Újraalakult a váradi RMDSZ szervezet

Újraalakult a váradi RMDSZ szervezet
Nagyvárad – Szombaton az Ady Endre Kulturális Központ konferenciatermében ülésezett az RMDSZ Nagyváradi Körzeti Egyeztető Tanácsa. Újraalakították a városi RMDSZ szervezetet, elnöknek Biró Rozáliát választották.

A tanácskozás kezdetén a 151 meghívott személyből 125 volt jelen, így a közgyűlés határozatképesnek bizonyult. Miután a jelenlevők egyetértettek abban, hogy újra kell alapítani a nagyváradi RMDSZ-szervezetet, az alakulat vezetőségének a megválasztására került sor. Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök Biró Rozália alpolgármestert javasolta a váradi RMDSZ elnöki tisztségére. Mivel egyetlen más jelölés sem hangzott el, a megnevezett személy rövid programbeszédet mondott. Úgy vélte: erre a posztra való jelölés sokkal nagyobb felelőséget jelent számára, mint amikor a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöki pozicióját pályázta meg. Annak a közösségnek a képviseletét kell ugyanis felvállalnia, amelyiket közel érez a szívéhez. “Sokkal nehezebb döntéseket hozni akkor, amikor a hozzánk tartozókról, a hozzánk közel állókhoz van szó”, fogalmazott.

Szerencsés a helyzet

Hozzátette: 2008 választási év, tehát a programja fő alkotóelemei semmiképp sem lehetnek mások, mint azok a választási kampányhoz szükséges kisebb és nagyobb tevékenységek, amelyek arra kell vezessenek, hogy az RMDSZ megfelelő érdekképviseletet tudjon kialakítani. Megitélésében a kiinduló helyzet szerencsés, mert építeni lehet a már tizenhét éve működő körzeti szervezetek munkájára, az igen erős és hatékony megyei alakulatra, az eredményes parlamenti képviseletre, valamint a bihari kormányzati szereplők tevékenységére. Véleménye szerint a városi szervezetnek mindenekelőtt a nagyváradi magyarok demokratos úton történő érdekképviseletét kell felvállalnia. Hangsúlyozta: minden váradi magyarra gondol, mert csak együtt lehet a problémákat megoldani, a széles tömegek és a közéleti szereplők csak közösen tudnak hatékonyan együttműködni. “Úgy érzem, a váradi RMDSZ mindenki szervezete kell legyen. Nem arról van szó, hogy helyet kell kapjon benne mindenki, hanem arról, hogy mindenki a magáénak kell érezze, a sajátjaként kell táplálja, és minden nagyváradi magyar ember a magáéként kell őrizze”, közölte.

Titkos szavazás

A beszédet követően titkos szavazásra került sor. Százhuszonöt kiosztott szavazócédulából ugyanennyi érvényes voks született, melynek következtében  Bíró Rozáliát 120 igen és 5 nem szavazat mellett a nagyváradi RMDSZ szervezet elnökévé választották. Ezután szintén titkos voksolással a városi választmány választással kijelölt tagjait is megszavazták, számszerint 42-t.

A Nagyváradi RMDSZ szervezet alelnökei Pásztor Sándor, Huszár István és Szabó József lettek. A körzeti Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjaira már Biró Rozália tett javaslatot, előbbi testületnek Fenesi Tibor, dr. Sarkady Zsolt és Kádár Júlia, utóbbinak Szauer András, Szallós Nándor és Kuszelka Klára lettek a tagjai.

Ciucur L. Antonius