Ünnepi istentisztelet Száldobágyon

Bihar megye – Szombaton hívták az istenházába a száldobágyi református templom harangjai a helybeli híveket. Hálaadó istentisztelet színhelye volt a templom abból az alkalomból, hogy felavatták az elkészült gyülekezeti házat.

Az egyházi szertartás Kelemen István helybeli református lelkész igefelolvasásával vette kezdetét. A lelkész Dávid zsoltárából olvasott fel, majd az igehirdető Tőkés László püspök foglalta el a szószéket, hogy hirdesse Isten igéjét a zsúfolásig megtelt száldobágyi református templomban. A püspök igehirdetésének alapgondolatait a Zsoltárok könyve 25. részének 1–5. közötti versének írásaira alapozta: „Uram, hozzád emelkedem lélekben!…, szólt Isten igéje.

Tőkés László prédikációjában arról beszélt, hogy Száldobágy felé jövet olyan érzés fogta el, mint amikor az embernek az egyik szeme sír, a másik meg nevet. „Aggodalommal tölt el a Hegyköz jelenlegi helyzete” – mondta. Majd a hegyközpályi református lelkész Katona Jánost egyik, egy újságban megjelenő cikkében az általa mondottakat idézte, melyet úgy értékelt, hogy a pályi lelkész jól látja, mi történik körülötte. Arról van szó, mondta az igehirdető, hogy a vidék átrendeződik. Elveszti azt a szerepet, mely mindig is jelezte, hogy ez mindig is egy magyar tájegység volt. Egy tanulmányt kellene készíteni arról, hogy mi is történt, de főleg arról, hogy miként tovább, mondta az igehirdető. Idegen gazdasági erők teszik rá hatalmukat a hegyközi javakra. A pályi helységnévtáblát piros-sárga-kékre festik, „ez vár rátok”, volt ennek a gesztusnak az üzenete, véleményezte.

Gyülekezeti házat

Örömét fejezte ki, hogy a száldobágyi egyházközség gyülekezeti házat épített. Útkeresés, azt is felírathatnánk a gyülekezeti ház falára, mondta. Üdvözölte azt, hogy Száldobágyon találkoznak a hegyközi öt református gyülekezet presbitériumai, megtárgyalni közös gondjaikat. Az egyház mindig is elöl járt az önkormányzat terén, hiszen a presbitériumok vezetik a református egyházat, ők a mi gyülekezeteink önkormányzata, hangzott el. Majd arról szólt, hogy hosszú ideje kényszerpályán vagyunk, nincs erőnk leszállni. A régi rendszerben dacoltunk a hatalommal, csak azért is, majd megmutatjuk. Aztán a ’89-es változások után nem tudtuk kihasználni a felkínált lehetőségekkel, nem tudtunk élni vele, nem tudtunk szakítani a múlttal, mondta többek között a püspök. Kelemen István lelkész köszönte meg Tőkés László igehirdetését, megemlítve, hogy régi vágya teljesült a presbitériumnak, hogy az egyházközségükben hirdetett igét a püspök. Majd szeretettel üdvözölt mindenkit, aki eljött az istentiszteletre, köztük az öt hegyközi református egyház lelkészeit, presbitériumát, Laborczi Géza debreceni evangélikus lelkészt, Szilágyi Pétert, a Bihari Református Egyházmegye főgondnokát, a község polgármesterét és alpolgármesterét, a sajtó képviselőit. 

A meghívott vendégek közül Laborczi Géza lelkipásztor, Szilágyi Péter főgondnok, Papp György polgármester köszöntötte a gyülekezetet, majd újra Tőkés László szólt a jelenlévőkhöz.

Az istentisztelet keretében helybeli fiatalok egy nagyon szépen összeállított, szívet melengető verses, zenés összeállítással kedveskedtek a jelenlévőknek. Az istentisztelet után agapéra volt meghíva minden résztvevő, melynek a helybeli kultúrház adott otthont.

Dérer Ferenc