Ülésezik a Regionális Egyeztető Fórum

Anyaországi és határon túli magyar politikusok részvételével tartja soron következő ülését a Regionális Egyeztető Fórum. Ennek kapcsán tájékoztatást juttattak el lapunkhoz, ime ennek lényegi elemei.

Az ülésen a résztvevők tájékoztatást kapnak a Szülőföld Alap 2007-es működéséről. Az Regionális Egyeztető Fórum alakuló ülésének (2007. február) döntései alapján 2007. március végén került sor a három szakmai döntéshozó kollégium (Oktatási és Szakképzési Kollégium, Kulturális és Egyházi Kollégium, Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium) ülésére, amelyek alapján még ebben a hónapban sor került a pályázati felhívások meghirdetésére. Az Egyeztető Fórum döntése alapján az ún. kis összegű projektek támogatására a kollégiumok a nagyobb régiók esetében a rendelkezésükre álló keret tíz százalékát különítették el, amelyre régiónként egy alapítvány vagy egyéb civil szervezet pályázhatott.

Ez a szervezet gondoskodott a kis összegű projektek menedzseléséről, elszámolási kötelezettség kikötése mellett.A 2007. évi első pályázati forduló felhívásaira összesen 1563 pályázat érkezett be 3,458 milliárd forint összegben, amely így 3 és félszeresen haladta meg a rendelkezésre álló keretet. A kollégiumok 2007. június-július folyamán tartották meg a pályázatokat elbíráló ülésüket. A beérkezett igények nagy számára tekintettel a kollégiumok végül 625 pályázó támogatására tettek javaslatot, összességében 935,6 millió forint összegben.

Egyéb részletek

Valamennyi közösség esetében megfogalmazódott általános támogatási prioritás volt a köz- és felsőoktatás, valamint a színvonalas kulturális és szakfolyóiratok támogatása. További célként fogalmazódott meg az önkormányzati kistérségi programok, illetve az általuk megvalósított információ és tudástranszfer támogatása.

Az előzetes egyeztetéseket követően a mostani ülésen sor kerül a 2008. évre vonatkozóan az egyes szomszédos országok illetve a szakmai kollégiumok közötti forrásmegosztás rögzítésére, a jövő évi támogatási prioritások véglegesítésére, a nyilvános és nem nyilvános pályázat útján elnyerhető támogatásrész konkrét mértékének meghatározására.

Támogatások

A Szülőföld Alap a 2008. évben várhatóan több, mint kétmilliárd forint támogatást tud nyújtani a szomszédos országokban élő magyarságnak, s az előzetes egyeztetések során abban is teljes egyetértés alakult ki, hogy a Kárpátalján, illetve a Vajdaságban élő magyarok a létszámarányossági elvtől eltérően, attól markánsan nagyobb támogatásban részesülnek.  A találkozón elfogadott támogatási céloknak megfelelő pályázati felhívások jövő év februárjában jelenhetnek meg, első körben mintegy egymilliárd forint összegben.