Gyászhírek 2017. február 7.

Akt.:
Gyászhírek 2017. február 7.
Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszonynak szeretett férje elhunyta miatt érzett mélységes fájdalmában. A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola Step by Step osztályainak tanítói, tanulói és szülői közössége.


Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónőnek és családjának a szeretett férj és édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Szacsvay Imre Általános Iskola IV. SBS szülői közössége és tanulói.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLÁNAK és családjának a szeretett férj és édesapa, PÁSZTOR GYÖRGY
elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Szacsvay Imre Általános Iskola hatodik évfolyamának diák- és szülői közössége, osztályfőnökei.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszonynak szeretett férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Vigasztalódást az egész családnak! A Bihar megyei Tanfelügyelőség munkaközössége.

*

Mély együttérzéssel osztozom PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónőm fájdalmában, melyet szeretett férje elhunyta miatt érez.
Isten nyugosztalja! Sele Tünde és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónak, kedves kollégának szeretett férje elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Kéry Hajnal és családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszonynak és fiainak a szeretett férj és édesapa váratlan elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Papp Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónő részére szeretett férje elhunyta miatt. A II. SBS osztály tanulói, szülői közössége és tanulói: Takács Zsuzsanna és Popa-Szomorú Edina.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; (János 11,25) A Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közössége megrendülten vesz végső búcsút újkori történetének első igazgatójától,
PÁSZTOR GYÖRGYTŐL. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Gyászoló szeretteivel legyen Isten vigasztaló kegyelme.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABINAK és családjának a szeretett férj és édesapa, PÁSZTOR GYÖRGY
(ÖCSI) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjék békében! Kiss Törék Ildikó és családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLÁNAK és fiainak a szeretett férj és édesapa elvesztése okozta fájdalmukban. Derzsi Ákos és családja.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLÁNAK és gyermekeinek a szeretett férj és édesapa elvesztése okozta mély fájdalmukban. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A III SBS osztály tanítói és szülői közössége.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónőnek a szeretett férj elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Szacsvay Imre Általános Iskola előkészítő osztályának tanulói és szülői közössége, valamint tanítói Balog Emese és Pap Brigitta.

*

Mély együttérzéssel osztozunk PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszony gyászában melyet szeretett férje elvesztése okozott.
A Szacsvay Imre Általános Iskola V. A, B, C osztálya, az osztályfőnökök és a szülői közösség.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a PÁSZTOR családnak a szeretett férj és édesapa, PÁSZTOR GYÖRGY elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Tímár család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, PÁSZTOR GABRIELLÁNAK szeretett férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar megyei magyartanárok közössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónőnek és családjának a szeretett férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A „Szacsvay Imre” Általános Iskola II. J osztálya, Simon Gabriella tanító néni és a szülői közösség.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszonynak szeretett férje elvesztése miatti gyászában.
A Iosif Vulcan Főgimnázium munkaközössége.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a PÁSZTOR családnak szerettük, PÁSZTOR ÖCSI elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. Gina és Robert Kósa.

*

„És mégis – ne remegj: lélek van teveled, nem maradsz egyedül.” (Áprily Lajos) Megrendülten és őszinte együttérzéssel osztozunk PÁSZTOR GABRIELLA igazgatónő szeretett férje elvesztése miatti mély gyászában. A Napsugár gyermeklap szerkesztősége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszonynak a szeretett férj elhunyta miatt érzett mélységes fájdalmában. A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola hagyományos elemi osztályainak tanítói, tanulói és szülői közössége.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Ján. 11,25) Az örök élet reményében búcsút veszünk
SZABÓ ANDRÁSTÓL (Minya), aki életének 77. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ma, február 7-én, kedden du. 14 órától a nagyszántói kápolnában lesz. Utolsó földi útjára elkíséri szerető családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, ROTER ATTILA temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyezték és gyászunkba osztoztak. A gyászoló család.

*

Ma 30 éve, hogy elvesztettük a szeretett édesapát, apóst, nagyapát és dédapát, KECSKÉS JÁNOS-TIBORT (Érkörtvélyes).
Emlékezik családja.

*

19 éve végső megállóhely békességes, áldott földjére érkeztél drága férjem, édesapánk, BERECZKY ISTVÁN SÁNDOR
(1942–1998). „Lassan elfogy az ember, meggörbül, könnyű lesz mint a madár. S mikor a függöny legördül, két felvonás között… elszáll.” A gyertyafények melegében mindig itt leszel velünk. Özv. Bereczky Istvánné (Magdi), szeretett gyermekei Évi, Laci és családjaik.

*

Szomorúan értesítjük a Nagyváradi 3. Számú Középiskola 1960-ban végzet diákjait, hogy szeretett osztálytársnőnk,
OLÁH ILDIKÓ (szül. BALOGH) elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A XI. B osztály.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, ID. PÁL ISTVÁN életének 73. évében csendesen elhunyt. Temetése ma, február 7-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Ma már nincs holnap, ennyi volt az élet. Sirassatok csendben, én szívetekben élek. Ha rátértek ti is erre a nagy útra, elébetek megyek, s találkozunk újra. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel vettük tudomásul testvérünk, PÁL ISTVÁN halál hírét. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének, JUCINAK és az egész gyászoló családnak. Testvérei: Rózsika és Annuska Déváról családjaikkal.

