Gyászhírek 2017. március 3.

Akt.:
Gyászhírek 2017. március 3.
Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk id. Pecher Jánosra, aki ha élne ma lenne 80 éves, de sajnos már 5 éve nincs közöttünk. Emléke legyen áldot. Pihenése csendes. A gyászoló család.

Szinte hihetetlen, de sajnos igaz, hogy a drága, szeretett gyermek és testvér, DÉRER BRUNÓ, immáron 23 éve nincs közöttünk. Oly fiatalon, mindössze 16 évesen távozott az élők sorából. Az évek telnek, de az ő emléke bennünk ma is elevenen él, őt soha el nem felejtjük, amíg élünk gyászoljuk, lelki vigasztalást csak nehezen találunk. Most is feltesszük a kérdést, miért kellett oly fiatalon meghalnia – de erre sohasem kapunk választ. Drága Brunó, nyugodj békében! Emléked legyen áldott!
Gyászolja édesanyja Liliana, édesapja Ferenc, testvére Beatrice és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk egy drága gyermekre, testvérre, nagybácsira, DÉRER VILMOS OTTÓRA (Érmihályfalva) halálának 8. évfordulóján. ,,Emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy köztünk éltél és velünk lehettél. Szívünkben helyed nem pótolja semmi, soha nem fogunk téged elfeledni. Nyugodj békében drága lélek. Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, Szakács Elvirára,
aki ma hat hete távozott e földi létből. Emléke legyen áldott. Lányai Julika és Gabi, vejei Sanyi és Gelu, unokái Ádi és Bianca, dédunokái Alexandra és Victoria.

*

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás k. 43.1) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, DR. ÁBRÁM LÁSZLÓ (Érmihályfalva) életének 86. évében, hosszú, de türelemmel viselt betegség után visszaadta drága lelkét Teremtőjének. Temetése március 3-án 12 órától az érmihályfalvi református ravatalozóból. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle: a család.

*

„Az Úr az én pásztorom. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.” (23 Zsolt. 1.4)
Szomorú szívvel veszünk búcsút LACI BÁCSITÓL (Érmihályfalva). Drága emlékét örökké megőrizzük szívünkben! Nyugodjék békében! Sára, Boróka, Lilla és Zsolti.

*

Múlik az idő, a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. Örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, MÁTHÉ LÁSZLÓ nyugalmazott várasfenesi lelkipásztorra halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Gyászoló családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, ZOSIM IORDAN (kőfaragó) hosszú, súlyos szenvedés után 57 éves korában elhunyt. Temetése 2017. március 3-án a Rulikowski temető Hasas kápolnájából. A gyászoló család.

*

Mélységes fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, életem párja, NÁBOSNYI LAJOS (vegyészmérnök, a Sinteza nyugdíjasa) életének 71. évében elhunyt. Temetése március 4-én, szombaton 13 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető felesége Katalin. Gyászom, bánatom terhét megosztja édesanyám Vera, nővérem Gabi, unokahúgom Edina és férje Ralf.

*

Drága KATI, őszinte részvétünk talán enyhíti férjed, NÁBOSNYI LAJOS távozása miatt érzett mély fájdalmadat. Barátnőd Nagy Kati és a Szilágyi család.

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk a család fájdalmában, LALI BÁCSI elhunyta miatt. Pihenése legyen nyugodt! Az Eco-Mountain Transylvania Egyesület tagjai.

*

Őszinte részvétem KATINAK szeretett férje, NÁBOSNYI LAJOS elvesztése miatt érzett fájdalmában. Perényi Irénke és fia Zsolt családjával.

*

Mély fájdalommal szívemben búcsúzom szeretett unokabátyámtól, NÁBOSNYI LAJOSTÓL. Nyugodj békében! Bereczki Tibor és családja.

*

Megrendülten, szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, NÁBOSNYI LAJOSTÓL. Nyugodj békében! Ági és Lajos.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága unokabátyámtól, NÁBOSNYI LAJOSTÓL. Bereczki Szilárd és családja.

*

Megrendült szívvel búcsúzunk a régi jó baráttól, SZÉKELYHÍDI ELEMÉRTŐL elhunytának alkalmából. Őszinte részvétünk ÁGINAK és családjának gyászukban. Nyugodjon békében! Tóth Ágnes, Aliz és családja.

*

Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk a Szent Márton Idősek Otthona kedves bentlakóitól, ELEMÉR BÁCSITÓL
(SZÉKELYHÍDI ELEMÉR), FERI BÁCSITÓL (MESTER FERENC), valamint RÁCZ GYULÁTÓL. Családjaiknak őszinte részvétünket fejezzük ki. Nyugodjanak békében! A lakótársak és az otthon munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy ÖZV. OROSZ MAGDOLNA (szül. NAGY) 86 éves korában, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. március 6-án 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja élettársa Guszti.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett RÁCZ GYULA IMRE életének 81. évében elhunyt. Temetése pénteken, március 3-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Jancsi, Delia, Cyndi, Bubu, Saveta.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesapa, após, rokon, MESTER FERENCZ
(az Arta Manuala volt dolgozója) életének 87. évében hosszan tartó betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése március 4-én, szombaton 11 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet.
Gyászoló családja.

