Ünnepvárás a Szent László gimnáziumban

Ünnepvárás a Szent László gimnáziumban
Nagyvárad – Húszéves hagyomány a nagyváradi Szent László gimnáziumban, hogy húsvét és karácsony előtt lelki napot tartanak kicsik és nagyok. Hétfőn az alsó tagozatosok készültek fel az ünnepre.

Mivel a római-katolikus gimnáziumba egyaránt járnak katolikus és református gyerekek, a lelki nap szervezői az idén is fele-fele arányban hívták meg mindkét felekezet képviselőit, tudtuk meg Szabó Ervintől, az iskola lelkipásztorától, valamint Bere Zsuzsanna református vallástanártól. Az adventi lelkigyakorlat lényege, hogy közelebb vigye a gyerekeket a betlehemi jászolhoz, s ráhangolja őket a karácsony ünnepére – mondták a szervezők. Az idei rendezvény sajátossága, hogy most első alkalommal a tanintézet kápolnájában gyűlhettek össze a lelki nap alkalmából, ez fokozta az ünnepvárás meghittségét.

Különböző módszerekkel

A mai nap egy különleges momentummal kezdődött: az adventi gyertyagyújtással, melynek során mindegyik osztály meggyújtota a harmadik gyertyát saját adventi koszorúján, s egyúttal az iskola nagy koszorúján is meggyújtották az adventi lángot. Később mindegyik osztályban adventi témájú elmélkedések zajlottak. A meghívottak különböző szempontok alapján és más-más módszerekkel közelítették meg az ünnepvárást: Erzsébet ferences rendi nővér például a Kett-módszer alapján vezette végig a II.B. osztályosokat a betlehemi csillag történetén, Gavrucza-Nagy Emese síteri lelkipásztor és Gavrucza-Nagy László pedig a zene segítségével ébresztették rá a gyerekeket az ünnep jelentőségére. Az áhitatokon közreműködött még a vincés-rendi Blanka nővér, Kurilla Gábor szentjobbi plebános, Kiss Albert kanonok, Vinczéné Pálfi Judit és Vincze Zoltán lelkészházaspár, Kövendi István, a Lorántffy Zsuzsanna református gimnázium iskolalelkésze, Nacsádiné Csuka Melinda kórházlelkész, Ráksi Lajos réti segédlelkész és Márkus Zoltán kántor.

A két órán át tartó elmélkedések és kézműves foglalkozások után szentmisére gyűltek össze az alsó tagozatosok az iskola kápolnájában, ahol ismét meggyújtották a tanintézet adventi koszorúján a három gyertyát. A szertartást Szabó Ervin spirituális vezette, s Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztor is szólt a gyerekekhez.

Igével élve

Azokról a felhívásokról szólt, melyeket Szent János kiáltott a világba a Jordán folyó mellett. Az egyik a megtérés – azaz a televízió és a számítógép mellett más is fontos, „ne csak szüleink fejmagasságáig tekintsünk, hanem az ég, a menny, a tisztaság felé” – mondta. , majd az Úr útjának előkészítéséről, az útkészítő szolgálatról szólt. „Tőlünk nem kér Isten teveszőr ruhát és bőrővet, de azt igen, hogy az igével élve járjunk az ő útján” – hangzott el. A szentmise elején Vincze Balázs énekelt, a későbbiek során pedig Balázs Hajnalka tanár vezetésével énekeltek a gyerekek. Később a gyerekek elhelyezték a betlehemi jászol előtt mindazokat a mécsestartókat, kis tárgyakat, melyeket a kézműves foglalkozások során készítettek. A szentmise áldozással és közös énekléssel zárult.