25 éves a Premontrei Öregdiákok Egyesülete

25 éves a Premontrei Öregdiákok Egyesülete
Május 16-án az egyik étteremben szervezetük megalapítása 25. évfordulóját ünnepelték a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének tagjai. Volt mire emlékezniük az egybegyűlteknek.

Kevés olyan megbízható, összetartó és eredményekben gazdag tevékenységet kifejtő civil szervezet működik ma Nagyváradon, mint a Premontrei Öregdiákok Egyesülete, így tényleg volt okuk az ünneplésre, a közös emlékek felidézésére az egybegyűlteknek.

A tagokat és a meghívott vendégeket, szimpatizánsokat Vonház Antal titkár köszöntötte, majd Voiticsek Ilona kérdéseire válaszolva elevenítette fel a múltat, sorolta fel a főbb megvalósításokat az idén 90 esztendős Pásztai Ottó, az egyesület alapító és örökös elnöke. 1994 májusában a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete meghívta a nagyváradi egykori Premontrei Főgimnázium diákjait a Szent Norbert-ünnepségre, melyen innen egy 30 fős küldöttség vett részt. Az ott tapasztaltak hatására felbuzdulva tanulmányozták a gödöllőiek alapszabályzatát, illetve elbeszélgettek Fényi Ottó kormányzó perjellel, akitől sok hasznos tanácsot kaptak. Hazatérve, 1994. június 29-én 44 váradi öregdiák részvételével megalapították a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületét, melynek bejegyzése októberben történt meg.

A megalakuláskor célul tűztek ki néhány fontosabb teendőt, amelyeket sikerrel és becsülettel teljesítettek az idők folyamán: a premontrei rend hagyományainak feltárása, dokumentálódás, minden hozzáférhető anyag, tanulmány összegyűjtése; mozgósítani és lélekben összefogni az iskola egykori diákjait és még élő tanáraikat, felidézni fiatalságuk számtalan kedves emlékét. Ennek érdekében havonta tartanak találkozókat úgy, hogy az elmúlt negyed évszázadban mindössze négy alkalommal maradt el ilyen, objektív okok miatt.

Jók a kapcsolataik az egyházakkal, a tantestületekkel, a megye- és a város vezetőivel, parlamenti képviselőkkel, szenátorokkal, a sajtó munkatársaival, különféle kiadványokat jelentettek meg az évek során, emléktáblákat avattak. A különböző díjak, oklevelek, köszönetnyilvánítások, emléklapok, érmek és plakettek pedig azt bizonyítják, hogy Várad polgárai, magyar közössége figyel rájuk, megbecsüli a munkájukat. „Szükség van itt az erőnkre, gondolatainkra, helytállásunkra. Ezen a földön mi itthon vagyunk. Nagyvárad civil társadalma jól ismeri tevékenységeinket, hiszen sok mindent letettünk magyar közösségünk asztalára. Nem tűntek el nyomtalanul ezek az évek. Joggal mondhatjuk el azt, hogy igazi közösséggé forrtunk, s nagyon sokat teszünk azért, hogy kallódó értékeinket, minél nagyobb mértékben mentsük meg az utókor számára”- magyarázta Pásztai Ottó.

Az acélember

Az ünnepségen jelen volt a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum korábbi és jelenlegi igazgatónője, Zalder Éva és Konrád Katalin. Jó egészséget, erőt, sikereket, további megvalósításokat kívánva „végtelen hálával és szeretettel” megköszönték az egyesület tagjainak, és név szerint Pásztai Ottónak, az „Acélembernek”, amiért segítenek az együvé tartozás tudatosításában, ezen magyar tannyelvű líceum építésében és fejlesztésében, támogatják a valláserkölcsi- és magyarságtudatot. „Arra kérjük Istenünket, végtelen jóságában, hogy őrizze meg a Premontrei Öregdiákok Egyesületét számunkra, minket pedig egymásnak és másoknak. Adjon erőt közösségi munkánkban, önálló és közös rendezvények szervezéséhez, vallásos hitünk gyakorlásához!”- hangsúlyozták.

Voiticsek Ilona egy fotókollázst ajándékozott az örökös elnöknek, és a torta se hiányozhatott a jubileumi ünnepségről.

Ciucur Losonczi Antonius