Újraszentelték a diószegi templomot

Újraszentelték a diószegi templomot

Bihar megye – A külső festés és
belső javítás befejezése
alkalmából az elmúlt szombaton
Böcskei László püspök
újraszentelte a bihardiószegi római
katolikus templomot.

A templomot teljesen megtöltő híveknek nem
csak az okozhatott örömet, hogy az
istenháza megújult, hanem az is, hogy az
ünnepségre sok lelkipásztor, és
meghívott vendégek sokasága is
megérkezett. Szűcs Attila helyi
tisztelendő Bihardiószeg
bejáratánál várta
Böcskei Lászlópüspököt, ahonnan hintón, a
helyi huszárok díszkiséretével
indultak a templom elé, ahol a tisztelendő
mellett Dávid Györgygondnok köszöntötte az egyházi
méltóságot.
Vers és csokor a
püspöknek


A meghívottak sorában ott volt
dr.Bacsó László
polgármester, Szalai Erika helyi
RMDSZ–elnök, Jakó
Sándor
tiszteletes, míg az
ünnepi szentmise celebrálásában
segédkezett Vakon Zsolt
püspöki titkár, Szabó
Ervin
, a nagyváradi Szt.
László gimnázium spirituálisa,
Györfi József, a
székelyhídi kerület esperese
Érmihályfalváról,
Mahajduda János káplán,
Bodor Zoltán
székelyhídi–, Kiss
Márton
bélfenyéri–,
Kurilla Gábor szentjobbi–,
illetve Mihály Balázsérkeserűi plébános,
utóbbi orgonajátékával
és énekével is
hozzájárult a szentmiséhez,
továbbá négyen a mallersdorfi ferences
nővérek képviseletében. A
bevonulást követően Mérai
Annabella
egy verssel, és egy
virágcsokorral köszöntötte a
püspököt, aki a szentmise megkezdése
után elvégezte az 1936–ban
épített, és a felszentelésekor
Szűz Mária Királynő
oltalmába ajánlott templom
újraszentelését.
Imádságunk helye

A prédikáció Szűz
Mária érdemeiről
szólt, a
szentbeszéd után pedig köszönet
illette mindazoknak, akik anyagilag és fizikai
munkával hozzájárultak a templom
megújulásához, illetve, hogy az
eseményre a parókia, és annak
környéke is ünnepi díszbe
öltözzön. A püspöknek Dávid
György gondnok mondott köszönetet a
látogatásért, a
szolgálatért és az
újraszentelésért, hangsúlyozva
a templom fontosságát, mert
– mint fogalmazott – ez az a hely ahol
anyanyelvünkön hangzik és száll fel
a magasba imádságunk és
zsoltáros énekünk. Ugyanakkor
megköszönte Szűcs Attila tisztelendő,
és Hajdú Emma sekrestyés
odaadó munkáját is. A szentmise
végén, a kivonuláskor a hívek
egy–egy szentképet vehettek át az
esemény emlékéül, majd a
meghívottakat ebéd várta.