*

„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Álmaid a mélyben legyenek csendesek, / A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagyapa, apa, após, sógor és nagybácsi,
SZÉKELYHIDI ELEMÉR életének 90. évében hosszas betegség után elhunyt. Temetése szombaton, március 4-én 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Megrendülten vettük tudomásul kedves barátunk, SZÉKELY ATTILA elhunytát. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Amarandei család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyósra és nagymamára, CRISTEA MARGARETÁRA (szül. NYIKOM, Fugyivásárhely)
halálának 16. évfordulóján. „Még fáj nagyon, s talán örökké így marad, / Te mindig velünk leszel a szívünkben, az idő bárhogy is halad!” Nyugodjon békében. A megemlékező Cristea család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, HORY MATILD ILONA (GYÖNGYI) február 24-én 76 éves korában elhunyt. Temetése március 3-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle fia Jenci.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, testvérre és nagybátyra, TÓBIÁS LÁSZLÓRA
halálának 19. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké él. Nyugodj békében! A bánatos család.

*

Szabadíts ki immár a halál torkából, ments ki már bűneim kemény rabságából, hogy csak néked élhessek, hozzád siethessek, téged magasztalván, benned örvendhessek.” NÁBOSNYI LAJOS, MESTER FERENCZ, SARKADI ECATERINA, CRISAN AUREL, VAIDA IOAN, OMUT AUREL, ZOSIM IORDAN,SZABÓ ROZÁLIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megdöbbenten, sok-sok felsajgó emlékkel búcsúzom egykori kollégámtól, másfél évtizeden át irodatársamtól a Pigment kutatócsoportban, NÁBOSNYI LAJOS kutató vegyészmérnöktől. Emlékét megőrzöm, Isten nyugosztalja. Varga Gábor.

*

Könnyes szemmel emlékezünk arra a napra amikor CSIBI B. BÉLA örökre itthagyott bennünket, ma 3 éve, búcsú nélkül. „Kegyetlen volt a sors hozzánk,/Téged megtalálni nem lehet,/Csak megtanulni élni nélküled./A bánat és a fájdalom örökre megmarad,/Az idő bárhogy is halad.” Emlékeznek rád feleséged, gyermekeid és unokáid.

*

Szeretettel emlékezünk NAGY VERONIKÁRA (szül. RÁCZ PANNA, Bihar) halálának 2. évfordulóján. Nyugodj békében szeretteid között. Icuka és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk 1 éve elhunyt drága fiúnkra, az édesapára, testvérre, HATVANI GYÖRGYRE, és 7 éve elhunyt menyemre, az édesanyára, HATVANI OTTILIÁRA. Emléküket szívünkben őrizzük. Megemlékező gyászmise március 6-án 18 órakor a Bazilikában. Édesanyja, lánya Edina, testvére Csaba és az egész család.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak, árnyak, évek.” Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, TÓTH ANNÁRA, TÓTH LAJOSRA, BOZGA MÁRIÁRA, BOZGA JÓZSEFRE (Érkörtvélyes). Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Tóth János és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú 37 évvel ezelőtti március 3-ára (1979), amikor drága édesanyánkat, OSVÁTH PÉCHY HAJNALT aki az egész életét a művészek formálására szánta, a Teremtő magához hívta. Mamikám mindig gondolni fogunk rád, nem tudunk elfelejteni soha! Julika, Tibi, Călin, Andy.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett unokatestvéremtől, NÁBOSNYI LAJOSTÓL. Őszinte részvétem feleségének Katinak!
Gizi, unokahúga Éva, és István.

*

Fájó szívvel emlékezünk TÓTH LAJOSRA (Fugyivásárhely) halálának első évfordulóján. „Nem az a fájdalom melytől könnyes a szem,/Hanem amit a szívünkben hordozunk csöndesen.” Szerető családja.

*

Elvesztésébe soha bele nem nyugodva emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, MURZA TIBOR-JENŐRE
halálának 1. évfordulóján. „Kérlek hozdd vissza, csak egy kósza pillanatra,/Mert azt akarom hinni, hogy majd itt maradna./Kérlek hozdd vissza, csak hogy átöleljem még egyszer,/Mert azt akarom hinni, hogy majd ettől ébred fel.”
Örökké szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezem PĂMÂNT NICOLAE-GEORA (mérnök) halálának 7. évfordulóján. „Pihenj sírodban örökké csendesen, elfeledni téged nem foglak sohasem.” Szűcs Marika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 3 éve elhunyt ID. DAJKA GYULÁRA, a férjre, apára, nagytatára, dédnagyapára, apósra. „A nagy szavak mit sem érnek,/Elszállnak mint az őszi szél,/De a szeretet, ami a szívünkben él, a síron túl is elkísér.”
A gyászoló család.

*

Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.” Az elválás örök fájdalmával a szívünkben emlékezünk egy éve elhunyt szerettünkre, ARANY MIHÁLYRA. Emlékét örökké megőrzi felesége, nevelt fia és családja, testvére és családja, sógora.