Gyászhírek 2016. október 24.

Akt.:
Gyászhírek 2016. október 24.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, KIS LEVENTE FERENC életének 73. évében elhunyt. Temetése 2016. október 25-én 13 órától a székelyhídi református kápolnából lesz. A gyászoló család.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló HAJDÚ családnak a szeretett anya, anyós, nagymama, HAJDÚ ROZÁLIA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Szacsvay Imre Iskola III. B osztályának szülői közössége és az osztálytársak.

*

Elmentél tőlünk a csillagok felé,
Aranyló csillagpor hull már a lábad elé.
Arcunkat könny mossa, mert már nem vagy velünk többé,
De szívünkben emléked élni fog örökké!
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett Édesanyára, Nagymamára, Dédnagymamára,
ÖZV. NAGY FERENCNÉRE (SZÜL. KISS JOLÁNRA) halálának első évfordulóján, akinek jóságos szíve örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké gyászoló lányai, unokája, dédunokája és családjuk.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk BÓDI ILONA ima testvérünktől. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emlékét szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében! A Barátok temploma, és a Mária Légió tagjai.

*

Őszintén együtt érzünk BÓDI ILONA családjával, a szeretett édesanya, nagymama, dédimama elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott! A Szent Rita Nőszövetség tagjai.

*

Könnyes szemmel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ GIZELLÁRA
(szül. VADI) halálának 10. évfordulóján. „Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk,/Mert szívünkben él, amíg élünk, emlékezünk.” Lánya, veje, unokái.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, GRÓSZ (LŐRINCZ) ESZTERRE
halálának második évfordulóján. Nyugodjon békében. Erős Éva és családja, Lőrincz László és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, anyósra, TÉCSI MÁRIÁRA,
aki két éve távozott el közülünk. Örökké bánatos családja.

*

Seres Radu szeretteinek Isten lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „És az ajtók kivül bezáratnak, a mikor is a malom zúgása halkabbá lesz; és felkelnek a madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. Minden halmocskától is félnek és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa megvirázik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor; mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utczán körüljárnak a sírók. Minekelőtte elszakadna az ezüstkötél és megromolna az arany palaczkocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, És a por földé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.” (Prédikátor könyve 12,6-9)

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, KIRI ROZÁLIA
(szül. SIMON) életének 86. évében 2016. október 22-én örök nyugalomra tért. Temetése 2016. október 25-én 13 órakor a mezőbaji temető kápolnájából. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottainkra, Boţa Annára és Boţa Dorelre, akiket 6 hete ragadott el a kegyetlen halál. Megálltak a drága szívek, melyek élni vágytak, pihennek az áldott kezek, melyek dolgozni imádtak. Nélkületek üres a házunk, még most sem szoktuk meg, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld, melyben örök álmot alusztok, és a jó Isten békében nyugtasson. Szerető családotok.

*

„Embere a munka, Istene az áldás.”
Kedves halottunk már tudhatja, mi pedig nem feledjük, hogy ez az áldás végül is az örök boldogságot jelenti. SZERZŐ IRÉN, KOCSOR MAGDALENA, GOZ IBOLYA, KIRI ROZALIA, PASCUI ECATERINA,
TOADER FLOARE, IOSIVAS ANA, COZMA MARIA, DAVID LIVIA-BIANCA, HORGE VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, testvér és nagymama, GOZ IBOLYA
életének 50. évében hosszú szenvedés után elhunyt.
Megállt a szív mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Egy csoda volt, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Csak az hal meg, akit elfelednek.
Örökké él, akit nagyon szeretnek.
Temetése kedden, 2016. október 25-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle bánatos édesapja, testvére és családja, lányai, unokája.

*

Ma két éve annak a szomorú napnak, hogy édesanyám, CSATÓ (Szilágyi) IRÉN eltávozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló fia Imre.