Újra szövetséget kötöttek

Újra szövetséget kötöttek
Szatmárnémeti – Augusztus 6 és 8 között szervezték meg a magyarországi Bugac mellett a magyarok és testvér népeik törzsi gyűlését, a Nagy-Kurultajt, ahol szatmárnémeti hagyományőrzők is részt vettek.

Ma már a legtöbb kutató (különösen a régészek és az antropológusok) elfogadja, hogy a magyarok kultúrája a sztyeppei lovas nomád kultúrában gyökerezik (mint a szkíta, hun és avar kultúra) és ezen keresztül kapcsolódik a Közép és Belső –ázsiai régió nagy nemzeteinek hagyományaihoz. A Kurultaj rendezvényt Bíró András Zsolt magyar antropológus és humán biológus 2006-os kazakisztáni tudományos expedíciója alapozta meg, amelyből bizonyítást nyert, hogy a kazakisztáni Madjar törzs és a Kárpát-medencei magyarok között genetikai kapcsolat is fennáll. 2007-ben Kazakisztánban megrendezték az első Madjar- Magyar Kurultajt (törzsi gyűlést), amelyre egy magyar delegáció is kiutazott. Azután 2008-ban Magyarország adott otthont a Kurultajnak, ahol a kazakisztáni Madjar törzs tagjai is részt vettek. Közösen eldöntötték, hogy 2010-ben az összes hun-türk tudatú népet meghívják a találkozóra, így az elmúlt napokban 24 közép- és belső- ázsiai, anatóliai, kaukázus-vidéki nemzet képviselői találkozhattak a bugaci pusztán, hogy erősítsék rokoni kapcsolataikat. Egyedi hangulatot árasztott a helyszínen felépült, a honfoglalás korát idéző jurta tábor, ahol a Kárpát-medence minden részéről érkező hagyományőrzők laktak, honfoglalás kori, és későbbi korok hagyományos viseleteibe öltözve.

Testvéreinket fogadtuk

Megható pillanat volt, amikor a testvérnépek képviselői megérkeztek a rendezvényre, ahol a honfoglalás kori viseletbe öltözött magyarok fogadták őket. „A Kurultaj az egységet fejezi ki. A Kárpát medence magyar hagyományőrzői, a kazakisztáni Madjar törzs és a rokon népek küldöttségei együtt ünnepelnek, és méltósággal emlékeznek nagy őseikre,” hangzott el a közös ünnepen, melynek legfontosabb momentuma az volt, amikor a testvér népek képviselői esküdt tettek a további együttműködésről, és a jövőbeli törzsi találkozók megszervezéséről. Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Kurultaj fővédnöke köszöntötte a vendégeket, mondván, nem vagyunk egyedül, új összetartozás alakul ki most a közös gyökerű népek között Közép-Európától Japánig. Ezután felszólaltak a vendég népek képviselői, nagykövetek, minisztériumi, kulturális képviselők, tudósok, akik saját nyelvükön mély tiszteletüket, és köszönetüket fejezték ki azok iránt, akik ezt a találkozót életre hívták. A Turán Szövetség és a Magyar Természettudományi Múzeum felállította az „Ősök sátrát”, ahol egy honfoglalás kori előkelő férfi csontvázát, és rekonstruált arcképét csodálhatták meg a belépők, tisztelegve az ősök emléke előtt. Az elkövetkező napokban a látogatók ámulattal nézték a vendég népek népzenéit, táncait, harcmodorát bemutató jeleneteket, az eseményen három nap alatt mintegy 140 000 résztvevő fordult meg, köztük szép számmal voltak külföldi turisták is. Az utolsó nap estéjén meggyújtott szertűz körül áhítatos szertartásra került sor, ahol a magyarság és a rokon népek képviselői közösen döntöttek arról, hogy két év múlva ugyanitt újra találkoznak. A Nagy Kurultájon a szatmárnémeti Aranykapu Kulturális Egyesület képviselői is jelen voltak, akik a Partiumi Magyar Napok keretében felállított jurtában tartanak majd előadást a 2010-es törzsi gyűlésről.

Pándi Annamária