Gyászhírek, 2018. január 9.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. január 9.
Mély megrendüléssel értesültünk KÁLLAY LÁSZLÓ református lelkipásztor hirtelen elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.

 

A nagyváradi megyés püspök, az egyházmegye papsága és a gyászoló család Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy 2018. január 7-én, vasárnap este Főtisztelendő VAS LÁSZLÓ plébános, életének 53., papságának 20. évében, gyors lefolyású betegség következtében, szentségekkel ellátva elhunyt. Elhunyt lelkipásztorunk földi maradványait 2018. január 11-én, csütörtökön 8 órakor a nagyváradi székesegyházban ravatalozzuk fel, 11 órakor szentmisét mutatunk be a lelki üdvéért, majd 13 órakor a nagyváradi Rulikovszky temetőben helyezzük örök nyugalomra. Vas László 1965. április 27-én született Nagyváradon. Teológiai tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. Tempfli József püspök szentelte pappá 1998. április 26-án Nagyváradon. Segédlelkész volt Nagyvárad-Olasziban, plébános Hegyközcsatárban, római tanulmányait követően pedig az Amerikai Egyesült Államokban, előbb a Chicago-i (IL) Szent István plébánián, majd a Passaic-i (NJ) Szent István plébánián teljesített szolgálatot, biztosítva a helyi magyar közösségek lelkipásztori ellátását. Nyugodjon békében!
Böcskei László megyés püspök, a gyászoló család.

*

Megrendüléssel vettük tudomásul Ft. Vas László atya elhunytát. Nyugodjon békében! „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” (Jn. 11) Őszinte részvéttel: a Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett és tisztelt kolléganőnk NAGY KATALIN ny. tanárnő elhunyta miatt érzett mély fálydalmában. Emlékét örökké megőrizzük. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola munkaközössége.

*

Őszinte részvétem és együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak a szeretett férj és édesapa, Ifj. Kondor Lajos (Lali) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Pásztor Sándor.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak IFJ. KONDOR LAJOS ehunyta miatt. Nyugodjon békében! Az Ady Endre Líceum 1985-ben végzett évfolyama.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága unokatestvéremtől, VAS LÁSZLÓTÓL, akinek jóságos szíve örökre megpihent. Emléke örökké élni fog szívünkben. Őt soha el nem felejtő unokatestvére, Éva és családja, valamint Juci néni.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, HODOS RÓBERTRE, aki 1 éve távozott az élők sorából. „Egy fájó perc alatt elszállt az életed,/ itthagytad azokat, akik nagyon szerettek./ Megpiheni mentél, fájdalmad elhagyva,/ melyet sokáig viseltél magadban./ Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,/ találj odafent örök boldogságot.” Bánatos édesanyád, testvéred Pisti és családja, Zsoli.

*

Boros Marikának megnyugvást kívánok a világ egyik legjobb férjének, MIKINEK elhunyta alkalmából. Nyugodjon a drága békében, biztos ő is nehezen hagyta itt a szerető családját. Részvétem az egész családnak, Sütő Ibi.

*

A Szigligeti Színház munkaközössége őszinte részvétét fejezik ki Kovács Enikő színművésznőnek édesanyja elhunyta alkalmából. Emléke legyen áldott.

*

A Szigligeti Színház munkaközössége őszinte részvétét fejezik ki Fábián Enikő színművésznő férje, dr. REGÉNY ISTVÁN elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Orsinak és Boginak szeretett édesapjuk elvesztése miatt érzett fájdalmunkban. A 16-os iskola IV. E osztálya, a tanító néni és a szülők.

*

Jó kollégánk és barátunk, Lovas Attila családja mellett vagyunk ezekben a nehéz pillanatokban apósa elthunytakor. Őszinte részvétünket nyilvánítjuk. A CTI ABA Crişuri Oradea kollégák.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki Kovács Borinak szeretett férje elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodj békében, A Tere Fere kör tagjai.

*

Megrendülten, fájó szívvel búcsúzunk Ft. VAS LÁSZLÓ atyától. Isten veled, nyugodj békében, mindenkinek nagyon fogsz hiányozni! Őszinte részvétünk a bánatos családnak. Kiss Géza Lóránd és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősnek, szomszédnak, akik szeretett halottunkat, id. JUHÁSZ JÁNOST (volt UAMT dolgozó) utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni próbálták. Felesége Ildikó, fia János, menye Inci és unokája Anett.

