Ünnep az adorjáni református gyülekezetben

Ünnep az adorjáni református gyülekezetben
Szatmár megye – Nőszövetségi zászlóavatásra került sor vasárnap déli egy órai kezdettel az adorjáni református templomban. Igét hirdetett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségeinek elnöke Bogya Kis Mária lelkipásztor.

Az ünnepi igehirdetés után, az ünneplő gyülekezetet Nagy Erika, a Szatmári Egyházmegye nőszövetségeinek elnöke, Nt. Sipos Miklós, a Szatmári Egyházmegye esperese, Fodor Lajos egyházmegyei főjegyző köszöntötte. A vendéglátó lelkipásztor Bessenyődi Attila megköszönte gyülekezetének, és a 14 tagú nőszövetségnek az eddigi áldozatos munkát. Arról is beszélt, hogy nagy öröm az Adorjáni Református Egyházközség tagjai számára, az, hogy nőszövetségi zászlót avathatnak. Sokat gondolkoztak azon, hogy milyen fejedelem asszony vagy személyiség nevét vegye fel a nőszövetség, és, hogy mit is lehessen a zászlóra hímezni. A sok gondolkodásnak az lett az erdeménye, hogy elkészült egy egyszerű zászló, melynek egyik oldalán az 50 zsoltár 14. verse egy részét olvashatják: „Hálával áldozzál az istennek” és a másik oldalon pedig csak úgy egyszerűen annyi: Adorjáni Református Nőszövetség. Azért került ez az ige a zászlóra, mert ez tükrözi az adorjáni emberek Istenhez való viszonyulását. Nekik megadotott az — mint nagyon sok hozzájuk hasonló egyszerű emberenek, hogy tudják — hogy mindennapi harcaikhoz hitet, kitartást és munkájuk áldását Istentől várják, és kapják, tehát mindig mindenkor van mit megkösszi — hallhatták az egybegyűltek Bessenyődi Attila vendéglátó lelkipásztortól.

 

Lelkesedés

Az 1989–es fordulat kedvezően hatott a református gyülekezetek életére is. Lehetett különőző rendezvényeket szervezni, a nőszövetségek újra alakultak, vagy újjak alakultak. Az emberek a decemberi fordulat után nagy lelkesedéssel vették ki a részüket az egyházi munkából. Ez a lelkesedés napjainkra már kezd kihűlni nagyon sok emberben, a nagy lelkesedés lassan kezd közönnyé átalakulni. A Sárközújlaktól 4 kilométerre található adorjáni református gyülekezetben ennek ellenére munkálkodnak, tevékenykednek a hívek. A hölgyek itt is élenjárnak az munkában, úgy a szervezéseben, mint kivitelezésben. Bessenyődi Attila lelkipásztor azt kívánta a zászlóavatás alkalmából elmondott beszédében, hogy a nőszövetség tagjai és az őket segítő gyülekezet ne veszítse el lelkesedését, és ezzel a szorgalommal és odaadássál szolgállják továbbra is Istent.

 

A zászló megáldása

Ez után a lelkipásztorok megáldották az Adorjáni Református Nőszövetség zászlaját. Majd a egyházkerület, a szatmári egyházmegye, az adorjái nőszövetségi tagok és a vendégnőszövetségek képviselői szallagot kötöttek a zászlóra. Mindegyik szallagon a nőszövetségi tag neve és mindennapjaiban vígasztalást adó igerész szerepelt. A templomból az ünneplők az adorjáni kultúrházban — az egykori református iskolában — szeretetvendégségen vettek részt.