Útódkommunisták!

A megyei RMDSZ választmánya szombaton gyűlést tartott Nagyváradon az Ady Endre Kulturális Központ konferenciatermében. Már ez is mutatja a Bihar megyei RMDSZ vezérkarának lelkületét.

Abban az épületben politizálnak, amit magyarországi utódkommunista testvérpártjuk építtetett fel velük a Református Egyházkerület által már elnyert, de az utódkommunisták által felülbírált, az RMDSZ-nek átutalt pályázati pénzből. És mi ez az Ady Endre Kulturális Központ? Hányszor emlékeztek itt Adyra, hogyan ápolják Ady szellemiségét, de egyáltalán mutassák már fel végre a nagyváradi magyarságnak az ott zajló kulturális rendezvényeket. Gondolom, a választmányi gyűlések nem éppen magas színvonalú kulturális rendezvények?

Ezen a választmányi gyűlésen a felszólalók szinte egybehangzóan rontottak Tőkés Lászlónak. Nem tisztem megvédeni Tőkés Lászlót, megteszi ezt ő maga, ha szükségét látja, de azért annyi hazugság mellett, amit ott összehordtak, nem mehetünk el szótlanul. Felszólalásukkal mind azt igazolták, amit Tőkés László mond: a Bihar megyei RMDSZ vezetőségéből sokan utódkommunista szellemiségben politizálnak. Hogy ki volt közülük szekus, besugó, nemzetének árulója és ki az ma is, az még sok kutatást igényel. De tudjuk, hogy szinte lehetetlen ezt feltárni, mert akik jelenleg is hatalmon vannak, sokat tehetnek azért, hogy bizonyos iratok eltűnjenek.

De nem is kell iratokat eltüntetni, esetleg újakat gyártani, mindent elmond az a lelkület, ahogy önmagukat és az RMDSZ-t védik. Hát nem az átkos egypártrendszer, a más véleményt nem tűrő, a más véleményeken lévőket megalázó, semmibe vevő kijelentés az, hogy „magyar érdekeket nem lehet az RMDSZ-en kívül képviselni”. Miért ne lehetne? Hát mindenkinek tűrnie kellene azt a diktatórikus, csak a Pártot éltető, öntömjénező magatartást, amit az RMDSZ vezetősége képvisel? Értjük, hogy nekik csak az egyetlen Párt, a hatalmat, pénzt osztogató PÁRT létezik, éppen mint ahogy kommunista elődeiknek (mielőtt felhördülnének: szellemi elődeik mindenképp!) is csak az létezett. Lassan oda jutunk, hogy csak az magyar, aki RMDSZ-es, aki párttag…

Honnan veszi az RMDSZ vezetősége azt a felsőbbrendűségi érzést, amelyben tetszeleg? Anyagilag mindenképpen „felsőbbrendűek”, de emberként, politikusként, urambocsá: magyarként, tényleg azok? Talán a nagyváradi, Bihar megyei magyarok többsége nevében szólalnak fel? Nem az ő nevükben, csakis saját véleményüket mondják el, csakis azt képviselik, jól mutatják ezt a különböző választási eredmények is. Természetesen a többséget nem képviseli az EMNT és az MPP sem, de ez nem jelenti azt, hogy emiatt RMDSZ-rajongó lenne a nagyváradi, Bihar megyei magyarság.

A választási eredményeket is óvatosan kell megközelíteni, hiszen minden nagyváradi, de főleg a megyében élő magyar tudja, hogyan történik az RMDSZ-re való szavazás. Egyesek a húsz éve berögződött megszokásból, mások megfélemlítés miatt, mások érdekből, de vajon hányan szavaznak abbéli meggyőződésükből, hogy az RMDSZ jól, becsületesen, következetesen képviseli a magyar érdekeket?!

De ha már a választásoknál tartunk, emlékezzünk csak vissza, hogy pl. Nagyváradon a 2007-es EU-s parlamenti választásokon Tőkés László egymaga szinte közel annyi szavazatot kapott, mint az RMDSZ, Szabó Ödönöstől, Lakatos Péterestől, Bíró Rozáliástól, Kiss Sándorostól. És ennek tükrében vajon nem úgy kell-e feltenni a kérdést, hogy Tőkés László nagyobb tiszteletet érdemelne, mert a 2009-es EU-s választásokon személyével bejuttatta az RMDSZ-t is az EP-be?

Szabó Ödön azt mondja nagy okosan, hogy Tőkés László csak az 1989-es temesvári szerepvállalásáért érdemel tiszteletet, az azóta folytatott munkájáért nem. Csak emlékeztetőül mondom, ki alapított Egyetemet (ahová ma már több mint ezer magyar diák jár) Nagyváradon, ezzel is elősegítve a szülőföldön való tanulást, a szülőföldön való maradást? De folytathatnánk a sort az Egyházkerületi Székházzal (ami sokáig az RMDSZ-nek is otthont adott, bizonyára köszönik) a Loránttfy Zsuzsanna Gimnáziummal, stb. Hogy ez az utóbbi nem kedves példájuk, az megértjük, hiszen sportpályáját az RMDSZ segítségével játszották át az ortodox egyháznak, és csak a nagyváradi magyarság egy részének példás kiállása vezetett oda, hogy úgy ahogy, de közbenjártak visszaszerzéséért.

Lakatos Péter pedig azt mondja, hogy „Tőkés László feladatot teljesít, oda kell figyelni, kitől kapja az utasításokat”. Éppen Lakatos Péter mondja ezt? Hát ki volt az, aki Gyurcsány elvtárs, utódkommunista párttárs őszödi beszédében nem talált kifogásolni valót, ki hívta Nagyváradra Kuncze Gábort, aki a 2005-ös népszavazáson a nem-re buzdította a félrevezetett magyarokat, ki múlat együtt az utódkommunista elvtársakkal a mecénás bálokon? Most meg magyarázza, hogy ő nem volt besúgó. Hát mennyire hihető ez, amikor politikus haverei mind a szekus rendszert létrehozó, éltető, a szocialista, kommunista párt szellemi örökösei, az örökséget soha meg nem tagadók közül valók? Vajon milyen küldetést teljesítenek a magyarországi utódkommunisták és kebelbarátjaik, az egypártrendszert éltető, a felsőbbrendűségi tudattal élő RMDSZ-es politikusok?

Wittner Máriát kell idéznem az utódkommunisták küldetése kapcsán: „Soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek”.

Nagy József Barna