Újratervezik az asszonyvásári premontrei rendházat

Újratervezik az asszonyvásári premontrei rendházat

Bihar megye – A minap Asszonyvásárán
tartott búcsús szentmise végén
Fejes Rudolf Anzelm apát bejelentette:
pályázatot nyert a helyi premontrei
rendház úgynevezett
visszaterveztetésére. Az egykori
Fráter kúria siralmas állapotban van.

A vasárnap délután tartott
búcsús szentmise végén
Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát
bejelentette: az asszonyvásári
préposti kastély
javítására, pontosabban az annak
előkészítését
szolgáló úgynevezett
visszatervezéshez pályázat
útján 500 ezer forintot nyert a
Szülőföld Alaptól. Hat
éves kűzdelem után járt most
sikerrel, hiszen korábban is
próbálkozott már
támogatókat szerezni a romos ingatlan
renoválására, de azok a
helyszíni szemléken mindig
visszarettentek, látva a helyi
romakolónia közelségét,
életvitelét. (A szentmise közben is
hallani lehetett a közeli telepről, illetve a
templom közvetlen közeléből
beszűrődő hangokat –
szerz.megj.)
A huzavona közben tönkrement

A történelmi adatok szerint a szebb napokat is
megélt, ma Kiskereki
községhez
tartozó Asszonyvásárán
1600 körül Fráter István
épített kúriát, melyet 1848
táján Fráter Pál, Bihar
vármegye főjegyzője adományozott a
premontrei rendnek. A minapi szentmise után Fejes
Rudolf Anzelm kérdésünkre elmondta: a
romkastély aggasztó helyzetben
van. Az előző rendszerben a kollektív
gazdaság használta, mely a
rendszerváltás után kivonult
belőle. Akkor kezdődöt egy huzavona a
tulajdon rendezése körül, közben az
épületet, a kerítést
gyakorlatilag széthordták. A
telek és az épület is – amit annak
idején
jószágigazgatóságnak rendeztek
be – a rend nevére volt/van bejegyezve. A
finanszírozás most a nagyon fontos
papírmunkára, a
műemlékvédelmet is szem
előtt tartó újratervezésre
érkezett.
Döntenek a
rendeltetéséről


Fejes Rudolf Anzelm azt is elárulta, hogy a tervek
teljes elkészítéséhez
más támogatókat is keresnek, és
majd azt követően kezdődhet meg a
gyűjtés a kivitelezésre.
Az épület majdani
rendeltetéséről – amit figyelembe
kell venni a tervezésnél – novemberben
fognank dönteni. Azt már most lehet tudni, hogy
lesz két nagy helyiség, mint múzeumi
kiállítóterem. Ezen
kívül lelki gyakorlatokra
alkalmassá teszik az épületet, amihez
megfelelő az elvonultság.
Beszélgetésünk után
megnéztük, miként is néz ki az
egykori rendház ma. Az apát visszafogottan
nyilatkozott, amikor azt aggasztónak
minősítette: a hatalmas gazból
csak romok látszanak ki, sok helyen
már az sincs, ami az épületre
emlékeztetne. Egy–egy faldarab,
kémény,
csontváz–szerű
tetőmaradék
, a
kerítésből csak a valamikori
főkaput tartó oszlopok árulkodnak a
szebb időkről…