Gyászhírek 2016. március 30.

Akt.:
Gyászhírek 2016. március 30.
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, GUI MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott. Florika, Alizka és Robi, Noldi és Anikó.

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették a drága feleséget, édesanyát, nagymamát és anyóst, GUI MÁRIÁT (szül. JOO) hogy életének 58. évében elhunyt. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,/De egy könnycsepp szemünkben Érted él,/Egy gyertya az asztalon Érted ég./S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!” Drága halottunk temetése március 31-én 15 órától kezdődik a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Búcsúzik tőle férje Bandi, gyermekei Csilla és Norbi, unokája Olivia és veje Attila.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya és feleség,
GUI MÁRIA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Kollégái a Russmedia Press terjesztési osztályáról.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, anyósra, nagynénire, SCHNEIDER TERÉZIÁRA, halálának 4. évfordulóján.
,,Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted,
csak az idő múlik, feledni nem lehet téged,
mert az élet üres nélküled,
de az élet csendben megy tovább,
emléked megőrizzük egy életen át.”
Örökké bánatos lányai Erika és Mónika, unokái, vejei, unokaöccsei, unokahúgai.

*

A Bihari Református Egyházmegye és a Lelkészértekezlet nevében őszinte részvétünket fejezzük ki és vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak BOTTYÁN GYULA nyugalmazott lelkipásztor elhalálozása miatt. Isten igéje vigasztalja szeretteit. „Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. (Kolossé 3.11.)

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, BOTTYÁN GYULA nyugalmazott református lelkipásztor életének 88. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, március 31-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. „Mert tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll.” (Job. 19:25).
A gyászoló család.

*

Együttérzésünket fejezzük ki BOTTYÁN GÁBORNAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett gyászukban. Őszinte részvétünk! Bolcas Vasile és családja.

*

„Köszönetet mondunk mindenkinek, akik drága halottunkat, CSOMAI JÓZSEFET utolsó útján elkísérték, virágaikkal, részvétükkel, fájdalmunkban mellettünk voltak. A gyászoló család.

*

„Istenem már nem „Vendégek” vagyunk, mint ahogy itt a földön voltunk, hanem országának társörökösei.” BOTTYÁN GYULA, MAGYARKA MAGDOLNA, GYENGE ISTVÁN, GUI MÁRIA, VERES JULIANNA, COVACI DUMITRU, CHERAN MARIOARA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CIFRA PIROSKA (szül. KÖTELES PIROSKA) elhunyt. Temetése március 31-én a Steinberger kápolnából lesz. Fia János.

*

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, jó ismerősöknek, barátoknak, kollégáknak, szomszédoknak, akik szeretett halottunkat, PAPP JÁNOST (Bihar) utolsó útjára kísérték, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló, bánatos család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk drága gyermekünktől, RUJEA CRISTIAN-FELIXtől, kinek szíve megszűnt dobogni. Kívánom, hogy az élet kapuján sikeresen átjuss és a mennybe érj, úgy ahogy kívántad. Örökké bánatos apád Gyuri és Éva.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett barátunktól, LENTI SÁNDORTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Kerezsi Tóni és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki KISS JOLIKÁNAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatti mély fájdalmában. Nyugodjék békében! Kovács Erzsébet.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, LENTI SÁNDORTÓL, aki életének 64. évében hosszú szenvedés után megpihent. Temetése március 31-én 14 órakor a szalárdi kápolnában.
A gyászoló család.