Újraválasztott egyházmegyei vezetőség

Újraválasztott egyházmegyei vezetőség
Szatmár megye – A Nagykárolyi Református Egyházmegye eddigi vezetői újabb hat éven át kormányozhatnak.

Augusztus 27-én, pénteken tisztújító közgyűlés volt a Nagykárolyi Református Egyházmegyében, amelynek során az egyházmegye eddigi vezetőit elsöprő többséggel választották újra az előttünk álló hat éves ciklusra.
 
Nagy volt a feszültség
 
Az egyházmegyei választó közgyűlés elején tapinthatóan érezni lehetett azt a feszültséget, amely csak az újraválasztott esperes és főgondnok kilétének megismerése után szűnt meg. A közgyűlés Tarsoly Gyula, szilágyszéri református lelkipásztor áhítatával kezdődött, aki bibliai bevezetőjében is utalt a fennebb már megfogalmazott feszültség jelenlétére, illetve arra, hogy ebben a helyzetben nyugalomra és higgadtságra van szüksége az összegyűlt lelkipásztorok, főgondnokok, gondnokok, illetve választási joggal felruházott presbiterek alkotta közösségnek.
 
Felesleges volt az izgalom
 
Amint már délben kiderült, a közgyűlés tagjainak izgalma feleslegesnek bizonyult, hiszen az egyházmegye lelkészi és világi jellegű vezetőit, Nagy Sándort és Geréb Miklóst, nagy többséggel választották meg esperesnek, illetve főgondnoknak. Összesen 68 közgyűlési tag adta le szavazatát, amelyek közül egy szavazat teljesen, két másik pedig részlegesen volt érvénytelen. Az erre kijelölt szavazatszámláló bizottság összesítő adatai után azonnal nyilvánosságra hozták a részleteket is. Ezek szerint Nagy Sándor eddigi esperest 42 szavazattal választották meg újra erre a tisztségre, amíg Geréb Miklós jelenlegi főgondnokra 44-en voksoltak. A két ellenjelölt, Csáki József Gedeon piskolti református lelkipásztor, mint esperes-jelölt és Kovács Jenő Nagykároly-Belvárosi főgondnok, mint egyházmegyei főgondnok-jelölt fele annyi szavazatot kaptak, mint az újraválasztott egyházmegyei vezetők. Csáki Gedeon 24, míg Kovács Jenő 22 szavazatot kapott. Lelkészi főjegyzőnek Tolnay Istvánt, aljegyzőnek Gál Sándort, presbiteri főjegyzőnek Gáti Dezsőt, aljegyzőnek pedig Szabó Lajost választotta meg a közgyűlés. Az egyházkerületi vezető tisztségekre történt jelölések tekintetében kiderült, hogy főpásztornak Ft. Csűry István jelenlegi püspököt 33 egyházközség közül 31-en, míg főgondnoknak Varga Attila RMDSZ-es parlamenti képviselőt 33-ból 26-an látnák szívesen a Királyhágómelléki Református Egyházkerület élén.