Új székhelye van a Szatmári Református Egyházmegyének

Szatmárnémeti – A Szatmári Református Egyházmegye lelkészi kara tegnap a Szatmárnémeti Református Gimnázium földszintjén lévő új Esperesi Hivatalban tartotta meg ez évi első gyűlését.

Erdei Árva István szamoskóródi lelkipásztor nyitó áhítata után Kovács Sándor esperes részletes beszámolót tartott az új Esperesi Hivatal munkálatairól. Az egyházmegye elöljárója a lelkészi közösség nevében szeretettel köszöntötte Jobb Domokost, az új ombodi lelkipásztort, aki a Krasznamiháyfalvi Református Egyházközségből érkezett Ombodra 2011. január elsejei hatállyal. Jobb Domokos az ombodi gyülekezet meghívásának tett eleget és így foglalhatta el a megüresedett lelkészi állást.