Ünnepi miserend a Szatmári Egyházmegyében

Ünnepi miserend a Szatmári Egyházmegyében

Szatmár megye — A
Székesegyházban április
9–én, csütörtökön a
19 órakkor kezdődő szentmisét az
eukarisztia alapításának
(utolsó vacsora) emlékére
celebrálják, melynek keretén
belül Nm. és Ft. Schönberger Jenő
megyéspüspök tizenkét
férfinak (egyháztanácsosnak) mossa meg
a lábát.


A Székesegyházban április
9–én, csütörtökön 10
órától olajszentelési
szentmisére kerül sor (megszentelik a
keresztelési olajat, a krizmát és
a betegek olaját). A 19 órakkor
kezdődő szentmisét az eukarisztia
alapításának (utolsó
vacsora) emlékére
celebrálják, melynek keretén
belül Nm. és Ft. Schönberger Jenő
megyéspüspök tizenkét
férfinak (egyháztanácsosnak)
megmossa a lábát. Pénteki 19
órai szertartáson
passióénekléssel gazdagodik.
Szombaton 20.30 órától a vigilia
szertartás tűzszentelést, a
húsvéti gyertya
meggyújtását, a keresztségi
fogadalmak megújítását,
feltámadási szertartást,
öröméneket, igeliturgiát foglal
magába. A szentmise végén
körmenetre és ételszentelésre
kerül sor. Vasárnap a szentmisék 9
(ételszentelés), 11 és 18
órakkor kezdődnek a szentmisék.


A Jézus Szíve templomhoz tartozó
német közösségben
csütörtökön 20
órától szentmisét
celebrálnak az utolsó vacsora
emlékére, melynek keretében a
plébános megmossa tizenkét
hívének a lábát.
Pénteken 20 órától
Keresztút. Szombaton 20
órától feltámadási
vigilia szertartás lesz majd szentmise, amit
körmenet és ételszentelés
követ. Vasárnap az ünnepi szentmise 11
órakkor kezdődik.


A Zárda templomban
csütörtökön a 19
órától kezdődő
szentmisét az utolsó vacsora
emlékére celebrálják.
Pénteken 19 órától
kezdődik a szertartás, szombaton 19
órától vigilia szertartáson
vehetnek részt a hívek, majd
ételszentelésre kerül sor.
Vasárnap az ünnepi szentmise 10
órától kezdődik.


A Szent János apostol és
evangélistáról nevezett templomban
a csütörtöki 19 órai
szentmisét az utolsó vacsora
emlékére celebrálják, amit
24 óráig
szentségimádás követ.
Pénteken 15 keresztúti
ájtatosság lesz, 19
órától
passióénekléssel
egybekötött nagypénteki
szertartáson vehetnek részt a
hívek. Szombaton 8 és 16 óra
között szentségimádásra
kerül sor a szent sírnál, 20
órától húsvéti
vigilia szertartásra kerül sor.
Vasárnapi szentmisék 7:30, 10, 12,
és 19 órakkor kezdődnek.


A Szent Antal templomban
csütörtökön 18 órakor
kezdődik a szentmise, pénteken 18
órakor kezdődik a szertartás, amit
majd szentségimádás
következik. Szombaton 18
órától vigilia szertartás,
majd ételszentelés lesz. A
vasárnapi szentmise 12 órakor
kezdődik.


A batizi Szent József templomban
csütörtökön 19
órától kezdődik a szentmise,
19 órától a nagypénteki
szertartás,
passióénekléssel. Szombaton 20
órától vigilia szertartás,
vasárnap 8.15 órától
ételszentelés, majd 11
órától szentmise.


A lázári Szent László
templomban csütörtökön 19.30
órától szentmise, 18
órától kezdődik a
nagypénteki szertartás
passióénekléssel, szombaton 22
órától vigilia szertartás,
vasárnap ünnepi szentmise 11
órától kezdődik. A
lázári plébániához
tartózó Sáron
csütörtökön 18
órától szentmise, 15
órától a nagypénteki
szertartás, míg vasárnap 12.30
órától kezdődik az
ünnepi szentmise. Vasárnap,
Nagypeleskén 9 órakkor kezdődik az
ünnepi szentmise.

