Gyászhírek 2016. február 26.

Gyászhírek 2016. február 26.
Fájó szívvel emlékezünk arra a számunkra nagyon szomorú napra, amikor hét évvel ezelőtt a szeretett gyermek, testvér, sógor és nagybácsi, Ifj. KRIZSÁN GÉZA (Érmihályfalva) mindössze 40 éves korában elhunyt. Azóta az érmihályfalvi temetőben alussza örök álmát. Nyugodj békében drága lélek, pihenésed legyen csendes! Egy életen át gyászolják: édesanyja Erzsébet, testvére Csaba, felesége Magdolna, unokahúgai Boglárka, férje Barna, és Imola.


Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki JULIKÁNAK és HAJNALKÁNAK a szeretett férj és édesapa, CSERŐS VINCE elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Anyatársa és Mama.

*

Fájó szívvel emlékezünk KRISÁN MIKLÓSRA (MIKI, élt 62 évet, Berettyószéplak). A halál hirtelen elrabolt tőlünk, örökös fájdalmat hagyva szívünkben. Sírodhoz a virág könnyekkel érkezik, szomorú szívünk rád emlékezik. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, a szívünkben örökké megmaradsz. Bánatos felesége Erzsike, fia Misi, menye Daniela, unokája Nicuşor és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára és dédmamára,
GÓZ IRÉNRE (szül. NEMES), aki 8 éve hagyott itt bennünket. Egy téli napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, elmentél. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett! Bánatos férjed István, lányaid, vejeid, unokáid és dédunokád.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján a szeretett feleségre, anyára és nagymamára,
SZÁVÓ BAROTA MÁRIÁRA (szül. Érmihályfalva).
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz mint a csillagok.
El nem múló fájdalommal emlékezünk rád! Férjed, gyermekeid és unokáid.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, SZEGEDI LÁSZLÓ mérnök, újságíró, rövid súlyos szenvedés után elhunyt. Búcsúztatója hétfőn, február 29-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Kérjük barátait, ismerőseit, hogy tiszteletüket egy szál virággal fejezzék ki. Hamvait szülőhelyén Gyergyóditróban helyezzük el. Búcsúzik tőle a gyászoló család.

*

„A szeretet soha el nem fogy” (1. Kor. 13,13) Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk VILIDÁR ISTVÁNRA (a Fáklya volt fotóriportere) halálának 30. évfordulóján. Szerettei.

*

„Peregnek a napok múlnak az évek, míg élünk, nem feledünk téged./Mindig csak egy célod volt, a családért élni,/az unokákat nevelni, ezt a halál tudta csak megszakítani.” Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága, jó nagymamára, testvérre, anyósra, KREZNERICH ERZSÉBETRE (szül. RUFF),
akinek jóságos szíve, ma 10 éve örökre megszűnt dobogni. A jó Isten nyugtasson békében! Örökké bánatos unokáid: Attila, Edina, Andrea, Norbi, vejed Józsi, menyed Marika, testvéred Etuka és családja.

*

„Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret,/aki bajban megfogja a kezed.” Mérhetetlen fájdalommal telt el, amióta ma 6 hónapja elveszítettem szeretett férjemet, JÁNÓ LAJOST. Isten nyugtassa porait!
Szerető felesége, Marika.

*

Fájdalommal és megtört szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 6 hónapja elveszítettük a szeretett családfőt, JÁNÓ LAJOST. Szeretettel őrizzük jóságos emlékét. Isten nyugosztalja békében.
Szerető családja Móni, Hajni, Reni és Lajcsika.

*

„Köszönöm Istennek, hogy bátyám voltál,/de a halál túl hamar elválasztott,/számunkra mély fájdalmat hagyott.” Ma 6 hónapja, hogy itthagytál drága bátyám, JÁNÓ LAJOS. Emléked örökké élni fog szívünkben! Nyugodj békében! Öcséd György, felesége Marika, Levente és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 6 hónapja itthagytál, mély bánatban maradt az egész család. Nem marad más csak az emlék, amely örökké tart, drága öcsém, JÁNÓ LAJOS.
Nyugodj békében! Keresztapád Kálmán, családja: Teréz, Éva és Fannika.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett unokatestvérre, SZÁVÓ MÁRIÁRA. „Szólunk, de a néma sír nem felel,/szomorú szívünkben, te mégis létezel.” Szávó Laci és családja.

*

Emlékezzünk a szeretett és felejthetetlen feleségre, anyára, nagyira, anyósra, menyre és barátra,
GULYÁS ÉVÁRA, egy nagyszerű és hű társra, akinek 6 hónapja való távozása pótolhatatlan űrt hagyott életünkben. A szavak kevésbé, de könnyeink kifejezik mély fájdalmunkat. Vigaszt nem találó férje Gulyás István és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. BOCZONYI BÉLÁRA
halálának első évfordulóján. Gyászolják bánatos felesége, fiai, menye, unokái, anyóstársa.

*

„Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon./Csak egy van ami a sírig vezet,/szívünkben az örök emlékezet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BÁNÓCZI RÓZÁRA
(Bors) halálának első évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Bánatos lánya Jolán, veje Benedek, unokája Ildikó, unokaveje Péter, dédunokái Dávid és Dorka.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, ID. SZARKA JÓZSEFRE és SZARKA ANNÁRA
(Biharpüspöki) haláluk 22. illetve 17. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.
Bánatos családjuk.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett gyermekre és édesanyára, HABINYÁK IBOLYÁRA, aki ma 17 éve elment tőlünk. „Ha feljön a Hold, az éjszaka vándora,/vigyázzon rád az éj legszebb csillaga.” Pihenj békében! Anyuka és fiad István.

