Új világrend bontakozik ki?

Új világrend bontakozik ki?

Nagyvárad – A XVIII. Festum Varadinum
keretében péntek délután Glatz
Ferenc történész, az MTA volt
elnöke Világrendváltás, vagy
elég a mellény újragombolása?
címmel tartott előadást a
városháza dísztermében.


A városháza dísztermének
ülőhelyeit szinte teljesen elfoglaló
hallgatóságot az
ünnepségsorozatot szervező Varadinum
Kulturális Alapítvány
nevében Biró Rozália
kuratóriumi elnök üdvözölte,
külön megemlítve Tempfli
József
nyugalmazott megyés
püspök nevét. Az alpolgármester
ugyanakkor köszönetet mondott Lakatos
Péter
parlamenti képviselőnek, a
Partium Alapítvány elnökének
azért a következetes
munkáért, amit a
közösség érdekében
kifejt, illetve amiért újból
Nagyváradra invitálta Glatz Ferenc
történészt, egyetemi tanárt,
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) volt
elnökét.
Világrendváltás, vagy elég
a mellény újragombolása?
című előadása
bevezetőjében a meghívott arra
emlékeztette az egybegyűlteket, hogy amikor
a partiumi megyeszékhelyen jár, azt
megelőzően mindig valamilyen jelentős
esemény
 történik a
régióban vagy a világban. 2004-ben
és 2007-ben például
Magyarország, illetve Románia
csatlakozott az Európai Unióhoz, az
idén pedig gazdasági
világválság van. Ezzel
kapcsolatban a történész azon
meggyőződésének adott hangot,
hogy új világkép  kezd
kibontakozni, több okból kifolyólag
is. Minden másképp viselkedik, mint
50-100 évvel vagy akár
évszázadokkal ezelőtt, amit eddig
tanultunk, érvényüket
vesztették, és még a szakemberek
is tanácstalanok. A két évvel
ezelőtt elkezdődött
klimaválságot  tavaly az
energiaügyi- és az
élelmiszerkrízis követte, jelenleg
pedig egy pénzügyi válságnak
vagyunk az elszenvedői. A helyzet
komolyságát és
jelentőségét jelzi, hogy
június elején az ENSZ egy olyan
gazdasági és szociális
jellegű konferenciát fog szervezni, amelyre
az 1944-ben, Bretton Woodsban lezajlott
tanácskozás óta nem volt
példa.

Globális helyett lokális


Glatz Ferenc meglátásában ilyen
körülmények közepette az
várható, hogy
felértékelődik  az
állam és a helyi
közösségek szerepe.
Szolgáltató államra, kevesebb
bürokráciára, nagyobb
szociális biztonságra és új
iskolapolitikára lesz szükség.
Újra kell gondolni a munkáltatók
és a munkavállalók
viszonyát, munkahelyteremtő
intézkedések kellenek, és be kell
ismerni azt, hogy a neoliberális
 gazdaságpolitika megbukott. Új
tipusú gondolkodást kell bevezetni
ugyanakkor a kisebbségpolitikában is.
Több gazdasági aktívitásra
és szakmai odafigyelésre van
szükség, és meg kell teremteni a
munkavállalás
kompatibilitását is. “Teljesen
világos számomra, hogy az
előttünk álló
évtizedekben sokkal nagyobb szerephez fog jutni
a lokalitás, a helyi
cselekvőképesség. Az
önkormányzatoknak kezében lesz a
következő évtizedek
magyarságának a sorsa“,
vélekedett a történész.

Ciucur Losonczi Antonius