*

Meghalt testvérünk életében szoksorosan tanúságot tett rólad, ismerd hát most magadénak atyád előtt.” FLORUCZ MAGDOLNA, FODOR EMIL, TRIFA ANA, MOTIU FLOARE. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély megrendüléssel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk minden kedves rokonunkkal és ismerősünkkel, hogy drága édesanyánk, GÁLL ILONKA (szül. Kémer) 95 éves korában megtért Teremtő Urához, ahova már olyan régóta vágyott. Temetése kedden 14 órakor, a kémeri gyászháztól. Nyugodjon békében! Gyászolják 3 gyermeke családjaikkal együtt.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki JUTKÁNAK és fiának a szeretett férj és apa elvesztése miatti fájdalmukban. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk barátunkra, DR. KÜRTI LÁSZLÓRA Nyugodjál békében! Kenéz Gyula és családja.

*

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a hat éve eltávozott LABANCZ ERZSÉBETRE. Bánatos férjed Jóska, gyermekeid Erika és Öcsi, menyed Rozika, vejed István, unokáid Pisti, Dani, Niki, Gergő és Vivien. Mindig hiányozni fogsz.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a DULL családnak DR. DULL JÓZSEF eltávozása miatt érzett fájdalmában. Halász Sándor és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa és testvér, KENCSE GYULA GERGELY életének 62. évében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Temetése 2017. február 8-án, szerdán 13 órakor lesz a biharfélegyházi kápolnából. Gyászolja bánatos felesége Irma, fia Gyuszika, menye Renáta, drága unokái Máté és Mira és az egész családja.

*

Várva vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghalgatta kiáltásomat. (Zsolt. 40,2) Öszetört lélekkel, szemeimben könnyekkel tudatom hogy szerető férjem, FODOR JÓZSEF (Érsemlyén) 66 évesen meghalt. Temetése február 8-án, szerdán 13 órakor lesz a szentjánosi református kápolnából.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívemben örök a fájdalom és a szeretet.
Egy reményem van, mi éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozom veled.
Fájó szívű, bánatos feleséged.

*

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.”
Fájó szívvel búcsúzunk drága szerettünktől, FODOR JÓZSEFTŐL.
Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadba.
Emlékét örökké őrzi lánya, veje és unokája.

*

Bánatos szívvel búcsúzunk barátunktól, FODOR JÓSKÁTÓL. Őszinte részvétünk az egész gyászoló családnak. Fülöp Lajos és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki nászasszonyunknak és gyászoló családjának a szeretett férj, édesapa, nagyapa, FODOR JÓZSEF elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Bánatos családjának vigasztalódást, neked JÓSKA csendes pihenést. Isten veled! Násza Kálmán és neje Edit.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és sógortól, FODOR JÓZSEFTŐL. Drága emléke szívünkben örökre élni fog.
Béres Sándor és Ilona.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a FODOR és BŐR családnak a legdrágább férj, apa és nagytata, FODOR JÓZSEF elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Kele család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BABUNAK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa és jóbarát, DR. DULL JÓZSEF
elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Kocsis István és családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre és testvérre, TÖRÖK ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Az őt soha nem feledő édesanyja és öccse Béla.

*

Tiéd a csend, a nyugalom,
Miénk a könny, s a fájdalom.
Fájó szívvel búcsúztatjuk a szeretett apát, apóst és nagyapát, FODOR JÓZSEFET. Fia Attila, menye Stefánia, unokája Ádám.

*

Fájó szívvel búcsúzik FODOR JÓZSEFTŐL nászasszonya Ágnes.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább apára, apósra és nagyapára, SZABÓ DÁNIELRE (Síter) halálának első évfordulóján.
„Istenem, sugd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam,
Álmomban keressen meg engem,
Még egyszer had lássam, hadd öleljem.
Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat,
Csak had lássam még egyszer a drága Apukámat!
Had legyen nekem ez a legszebb álmom,
Súgd meg neki halkan, hogy nagyon szeretem
És én mindennap várom.”
Soha el nem feledjük! Két leánya, veje és három unokája.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló KÓSA családnak a szeretett vejük elvesztése miatt érzett fájdalmában. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem ha meghal is, él.” A Rogériuszi Nőszövetség.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ANDRÁSRA (BANDI) halálának első évfordulóján. Egy pillanat és mindennek vége, olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szívünkben örök gyász és fájdalom. Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod. Találjál odafent örök boldogságot. Emlékét őrzi felesége és gyermekei családjukkal együtt.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a drága férj és szeretett édesapa,
TÖRÖK ISTVÁN 2016. február 7-én itthagyott bennünket.
„Elhagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”
Nyugodj békében! Bánatos felesége és szomorú fia Norbert.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, ÖZV. FLORUCZ MAGDOLNA türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után 55 éves korában elhunyt.
„Lelked mint fehér galamb csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.”
Temetése február 7-én, kedden 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló lányai, Melinda, Móni, vejei, Csaba, Lóri, unokái, Roland, Dani és Giulia.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől, ÖZV. FLORUCZ MAGDOLNÁTÓL (szül. PUSZTAI), aki életének 55. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
„Ha felszáll egy lélek az égbe,
Odafent egy új csillag éled.
Gyönyörű fénnyel szépen ragyog.
Jelzi, hogy többen lettek az angyalok.”
Gyászoló öcséd Ferenc és sógornőd Katalin.