*

Szívünkben soha nem múló fájdalommal emlékezünk SZABÓ SÁNDORRA (Szalárd) halálának 8. évfordulóján. „Nem az a fájdalom melytől könnyes a szem,/hanem amit a szívünkben hordunk mélyen, csendesen.” Szerető családja.

*

Könnyes szemmel fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett sógornőnkre, SZÁVÓ BAROTA MÁRIÁRA. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Nyugodjék békében. Sógora Szávó István, sógornője Magdi, keresztlánya Beáta, unokahúga Andrea.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédimamára, BÖSZÖRMÉNYI PIROSKÁRA (Diószeg) halálának 21. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Nyugodjon békében! Lánya Piri, unokája Katika és annak családja.

*

Már 8. éve, Isten akaratával megbékélve, elfogadtuk, hogy ezentúl most már neki van szüksége rád ezentúl, te drága, jó, szeretett férj, édesapa, nagyapa és após, RÉVÉSZ SÁNDOR. Köszönöm Istennek, hogy nekem adott 40 éven át, te voltál mellettünk, küzdöttél érettünk, szíved tele volt jósággal és szeretettel az egész család iránt. El kellett menned tőlünk, akiket nagyon szerettél, de te itt vagy velünk, továbbra is mellettünk és élni fogsz örökké te drága lélek. A te Vicuskád, gyermekeid: Sanyika, Bettike, Emike, férje Erik és kisunokád Vicuska Amerikából.

*

10 éve úgy tűntél el, mint ébredés utáni álomkép drága nővérem, CSÁKY ERZSÉBET. Kedves lényed hiánya állandó lelki fájdalom, de tovább élsz mindazok szívében, akik még emlékeznek rád. Húgod Magdi.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, LŐRINCZ SÁNDORRA halálának 51. évfordulóján és
LŐRINCZ JULIÁNNÁRA halálának 40. évfordulóján. Lányuk Icu, fia Sanyi.

*

„Hogy egy édesanya milyen drága kincs, / Azt csak az tudja, akinek már nincs.” Három szomorú év telt el fájdalomban és bánatban, amióta az imádott édesanyát, feleséget és anyóst, HORVÁTH ZSUZSANNÁT
elrabolta a kegyetlen halál. „Megállunk a sírod mellett és könnyezünk, / De jó lenne ha itt lennél velünk. / Három éve már örök álom zárja le szemed, / Azóta könnyek között emlegetjük a Te drága neved. / Nélküled szomorú, üres a lakásunk, / Most sem hisszük el, hogy hiába várunk. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad. / Édesanyám, nem feledünk soha, / Az idő bárhogy is halad.” Nagyon szeretünk, örökké hiányozni fogsz! Bánatos lányod Évike, férjed Karcsi, vejed Józsi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, CSERŐS VINCZE-ZOLTÁN (a CET vállalat volt dolgozója) életének 65. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése szombaton, február 27-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik bánatos felesége Juliánna, lánya Hajnalka és férje Zoltán.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógorunktól, CSERŐS VINCZE-ZOLTÁNTÓL, aki életének 65. évében rövid szenvedés után elhunyt. Emlékét szívünkben őrzik sógorai Jóska és Zoli, sógornője Lilla és családjaik.

*

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek. Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Emlékük mint csillagfény az estben tündököl és ragyog egyre szebben. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk lányainkra,
SÜLE ANDREÁRA (szül. CODEUS) halálának 4. évfordulóján, és mellette nyugvó kis húgára,
CODEUS BEÁTÁRA halálának közelgő 19. évfordulóján. Emlékük olyan virág mely nem hervad el soha. Vihar nem tépi szét, szél nem hordja tova, fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírotokon Isten áldása. Az örökké bánatos szülők és testvérük Zsolt.

*

Megrendülten és szomorú szívvel veszünk végső búcsút szeretett unokabátyánktól, CSORBA JÁNOSTÓL (Váradszentmárton). Emlékét szívünkben zárjuk. Nyugodjon békében! Unokatestvérei.

*

Már tizennégy éve, hogy az életünk gyászba borult mikor elvesztettük drága halottunkat, TASADAN ERZSÉBETET (szül. TÓT Kügyipuszta). Tudjuk, hogy mindnyájan el kell mennünk ha a küldetésünk véget ér. Itt kell hagyni ami szép volt. Te is itthagytál mindent, az emlékedet megőrizzük, míg élünk. Kezed munkáját is féltve őrizzük. Őrzi a családod a rokonság, őrzi a templomban az új asztalán, a szép, hímzett terítő, a padszéken a szivacs huzata, de bánatunkat nem enyhíti az idők múlása, legyen sírodon Isten áldása. A bánatos család.

*

Drága gyermekem, GYUSZI egy éve, hogy elmentél a temetőbe, azóta a szívemben megnyugvást nem találok, nincs nap, hogy ne gondolnék rád, találd meg a lelki boldogságod. Gyászol édesanyád. özv. Máté Gyuláné és fiaid Csabi és Zsolti.

*

„Akit magának választott, magához fogad.” CSERÖS VINCZE ZOLTÁN, ÁDÁM JÁNOS, COSTA MARIA,
PELE NICOLAE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.