Új templom alapkőletétele Szatmárnémetiben

Új templom alapkőletétele Szatmárnémetiben
A 14–es lakónegyedben található az a használaton kívüli kazánház melynek alapjára épül majd az új magyar görög katolikus templom, ennek védőszentje Keresztelő Szent János lesz.

A szatmárnémetiSzent Miklós templom papjai, hívei és meghívottai számára emlékézetes marad március hetedike, Kereszthódoló vasárnap. A rendkívüli eseményen a Szent Miklós templomban tartott liturgián id. Pallai Béla parókus többek között arról beszélt hallgatóságának, hogy az ateisták mi mindent megtettek már azért, hogy az emberek szívéből elátvolítsák az Isten iránti vágyakozást. Azonban bármilyen összeszedettek is voltak a sötétéség erői, nem tudták elfordítani az emberek szívét Istentől, és a kegyelem utáni vágyakozástól. Ennek ellenére meg kell megkérdeznünk magunktól azt, hogy ki is az, aki irányítja az életünket, és a Teremtő által ránkruházott gondoknak, problémáknak köszönhetően akarunk–e hitben növekedni, majd a kérdések sorát tovább folytatták azzal a gondolattal, hogy ha az akarat megvan, akkor a hozzá fohászkodó rá tud–e szívvel–lélekkel hagyatkozni az isteni gondviselésre? Az elhangzott kérdesekre a választ is megkapta a hallgatóság: csak és kizárólag Krisztus megváltó keresztje, Jézus áldozata kell legyen a hívek erőssége, és aki ebben hisz, és a Teremtőre hagyatkozik az soha nem csalatkozik.

Az építendő templomig

A liturgiát követően, a hívek hatos csoportokban a Szent Miklós görög katolikus templomtól a szatmárnémeti utcáin, a Burgya–sarok közelében található templom helyéig a vállukon vitték keresztény hitük jelképét, a keresztet. A 14 stáció megtételét követően jutott el a körmenet a használaton kívüli kazánházig, ahol a keresztet az átalakítás előtt álló épület elé helyezték. Itt kapott helyet az az urna is, melyben a templom megépítéséről szóló okiratot, a templom terveit, napjainkban használatos pénzérméket, egyházközségi újságot, helyi napilapot, és a Szentföldről, Keresztelő Szent János templomából származó kődarabot is tettek a szervezők. A szentelési szertartást követően hivatalosan is elkezdődött a Keresztelő Szent János próféta születése temploma megépítése.