Gyászhírek 2015. december 29.

Akt.:
Gyászhírek 2015. december 29.
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára id. GUSZTUS GYÖRGYRE (69 éves, volt Piharpüspöki lakos) halálának, 4. évfordulójára.

„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek/Hiába szállnak el hónapok és évek/Ő már ott van, ahol nincs fájdalom/emlékét őrzi béke és nyugalom./Az élet elmúlik de az emlékek élnek,/míg élünk őrizzük őket./Nem halványul szívünkben emléked/soha sem szűnik meg lelkünk gyásza érted./Álmaid a mélységben legyenek csendesek,/A Jóisten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos feleséged Ibolya, fiad, 3 lányod, vejeid, menyed és 7 unokád.

* .

Szívünkben fájdalommal, szemünkben könnyekkel, emlékezünk a drága jó feleségre, testvérre DEBRENTI PIROSKA szül. BALLA (volt kémeri lakos) aki 6 hete tért meg teremtő urához. Nyugodj békében drága lélek! Szerető férje András, testvérei családjaikkal és sógora családjával.

*

Megtört szívvel búcsúzok kedves barátomtól DANI ROLANDTÓL „Hegyek, völgyek között állok,/szívem betölti a bánat./Két szememből lepereg a könny,/bánom is én jöjjön ami jön./Nem hittem el, hogy másként is lehet!/Elválnak útjaink!/Úgy félek én…/Nincs éjjelem sem nappalom,/csak rád gondolok./Szép reményünk,/bús emlék csupán./Játszottál s játszottak veled/még azt is feledted,/hogy szerettél s szerettek./Nem fejt meg senki!/Magányomban álmodoztam rólad,/hogy visszajössz hozzám!/Nem kérek semmi mást:/csak légy egyszer még enyém!/Én nem engedném el,/többé már sosem!/Átvirrasztott éjszakák,/sok el nem mondott szó/emlékek lelkemben elevenen égnek,/téged elfeledni nem lehet.” Az Úristen nyugtassa lelkedet békében. Emléked legyen áldott. Barátnőd Katika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a GYÖRGYBIRÓ családnak szerettük Dr. GYÖRGYBIRÓ MIHÁLY
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Jó emlékét szivünkben megőrizzük. Nyugodjon békében! Nagyszalontáról Szemes Icu és családja.

*

Fájdalommal tudatom, hogy édesapám KELEMEN LÁSZLÓ életének 59. évében elhunyt. Temetése december 29-én, 12.00 órakor a Biharpüspöki Kápolnából. Lánya Melinda.

*

Együttérzünk kolléganőnkkel MIKÓ ORSOLYÁVAL, szeretett édesapja elhunyta miatti gyászában.
Nyugodjon békében! Anailshop munkaközössége.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára PĂSCAR CLARARA aki 6 hete eltávozott szerettei köréből. „Minden virág beszél amit a sírodra teszünk,/minden virág elmondja mennyire szeretünk./Hiába teszünk rá virágot,/eltemettük veled az egész világot.”
Emléked szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára FARKAS JULIANNÁRA
akit ma hat hónapja vesztettünk el. Bánatos férje, fia, unokája.

*

„Hiába volt dicső, ifjú, szép és erős, a társaságban gyöngy/a pályán elszánt hős, hiába mennie kellett idő előtt.” Feledni valakit lehetetlen/csoda, mert akit szeretünk, nem feledünk soha!” Búcsúzunk barátunktól FORRAI ZSOLTTÓL Ingrid és Andris.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől nagybácsitól SÍR ISTVÁNTÓL aki életének 74. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése dec. 29-én, 11.00 órakor, a Városi Ravatalozóból. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Testvére, unokahúga, unokaöccse és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva, tudatjuk, hogy szeretett keresztanyám özv. PAPP JULIANNA (Érmihályfalva) 101 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. „Egy perc volt, elszállt az életed,/itt hagytál minket, akik szerettek téged./Imádtad családod, mindenkit szerettél./Akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél./Meghalt egy lélek mely élni vágyott,/egy áldott kéz mely dolgozni imádott./Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/a Jóisten őrködjön csendes pihenésed felett.” Emléked megőrzi mindörökké unokád Gyuri és dédunokád Dana.

*

„Fehér galamb szállj a fiúnk fejfájára,/a fájó szívű szülők helyett,/Te vigyázz az ő álmára.” Fájdalmas 3 év telt el, hogy drága imádott gyermekünk RÖFF KRISTIAN ATTILA nincs velünk. „Szülői szívünk bánatos tenger, fájdalma végtelen, soha nem nyugszik el, csak ha a hant alatt és örökkévalóság szívünkben a múlt. Fél lelkünk maradt, úgy összeroppantunk.” Örökké bánatos szüleid.

