Ünnepély egy fejedelem dicsőségére

Ünnepély egy fejedelem dicsőségére
Nagyvárad – Csütörtökön délután a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) székhelyén folytatódott a Bethlen Gábor fejedelemre emlékező egész napos programsorozat.

Délután négy órakor Szabó Zsuzanna a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium igazgatónője köszöntötte a KREK dísztermét zsúfolásig megtöltő diákságot, akik a váradi, a marosvásárhelyi és a szatmári református gimnáziumból, illetve a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Gimnáziumból érkeztek az ünnepségre. Fejedelmi emléknaphoz illően Ősz Sándor Előd, az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár munkatársa tartott előadást Bethlen Gábor fejedelemről kiemelve államférfiúi érdemeit, emellett érzékletes képet festve a XVI.-XVII. században Erdélyben uralkodó állapotokról. Ezt követően Herman János teológus, egyházkerületi előadó a 450 évvel ezelőtti református iskolaalapításról tartott rövid előadást, kiemelve, hogy a váradi schola annak idején Európaszerte megbecsült és elismerten magasfokú oktatást nyújtott.

Gála

A gála előtti szünetben a KREK emeleti előcsarnokában megnyitották Horváth Tibor egykori gimnazista festményeibõl, illetve a Lorántffy Gimnázium diákjai által készített iniciálékból álló kiállítást, bár a díszteremből kitóduló gyereksereg érdeklődését ott és akkor inkább az előre kikészített szendvicsek keltették fel, semmint a méltatások. A szünet utáni gálán elsőként a Nagykárolyi Collegium Régizenekar lépett fel Bocskai István korabeli régizene műsorral. Az érdekes, ma már élőben ritkábban hallható hangszereken megszólaltatott művek hűen visszaidézték annak a kornak a hangulatát, és a közönség is hálásan fogadta a dalokat, különösen az utolsóként felcsendülő cigánydallamokat. Ezután a Lorántffy gimnázium diákjai vették át a terepet: először egy palotást táncoltak el, majd az I. Rákóczi György, Erdély vigyázó fejedelme című színjáték két részletét mutatták be. A délután folyamán szavalatot mondott Bíró Anett, Csepei Tímea és Rocska Ádám a Lorántffy gimnázium kilencedikes tanulói és többször is fellépet egy-egy kórusmű erejéig a Lorántffy Gimnázium kórusa Kozma Márta tanárnő vezényletével.

Pap István