Ünnepi hangverseny

Nagyvárad – Virágvasárnap
estjét köszöntötte a
nagyváradi Szent László templomban a
hagyományt követő klasszikus zenei
koncert. A hangverseny szervezője ezúttal is
Thurzó Zoltán zongoraművész volt.


Az ünnepi esten négy oratóriumot
hallgattunk meg, amelyek nagyrészt
Jézus szenvedését
idézik. A Brad Mónika vezette Halmos
László kórus Handel Judás
Makkaabeusából adott elő egy
részletet: Ím, jő már a nagy
király. Ugyancsak az ő
előadásukban hangzott el J.S. Bach
Máté passiójának
áhitatot ébresztő
kórusrészlete, az Ó
Krisztusfő, te zúzott, valamint Pergolesi
Stabat Materéből a S látta
édes fiát végül haldokolni…
című áriáját, amelyet
Májerkuk Mária
szopránénekesnő adott elő.


 


J.S. Bach János
passiójából a
híres bariton áriát 
Tasnádi Ferencz szólaltatta meg. Az esten
meghallgattunk egy operaáriát is Verdi
Hernani című
operájából, nevezetesen Don de
Silva kavatináját, melyet szintén
Tasnádi Ferencz vitt színre a
megjelenítés
hitelességével, a kívánt
hangerővel. Meglepetésül
szolgált Schubert egyik ritkán hallott
koncertáriája (Pásztorfiú a
sziklán, op. posth, 129.). Májerkuk
Mária jelentős feladatot oldott meg, amikor
a virtuóz koloratúrokkal tűzdelt
többrészes dalt a maga
szépségében,
hatáskeltéstől mentesen
szólaltatta meg. A vallásos jellegű
művek között csendült fel
G. Martini Fájdalom és
szomorúság című
kórusműve, valamint Mozart közosmert
Ave verum corpusa. A Halmos László
kórus mutatta be dr. J. Koch Feltámadt a
jó pásztor című romantikus
alkotását is.


 

Hangszeres muzsika


 


A világi tárgyú műveket a
hangszeres szólisták
előadásában élvezhettük:
A Lyoni Konzervatóriumban végzett Kosza
Ágnes tolmácsolta Gounod Jeanne d’Arc
látomása című
művét és Massenet közismert
Thais meditációját,
hozzáidomulva a francia zene
hangulatához.Oláh Boglárka
végtelen beleérzéssel,
kifejező erővel játszotta
hegedűjén O. Respighi
áriáját,  Józsa
Zoltán negyedéves hallgatóval
együtt pedig Ignaz Pleyel III. Duettjét
(op. 48.) Ugyancsak Józsa Zoltán adta
elő Pugnani – Kreisler virtuóz
igényű Prelúdium és
Allegroját. Emélekezetes volt
Thurzó Sándor József
előadásában Rahmanyinov
brácsára átírt Vocalise
(op. 34.) című darabjának, és
a Macalik Alfréd által neki
ajánlott művének Két darab
preklasszikus stílusban című
kompozíciójának
előadása, amelyeket a maguk kiételes
szépségében mintázott meg.
Az est fényét emelte Chopin op.9. nr.1
számú b-moll Noktürnje, amelyet
Thurzó Zoltán a
villanyvilágítást leoltva,
sötétben adott elő, ezúttal is
ráéreztetve az érzékeny,
kifejező dallamra, az éji zene
magányos, hangszeres énekére. A
nagysikerű est szólistái és
énekkara ezúttal is meghitt,
áhitatos  hangulatot teremtettek meg a
kívánt
érzékenységgel és
muzikalitással.


 

Tuduka Oszkár

Címkék: , ,