*

Könnyes szemmel, bánatos szívvel emlékezünk a legdrágább testvérre RÖFF KRISTIAN ATTILÁRA
aki 3 éve hagyott itt bennünket. „Másképp lenne minden hogyha velünk lennél,/ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél./Elvitted a derűt, a meleget,/csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet./Ez a gyertya érted égjen,/ki fent vagy a magas égben,/ki vigyázol ránk onnan fentről,/s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Szerető testvéred Kinga és családja Józsi, Ricsi, Erik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára TIPONUŢ MÁRIA ÉVÁRA halálának 6. évfordulóján. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára FIOLA ROMEA ATTILÁRA aki egy éve elköltözött közülünk. Szerető felesége Szílvia és gyermekei, Tímea és Patrick.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra FIOLA KATALINRA és testvérünkre FIOLA ROMEO ATTILÁRA
akik már nem lehetnek köztünk. A viszontlátás reményében emléküket szívünkben őrizzük. Dita és Lia.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a mindig segítőkész, drága jó testvértől, sógortól, nagybácsitól, MIKÓ BÉLÁTÓL (született Szentjobbon). Temetése kedden 15 órakor Szentjobbon a református kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos nővére és családja.

*

Szomorú szívvel tudatom, hogy a drága feleségem hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének,
BARNA EMILIA (szül. BALOGH, Kövesegyháza) életének 50. évében elhunyt. Temetése december 29-én 15 órától Nagyváradon, a városi kápolnából. Angyali mosoly nem ragyog rám többé, de te a szívemben élsz mindörökké! Bánatos férje Gyula.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága negynénémtől BARNA EMILIÁTÓL aki életének 50. évében elhunyt. Megszakad a szívem mert örök búcsút vettél, csillagok közt te a legfényesebb lettél. Gyászolja Andrea, Imi és fiuk Erik.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy ID. MOLNÁR IMRE (Margitta) 81 éves korában elhunyt. Temetése december 30-án 13 órakor lesz a margittai református kápolnából. Búcsúzik tőle szerető családja.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett húgomtól és sógornőmtől BARNA EMILIÁTÓL (szül. BALOGH, Kövesegyháza) aki életének 50. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése december 29-én 15 órától a nagyváradi városi kápolnából. Meggyötört lelkem csupa könny és bánat, a virágos kert nélküled sivár és száraz. Gyászolja nővére Juliána és sógora Öcsi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló MIKÓ és SIPOS családnak MIKÓ BÉLA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Fájó szívvel búcsúzik tőle Barkó Judit és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk hogy ID. RABATIN JÓZSEF 73 éves korában elhunyt. Temetése 2015. december 29-én, kedden 14 órától a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle fia és családja, testvére és a rokonok.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, GÖCZ ERZSÉBET eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! “Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,/ Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél./ Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz,/ A tél, a tavasz, de bármilyen szép is,/ Nélküled nem lesz ugyanaz!/ Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk,/ Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk./ Kérjük a jó Istent, hogy bánjon Veled,/ Helyettünk angyalok simogassák fejed./ Olyan drága voltál nekünk,/ Hogy azt nem pótolja senki,/ Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.” Bánatos leánya Évike és veje Ghiţă.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesanyától, anyóstól és nagymamától, GÖCZ ERZSÉBETTŐL (szül. SZABÓ) aki életének 84. évében hosszú betegség után csendesen, búcsú nélkül megpihent. Temetése december 29-én 13 órától a biharpüspöki temetőben lesz. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Gyászolja leánya Erika, veje Sorin és szeretett unokája Alexandra.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától és nagyapától MIKÓ BÉLÁTÓL (született 1953. április 7-én Szentjobbon). Temetése kedden 15 órakor Szentjobbon. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

Nincsenek szavak, hogy miért kellett így történjen, soha nem fogom megérteni. Drága fiam, az égbe írom neked, még sírva ejtem ki a nevedet. Elmentél és máig sem értem, hogy ilyen rövid volt az életed. Tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel. Megtört szívvel tudatom, hogy szeretett fiam, FORRAY AMBRUS ZSOLT életének 38. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése december 30-án 11 órától a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik tőle szerető édesanyja (Anyja) Gyöngyi és testvére Tibor és családja.

*

“Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” KUPE LÁSZLÓ JÓZSEF,
GÖCZ ERZSÉBET, VARGA ANETA, OMILESCU ANA, GOGUŢ ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk MIKE CSABA szíve megszünt dobogni. Temetése Szegeden, december 30-án. Isten nyugtassa békében, emléke legyen áldott! Szerető családja.