Újra itt az iskola

Újra itt az iskola

Február 9-én megkezdődött a
második félév. A diákok
ismét visszaülnek az iskolapadokba, hogy
ismereteiket bővítsék, egészen
április 10-ig, vagyis a húsvéti
vakációig.


A tavaszi szünidő április 20-ig tart,
majd a tanórák április 21-e
után folytatódnak, egészen
június 12-ig. A nyári
vakáció három hónapot tart.
A következő tanév szeptember
13-án kezdődik. Ugyancsak a
következő periódusban kerül sor a
dolgozatírások speciális
szessziójára. Ma, vagyis február
10-én anyanyelvből, február
12-én földrajzból vagy
történelemből, február
17-én román nyelvből, február
19-én pedig matematikából
írthatják meg dolgozataikat azok, akik
különböző okok miatt nem
tették azt meg decemberben. A 
második félévi dolgozatokat
május 15-ig kell megírni. Egyes
különleges időjárási
viszonyok között az iskolák
kérvényezhetik a megyei
tanfelügyelőségen a tanév
szerkezetének
megváltoztatását.