Gyászhírek 2017. május 31.

Akt.:
Gyászhírek 2017. május 31.
„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” A 25 éve elhunyt Papp Magdára, a Szigligeti Színház egykori primadonnájára és a zeneiskola magánének tanárára emlékezik szeretettel családja.


Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, Biri Attilának édesanyja, Pál Gizella elvesztése miatt ért mély fájdalmában.
Kollégái a Cartier Prima cégtől.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett unokatestvér, BONDÁR IRÉN életének 80. évében elhunyt. „Mert a kiszabott esztendők letelnek és én útra kelek, és nem térek vissza (Job könyve 16. rész 22 u). Temetése 2017. május 31-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle unokatestvérei családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága unokánkra, IFJ. LÉTAI IMRÉRE (Érkeserű) halálának 9. évfordulóján. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugodalmad nem zavarja senki. Ha pihensz is a nehéz mélyben, szívünkben megmaradsz örökre. Nem feledünk el soha. Még szerettél volna élni, de már nem lehetett. Az Úr szólított, és hozzá menned kellett. Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon, csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Nyugodj békében.” Örökké sirató nagyszülei.

*

Fájó szívvel emlékezem egyetlen gyermekemre, IFJ. LÉTAI IMRÉRE (élt 19 évet, Érkeserű) halálának 9. évfordulóján. A halál hirtelen elrabolt tőlem. Örökös fájdalmat hagyva a szívemben. Sírodhoz a virág könnyekkel érkezik, szomorú szívem rád emlékezik. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, a szívemben örökké megmaradsz. Szeretettel emlékezem rád, a te szerető édesapád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt szomszédunknak, a GYENGE családnak GYENGE GYUSZIKA elvesztése miatti mély fájdalmában. Kozák Imre és családja.

*

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Álmaid a mélyben legyenek csendesek, / A jó Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, ÖZV. KOÓS SÁNDOR
életének 72. évében hirtelen eltávozott szerettei közül. Temetése szerdán, május 31-én 16 órakor lesz a hegyközújlaki kápolnából. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle lánya Gyöngyi és családja, fia Sándor és családja, testvére Miklós és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk apatársunktól, KOÓS SÁNDORTÓL. Isten nyugtassa őt békében. Simon Béla és Erzsike.

*

ZSOLT – TIMI honlap lesz 10 éve, hogy egy felelőtlen, őrült elrabolt tőlünk. Míg élünk, szívünkben éltek. Laci és Gizi.

*

„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet,/Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/Szívünkből szeretünk, s nem feledünk téged.” Halálának második évfordulóján emlékezünk GESZTI FERENCRE.
Felesége, fia, menye, édesanyja és testvérei. Az angyalok őrködjenek feletted.

*

Fájó szívvel gondolunk arra a szomorú napra, amikor ma 2 éve, a kegyetlen halál elrabolta tőlünk drága édesanyánkat,
SZŰCS IRINA (szül. DÖBRE). Örök álma felett őrködjön a hála és a szeretet. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében! Szerető családja.

*

Június 1-jén lesz 10 éve, hogy drága gyermekeink, FAZEKAS ZSOLT JÁNOS (élt 33 évet) és DOMJÁN TÍMEA CSILLA
(élt 22 évet) örökre itthagytak bennünket. Szomorú napjaink telnek azóta, nagyon hiányoztok. Áldott legyen emléketek, pihenésetek csendes. A bánatos Fazekas család.

*

Tíz évvel ezelőtt a balesetin voltunk és reménykedtünk…velünk nem történhet meg! És megtörtént…elveszítettük mindkettőt. Miért? Nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy már nincsenek… Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt drága gyermekre és testvérre, DOMJÁN TÍMEÁRA (élt 22 évet) és barátjára, FAZEKAS ZSOLTRA (élt 33 évet). Nyugodjatok békében, emlékeinkben örökké velünk vagytok. Bánatos szüleid és nővéred Reni.

*

Az 50. érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt, néhai osztályfőnökeinkre, tanárainkra és kedves osztálytársainkra. A volt „Nagyváradi 4-es számú Líceum”: XI B, D, H, F, J, K osztályok volt diákjai.

*

Szeretettel emlékezünk rád drága apánk, a testvér és rokon, TREITLI MIHÁLY halálod első évfordulóján.
Lelked remélem békére talált,
S te már a mennyből vigyázol reánk!
Soha nem felejtünk, szívünkből szeretünk,
S örökkön-örökké emlékezünk Rád!
Emlékeznek rá gyermekei, testvére, a rokonok és a barátok.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, MURVAI FERENCRE, aki 6 hónapja távozott el az élők sorából. „Soha nem feledünk, szívünkből szeretünk, rád örökkön-örökké emlékezünk!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az idő múlása sem tompítja irántad érzett szeretetünket. Gyászolják, felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, ID. KOÓS SÁNDOR (volt ref. kántor) elvesztése miatt érzett fájdalmában. A hegyközújlaki református gyülekezet emlékét örökké megőrzi. Nyugalma legyen áldott, pihenése legyen csendes! A Hegyközújlaki Református Presbitérium.