Gyászhírek 2017. február 21.

Akt.:
Gyászhírek 2017. február 21.
Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.” Fájó szívvel emlékezünk az öt éve elhunyt KISS DÁVID-GYULÁRA. „Hiába takar el a temető csendje,/ Szívünkben élni fogsz mindörökre.” Pihenj békében DÁVIDKÁNK! Örökre szeretni fog édesanyád Gizi és nagymamád Gizella.

Ma 8 hete, hogy itthagytál szeretett férjem, TÖRŐ KÁROLY-OTTÓ.
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itthagytál mindent amiért küzdöttél,
Isten szent országa legyen a te hazád,
Nyugodj békében!”
Örökké bánatos feleséged, Jolán.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk szeretett édesanyámra, az anyósra és nagymamára, BORBÉLY MARGITRA,
aki már egy éve, (febr. 19-én) eltávozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése nyugodt! Akik soha el nem feledik szerető szívét: fia Laci, menye Brigitta, unokái Erik, Kira, Brigitta és Viktoria.

*

Fájdalmas hat hét telt el, hogy elveszítettük a drága férjet, édesapát, KOVÁCS GYULÁT (Hodos). „Küzdöttél, de már nem lehetett,/A csend ölel át és a szeretet./A néma csendben halljuk a hangodat,/A csillagok fényénél látjuk arcodat./Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd,/Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd./Szomorú tekintet volt a két szemedben,/Itthagytál mindent amiért küzdöttél,/Most már nélküled jön el a tavasz, a nyár, a tél,/De bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyan az!/Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk,/Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk./Kérjük az Istent, hogy legyen veled,/Helyettünk angyalok simogassák fejed./Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki,/Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi!” A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk, KALMÁR JOLANDA életének 88. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése ma, február 21-én 14 órakor, a Steinberger kápolnából lesz. Béke poraira! Búcsúzik tőle két unokaöccse és családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részvétükkel, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek szerettünk,
PÉNZES JÓZSEF (Bihar) temetésén. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, KONKOLY JÁNOSRA (élt 62 évet)
halálának 13. évfordulóján. Áldott legyen emléke! Felesége és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KELEMEN ISTVÁN lelkipásztorunknak és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt.
„Csak Istennél csendesül el lelkem, Tőle kapok segítséget. Csak Ő, az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig.” (62 zsoltár). A hegyközszáldobágyi nőszövetség.

*

„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Őrizzetek szívetekben.”
Fájó szívvel emlékezünk SZÉLL MIHÁLYRA (Misi tatára), aki ma egy éve hagyott itt minket. Emléke örökké él szívünkben.
A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk BALLA PÁL DÁNIEL önkéntesünktől. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Romániai Máltai Szeretetszolgálat nagyváradi önkéntesei.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága barátnőnktől, MÎŢOI (SÜTŐ) ÉVÁTÓL, aki súlyos betegség után Németországban elhunyt. Nyugodjék békében! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Mogyoróssy Eli, a Tűtős család, Geszti Enikő, Mogyorósi Laci és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, BALLA PÁL DÁNIEL (mérnök) életének 65. évében elhunyt. Temetése február 24-én 12 órakor (magyar idő) a piliscsabai temetőben lesz. Katolikus megemlékezés március 3-án 18 órakor lesz a római katolikus Székesegyházban, református megemlékezés március 5-én 17 órakor az Olaszi református templomban. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Felesége Ibolya, gyermekei, Pál és családja, Baby és családja.

*

Döbbenettel értesültünk volt munkatársunk, BALLA PÁL elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki BALLA IBOLYÁNAK és családjának. Nyugodjon békében! A laborból Julika és Pirike.

*

Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett férjtől, apától, apóstól és nagyapától, SZABÓ ÖDÖNTŐL (PUSTYU, Kárásztelek). Temetése február 22-én, szerdán 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott! Búcsúzik tőle felesége Aranka, fia Adorján, lánya Noémi, menye Krisztina, veje Zsigmond, és unokái Benjamin, Marchos, Antonio és Gergő.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, BALOG MARGIT (szül. HÖGYE)
életének 97. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szerdán, február 22-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia Karcsi, menye Marika.

*

„Aki hisz én bennem, ha meghal is él.” (János 11,25) A Bihari Református Egyházmegye lelkészi karának és munkatársainak nevében, megrendüléssel osztozunk KELEMEN ISTVÁN hegyközszáldobágyi lelkipásztor édesanyjának elvesztése miatti fájdalmában.

*

Fájó szívvel emlékezem ANTALFFY GABRIELLÁRA halálának hetedik évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet. Nyugodj békében. Barátnőd Comendat Julianna.

*

Az életadó, gondviselő, üdvözítő Isten kegyelmében bízva búcsúzunk szerettünktől. Tudatjuk, hogy KELEMEN ISTVÁNNÉ
(szül. VÁRALJAI ERZSÉBET) hosszú és türelemmel viselt szenvedés után, 79 évesen eltávozott. Temetése 21-én, kedden 14 órakor lesz a szalárdi református temető kápolnájából. Gyászolják férje, gyermekei, menyei, veje, unokái, dédunokái.

*

Orcád előtt szégyenkezem, / Bűneimet belátom / Ha bízom is, megrettenek / Légy hozzám megbocsátó. BALOG MARGIT,
NAGY MÁRIA, SZABO ÖDÖN, ELENES AUREL, VERCHE FLOARE, TRIPON BRANDUSAN MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.