELLA. Példás szereteted tovább adjuk. Emléked örökké élni fog bennünk. Temetése szombaton, május 19-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Fiad Laci, unokád Gergő, menyed Edit.


Búcsúzom tőled drága nővérem, HORVÁTH PETRONELLA (nyugalmazott tanítónő). Szívemben örökké élni fogsz. Jó testvér voltál. Húgod Nusi.

*

Keresztmama, HORVÁTH PETRONELLA, itthagytál bennünket, mert menned kellett. Lelkünk örökre elkísér. Enikő, Jancsi, Zoli, Balázs, Tamara.

*

Drága keresztmama, HORVÁTH PETRONELLA emléked örökké élni fog bennünk. Nelli, Tibi, Orsi.

*

Megtört szívvel és mély fájdalommal emlékezünk halálának ötödik évfordulóján MURGULY JÁNOSRA, akit szívből szeretünk és nem feledünk soha. Nyugodj békében! Lányod Erzsike és családja, élettársa Kati.

*

A Paptamási Iskola munkaközössége részvétét fejezi ki NÉMETI OTILIA és CSORDÁS ROZÁLIA kolléganőiknek, édesanyjuknak békés nyugalmat, a gyászoló családnak vigasztalódást kívánva.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Bátyám, BÁLINT LÁSZLÓ (az O.T.L. volt buszsofőrje) életének 77. évében eltávozott szerettei köréből. Temetése csütörtökön, 17-én 13 órakor a püspöki temetőben lesz. Drága emlékét örökké szívünkben megőrizzük. Búcsúzik húgod Etus és gyerekei a távolból: Brigitta és Eddi, nővéred Ilka.

*

Azt a boldogságot, amit tőled kaptam,/ Úgy hoztad el nékem, ahogy megálmodtam./ Nem tudlak elfeledni bármerre is járok,/ Hisz mindig fogtad két kezemet,/ Akkor is ha elengedték mások.
Szavakkal leírni nem lehet azt a fájdalmat, ami három éve gyötri lelkünket, mikor elveszítettük életünk értelmét, KOCSIS IMRÉT (Szentimre, élt 68 évet). Vasárnap volt, mikor elhagytál, azóta minden vasárnapot feketében látom már. A te lelked fénye oly gazdagon árad, hogy még a porfelhőkből is napfény árad. A fájdalom ostora úgy simul lelkemre, mintha minden csapása életemre törne. A szörnyű fájdalom útját te már végigjártad, az engem ért csapások helyet kaptak nálad. Neked fájt először, ami engem bántott, s te úgy élted meg, mint lelki bánatot. Ahogy szenvedtél a betegágyadon, oly csendben viselted, hogy nekem ne fájjon. Te soha nem hagysz el engem, legalábbis úgy érzem. Mindig velem maradsz lélekben, ameddig csak élek. Fényesen világít a lelked, mint tűző nap az égen, s én követem azt a fényt, ameddig csak élek. Halálom napjáig emlékezem rád! Emlékezik felesége Irénke, fiai, unokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya ÖZV. FÜLÖP BÉLÁNÉ (MOLNÁR ERZSÉBET, Biharszentjános) 80 éves korában hosszú szenvedés után visszaadta fáradt lelkét Teremtőjének. „Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké!” Utolsó földi útjára ma, 2018. május 17-én 13 órakor kísérjük a biharszentjánosi ravatalozóból. Búcsúzik tőle lánya Erzsike és veje Bandi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztanyától, ÖZV. FÜLÖP BÉLÁNÉTÓL (Biharszentjános),
aki türelemmel viselt, hosszú szenvedés után megpihent. Őszinte részvétünk lányának ERZSIKÉNEK és vejének BANDINAK. Nyugodjon békében! Családjának vigasztalódást kívánunk. Búcsúzik tőle keresztlánya Gizi és családja.

*
Köszönöm Istennek, hogy a férjem és gyermeked édesapja voltál! Bánattól teli szívvel, de Isten akaratában megnyugodva emlékezem drága férjemre, IFJ. TÁLINGER JÓZSEFRE (élt 48 évet), aki ma 13 éve távozott el közülünk. „Éjjel-nappal gondolok rád, örökké siratlak, mert hiányzol nagyon.” Áldott emléked szívem utolsó dobbanásáig őrzöm. Örökké bánatos felesége Ibolya, egyetlen lánya Ibici, sógornői: Magdi és családja, Zsuzsa és családja, Ica és családja, Józsi és Mihaela.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és dédnagymamára,
KUN PIROSKÁRA (Biharvajda), aki ma egy éve hagyott itt minket örökre. „Akiket szeretünk, a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled. Összeköt minket az örök szeretett. Fia Lajos, lánya Kati, valamint veje, unokái és dédunokái.

*

„Kérünk Téged, büntetésüket elengedd, hogy a meghalt híveiknek örök nyugodalmat adj.” GUI GYÖRGY OTTÓ, CIONCA MARIA, HORVÁTH PETRONELLA, BALÁZS JULIÁNNA AGNETA, TOTOREAN SALVINA, VASS IMRE, GÖRÖG ATTILA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, GUI GYÖRGY OTTÓ (az Electrometal volt dolgozója) türelemmel viselt betegség után, életének 85. évében elhunyt. Temetése pénteken, május 18-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle felesége Juliánna, fia Edward, menye Enikő és unokája Vivien.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább apatárstól, GUI GYÖRGYTŐL, aki életének 85. évében elhunyt. Emlékét szívünkben őrizzük, nyugodjon békében! Imre, Éva, Zoltán és Hanna.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szomszédunk, GUI GHEORGHE elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. A T6-os blokk B lépcsőházának lakói.