*

„Hogy egy édesanya milyen drága kincs,/ Azt csak az tudja, akinek már nincs./ Mindent adhat az ég kétszer,/ Márványt, kincset, palotát,/ Csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesanyát.” SZARKA ILONA már 7 éve eltávozott közöttünk. Megköszönöm, hogy voltál nekem, soha el nem múló szeretettel emlékezik rád szerető lányod Icu.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett hallottunk, GERE MÁRIA temetésén részt vettek, velünk voltak, szeretetükkel támogattak, enyhíteni igyekezték fájdalmunkat a betegség és a gyász napjaiban. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZABÓ LAJOSRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 5 éve elhunyt szeretett édesapára, apósra és nagyapára, KUN SÁNDORRA (Szalárd). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

Az örök elválás fájdalmával emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédinagymamára, HORVÁTH MARGITRA (szül. Szabó), aki 10 éve eltávozott szeretett családja köréből. Áldott emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Emlékezik reá lánya Margit és családja, fia Feri és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa, BOROS MIKLÓS elvesztése miatti fájdalmában. Kutasi Sándor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagynéninktől, MOISA MAGDOLNÁTÓL, aki életének 94. évében elhunyt. Temetése szerdán, január 10-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló Weber, Feher és Gaal család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, KOVÁCS MAGDOLNA (szül. RÁCZKÖVI MAGDOLNA) életének 86. évében csendesen megpihent. Temetése ma, január 9-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúznak lányai, unokái, vejei, a nagyszántói Idősek Otthona munkatársai és lakói.

*

Elmúlt egy szomorú év január 9-én, mikor kedves páromat, NAGY KÁROLYt örökre elvesztettem, visszaadta lelkét Teremtőjének. Soha el nem felejtjük, emléke, szeretete, mosolya itt maradt szívünkben. Adjon az Úr békés pihenést, zavartalan álmot számára. Irénke és családja.

*

Köszönetemet fejezem ki rokonaimnak, a barátoknak, ismerősöknek, mindazoknak, akik mellettem álltak a nehéz órában, fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, melyet drága fiam, FEKETE SÁNDOR elvesztése okozott. Emléke szívemben örökké élni fog. Bánatos édesanyja Emília.

*

„Csak egy könny voltam, aki porba hull, Csak egy sóhaj, aki égbe szabadul./ Csak egy csók, aki hideg kőre lel,/ Csak egy szó, kire visszhang nem felel.” (Juhász Gyula). Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki ZELENCIUC MARIUSNAK és családjának a szeretett, önfeláldozó édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ZELENCIUC ELENA (LUTA) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük. Szomszéd barátai Emi és Iván.

*

Szomorúan emlékezem férjemre, SCHNEIDER GYÖRGYRE (zenész) halálának 7. évfordulóján. A zene összekötött bennünket. A szép dallamokat nem lehet elfelejteni… Felesége Marika.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a feleségre, édesanyára, CZIRJÁK ILONÁRA (szül. BÁNHÁZI, Érsemjén), aki ma 6 hónapja hagyott itt bennünket. A múltba visszanézve, valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már. / Temető csendje ad neki nyugalmat, / Szívünk fájdalma örökre megmarad. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk GACSADI CSABA LÁSZLÓRA (Székelyhíd) halálának 10. évfordulóján. Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobog már értünk jóságos szíved. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökké ott maradsz. A bánatos, gyászoló család.

*

„Én nem tudok mást úgy ölelni meg, ahogy a testvéremet ölelem, a testvéremet, aki, egy velem.” (Reményik Sándor). Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, sógortól és keresztapától, VAS LÁSZLÓTÓL, aki életének 52. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Soha nem feledünk. Búcsúzik testvére Edit, sógora Laci, keresztgyermekei Márk és Kinga.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, ID. KÖKÖVICS ISTVÁN (volt szalacsi lakos) életének 90. évében elhunyt. A temetési szertartás január 10-én, szerdán 13 órától lesz a biharpüspöki ravatalozóból. Búcsúzik tőle fia István, menye Eta, unokái Kinga és Xénia, unokaveje Csaba, dédunokája Sára, valamint nászasszonya özv. Bodó Sándorné.

*

„Íme, az Isten sátora az emberekkel van,… maga az Isten lesz velünk, és letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. (Jelenések 21, 3-4) Mérhetetlen fájdalommal búcsúzom drága fiamtól, VAS LÁSZLÓTÓL, aki súlyos betegségben 52. évesen hirtelen itthagyott minket. Gyászertartásos búcsúztatása január 11-én 11 órakor a nagyváradi székesegyházból. Végső nyugalomra 13 órakor helyezzük a Rulikowski temetőben. Isten veled. A viszontlátásra. Nyugodj békében. Soha nem feledünk. Bánatos anyud.

*

„Zöldellő réteken vezet engem, fölnevel szelíd vizek mentén, fölüdíti fáradt lelkem” KÖKÖVICSZ ISTVÁN, VAS LÁSZLÓ, KOVÁCS MAGDOLNA, LASCU PETRU, ZELENCIUC ELENA, MURESAN NICODIM, PETRUSE AVRAM. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.