Gyászhírek 2016. október 19.

Akt.:
Gyászhírek 2016. október 19.
Őszinte részvétemet fejezem ki fiam keresztanyjának, Pirikének, szeretett élettársa, id. Köteles Sándor elhunyta miatti fájdalmában. Erdei Ágnes Éva és testvérei.


Őszinte részvétemet fejezem ki keresztanyámnak szeretett élettársa, id. Köteles Sándor elvesztése miatt érzett fájdalmában. Pap István és felesége Noémi.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a drága, jó édesapa, após és nagyapa, ID. KÖTELES SÁNDOR 88 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, október 21-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük.
Búcsúznak tőle fiai Lóránt és Öcsi, menyei Lucica és Mónika, unokái Lóránt és Mária.

*

Fájdalomtól megtört szívvel vettem tudomást édesanyámtól, élettársa, ID. KÖTELES SÁNDOR
halálhíréről. Vándorok vagyunk ezen a földön, nincs itt maradandó lakásunk, de ott fenn Istennél van menyei hajlékunk. Ahol nyugalom béke és örök élet vár reánk. A jó Isten adjon KÖTELES úrnak nyugalmat, lelkének örök üdvösséget. Édesanyám, mélységes részvétemet kívánom neked a messze távolból, idegenből. A gyászoló családnak, mindkét fiának erőt, oltalmat és vigasztalást kívánok gyászuk elviseléséhez. Biró István és családom.

*

Összetört szívvel búcsúzom ID. KÖTELES SÁNDORTÓL, aki életének 89. évében elhunyt. Küzdelmes volt az út, mely most véget ért. Fáradt tested megpihenni tért, a te feleséged, két gyermeked édesanyja mellé. 22 évi élettársi kapcsolatunk, amit együtt szeretetben leéltünk, ez fog elkísérni égi otthonodba. Egy vallomást tudok mondani. Sohasem fogunk elfeledni. Pirike és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, KOVÁCS GYULÁRA (Papfalva) halálának 5. évfordulóján. Manci és Manyika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 12 éve elhunyt DACZ IMRÉRE, a szeretett férjre, édesapára. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, SZUHAI ÉVA (szül. FEHÉR ÉVA) hosszú szenvedés után október 17-én elhunyt. Temetése 20-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük. Gyászoló családja: lánya Marika, Éva, veje Jóska, unokái Róbert és Csaba.

*

„Tudatjuk Urunk, hogy gyenge az ember és a nehéz órákban el is keseredik. Bízunk abban, hogy hívó lelke a szentségekben megtisztulva örök életre szóló hívásodat hallhatta meg ítélőszéked előtt.”
KÖTELES SÁNDOR, SZUHAI ÉVA, VARGA IRÉN, DRAGOS NICOLAIE, LUPUT IOAN, CRAINIC FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Takács József kollégánknak szeretett felesége, ELLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, mostoha apára, apósra, nagyapára, HÓDAS SÁNDORRA
elhunytának 6. hónapján.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, SZTAJKÓ JÓZSEF (Rabló)
eltávozott közülünk. Temetése 2016.10.19-én 14 órakor lesz a Rulikowski temetőben, a városi kápolnából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a NAGY KÁROLY és BUDA GÁBOR családoknak szerettük, BUDA RÓZA elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Király Lajos bácsi és Éva Nagyváradról.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BOÉR ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Kozma testvérek.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA IRÉN, a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós 2016. október 16-án 88 éves korában hirtelen elhunyt. A temetés 2016. október 19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk VARGA IRÉNTŐL, drága, szeretett édesanyánktól, anyósunktól, nagymamánktól és dédmamánktól. Lánya és családja, fia és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától és déditől, SZÉKELY IDÁTÓL. „Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök szeretet.” Bánatos unokád Noémi, párja Cristian és dédunokád Lara.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető édesanyától, anyóstól és nagymamától, ÖZV. SZÉKELY IDÁTÓL
(Hegyközszentimre). Fia Gabi, menye Ildi és unokája Gabriella.

*

Szívem mély fájdalmával búcsúzom szeretett édesanyámtól, SZÉKELY IDÁTÓL (élt 81 évet).
„Itthagytál minket, elmentél hirtelen, drága szíved megpihent a mennyben. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd.” Temetése október 19-én, szerdán 14 órától a hegyközszentimrei református templomtól. Bánatos lánya, Iduka.

*

Ma 6 hete, hogy a szerető édesapa, após és nagyapa, LOVAS MIKLÓS (élt 74 évet) örökre itthagyott bennünket. „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Álmaid a mennyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Soha nem felejt el bánatos lányod Enikő, vejed Attila és unokád Brigitta.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, testvér, MEZEI MIHAELA-PARASCHIVA életének 58. évében eltávozott az élők sorából. Temetése a hegyközcsatári kápolnából október 19-én 15 órakor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kedves barátnőnktől, MEMItől. Részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjék békében! Bathó Ida, Mogyoróssy Erzsébet, Mágori Kati.

*

Fájó szívvel emlékezem felejthetetlen férjemre, HAJBÓK EMIL-LAJOSRA (faipari mérnök) halálának 10. évfordulóján. „Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,/Akit szeretünk, soha nem felejtünk el.” Isten nyugosztalja! Szerető felesége Klárika.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára és nagyapára, HAJBÓK EMIL-LAJOSRA
(faipari mérnök) halálának 10. évfordulóján. Nyugodjék békében! Fia Emil, unokái és Ildikó.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédnagymamától, SZÉKELY IDÁTÓL
(Szentimre). „Az élet csendesen megy tovább,/Fájó emléked elkísér bennünket egy életen át.”
Búcsúzik tőle unokája Gyuszi, felesége Alíz, dédunokái Gyuszika és Nándi.

*

Tisztelettel meghívunk mindenkit, aki szeretne elbúcsúzni MEMItől (POYNÁR MÁRIA-ESZTER)
kísérjen el minket folyó hó 24-én, délután 4 órakor a nagyvárad-olaszi református templomban tartandó istentiszteletre és az azt követő megemlékezésre. A gyászoló család.