Erdődi esperesi kerület


Kis Szent Teréz templomban
csütörtökön 18
órától kezdődik a szentmise
az utolsó vacsora emlékére, majd
22 óráig
szentségimádás lesz.
Pénteken 18 órától
nagypénteki szertartásra
várják a híveket, amit
ifjúsági fáklyás
keresztút követ majd. Szombaton 20
órától kezdődik a
húsvéti vigilia szertartás, majd
22:20 órától
ételszentelés következik.
Vasárnap 7.30 órától
kezdődik az ételszentelés, a
szentmisék 8, 10, 12
órától.


Szent Család templomban
csütörtökön 19
órától kezdődik a szentmise,
pénteken 10 órától
Keresztúti ájtatosság lesz, 19
órától kezdődik a
nagypénteki szertartás. Szombaton 19
órától vigilia szertartás
lesz, amit majd körmenet és
ételszentelés követ. A
vasárnapi szentmisék időpontjai:
7.30 (ételszenteléssel), 9, 11
órátó.


Az erdődi Nagyboldogasszony templomban
csütörtökön 19
órától kezdődik a szentmise,
pénteken 17 órától,
szombaton 20.30 órától a vigilia
szertartás. A vasárnapi szentmise 10
órától kezdődik, előtte
ételszentelés lesz.

Ugocsai esperesi kerület


A túrterebesi Nagyboldogasszony templomban
csütörtök 19 órától
szentmise, 21 óráig
szentségimádás lesz.
Pénteken 19 órától
nagypénteki szertartás, majd
virrasztás a szent sírnál.
Szombaton 10 és 20 óra között
szentségimádás, 20
órától feltámadási
szertartás következik. Vasárnap 7.30
órakkoa kezdődik a szentmise, utána
ételszentelés lesz, a ünnepi
szentmise 10.30 órától
kezdődik.

Nagykárolyi I. esperesi
kerület


Kalazanci Szent József templomban
csütörtökön 19 órakkor
kezdődik a szentmise, pénteken 17
órától keresztúti
ájtatosság és passió.
Szombaton 20 órától vigilia
szertartás lesz, amit körmenet követ.
Vasárnap a szentmisék 8 (utána
ételszenteléssel), 11 és 19
órától kezdődnek.


Fatimai Szűz Mária templomban
csütörtökön 19
órától szentmise, majd 24
óráig szentségimádás
lesz. Pénteken 10 órakkor kezdődik a
keresztúti ájtatosság, és
19 órától szentmise. Szombaton 9
és 20 óra között
szentségimádás lesz, 20
órától feltámadási
szertartás. Vasárnap 7
órától kezdődik a szentmise
amit ételszentelés követ, 8.30
órától szentmise, majd
ételszentelés, az ünnepi szentmise
10 órakkor kezdődik.


A kaplonyi Szent Antal templomban
csütörtökön 18
órától kezdődik a szentmise,
amit virrasztás követ. Pénteken 12
órai kezdettel keresztúti
ájtatosság lesz, majd 17
órától csonkamise. Szombaton 8
és 18 óra között
szentségimádás lesz a szent
sírnál, majd 20
órától feltámadási
szertartás lesz. Vasárnap a Szent Antal
és Szent József templomokban 7
órakkor kezdődik az
ételszentelés, a Szent Antal templomban
ugyancsak 7 órától kezdődik a
szentmise, majd 10 és 18
órától, míg a Szent
József templomban 8.30
órától.

Nagykárolyi II. esperesi
kerület


A Szentlélek templomban a
csütörtöki szentmisét az
utolsó vacsora emlékére
celebrálák, majd fél óra
csendes és egy óra közös
szentségimádás következik.
Pénteken 15 órától
keresztúti ájtatosság lesz, 19
órától szentmise Jézus
szenvedésének emlékére.
Szombaton 9 és 19 órától
szentségimádásra kerül sor a
szent sírnál. 19
órától húsvéti
vigilia szertartás, amit
feltámadási gyertyás körmenet
követ. Vasárnap 7.30 órakkor
kezdődik az ételszenteléssel
egybekötött szentmise, maj 11
órától a húsvéti
ünnepi szentmisére várják a
híveket.