Esti dicséret és szentmise

Akt.:
Esti dicséret és szentmise
A hónap harmadik vasárnapjának nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeztek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban.

A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István várad-szőllősi plébános volt.