Üléseztek az unitáriusok

Az Erdélyi Unitárius Egyház legfelsőbb kormányzati testülete, az Egyházi Főtanács július 30–31-én Kolozsváron tartotta meg évi közgyűlését.

A lelkészekből és világi képviselőkből álló 144 tagú közgyűlés megemlékezett az eltelt egy esztendő alatt elhunyt unitárius tagjairól, illetve köszöntötte a nemrég nyugdíjba vonult tisztségviselőit is. Az Egyházi Képviselő Tanács tevékenységének, az egyház társadalmi szervezeteinek, valamint az unitárius egyházhoz tartozó tanintézmények tevékenységeinek kiértékelésére is sor került.
 
Az Egyházi Főtanács egy fontos határozatot is elfogadott az Erdélyi Unitárius Egyház és a Magyarországi Unitárius Egyház rövidesen sorra kerülő egyesülésének előkészítése érdekében. Jóváhagyólag tudomásul vette az egyházi átvilágítás és közelmúlt–kutatás helyzetéről szóló jelentést, majd megválasztotta az Egyházi Közigazgatási Bíróság tagjait. Az elfogadott részjelentések között szerepelt az is, miszerint az Erdélyi Unitárius Egyház által alapítandó kolozsvári magyar bölcsődét rövidesen létrehozzák az ezzel a céllal megbízott képviselők.