Új lélekharang a székelyhídi temetőben

Új lélekharang a székelyhídi temetőben
Bihar megye – Az Érmelléki Református Egyházmegye idei első lelkészértekezletének keretében csütörtök délután használatba adták a székelyhídi ravatalozó új lélekharangját. Később koncert volt a református templomban.

Míg csütörtök délelőtt Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke volt az Érmelléki Egyházmegye Székelyhídon tartott lelkészértekezletének vendége, délután Csűry István  királyhágómelléki püspököt köszönthette Gavrucza Tibor vendéglátó lelkész. A temető ravatalozójának új harangja használatba adásának ünnepségén a püspök a 121. Zsoltárból idézett: „Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. (…)” Az új lélekharang hangjáról mindig az jusson a hívek eszébe, hogy a Teremtő a halálon túl is gondviselőnk, és legyenek ők maguk is „a harang szava és a lélek harangja”, mely a könnyhullatások idején is hirdeti, hogy bár nehéz az élet, de a hívő ember mindig bízik a jövőben, fejtette ki Csűry István.
Bemutatkozó harangszó
A férfikórus a Rabszolgák kórusának dalát énekelte el (Verdi: Nabucco), majd „bemutatkozásként” megszólalt a ravatalozó előterében a Szent Mihály lován közszemlére tett rézharang: valószínűleg utoljára kondult meg úgy, hogy mindenki felhőtlen örömmel hallgatta… A püspök szolgálatát, illetve a harang beszerzésében nyújtott minden segítséget Gavrucza Tibor köszönt meg azoknak, akiket az illet. Mint később megtudtuk, a harangot a székelyhídi református gyülekezet illetve Pál Imre  vállalkozó anyagi áldozatvállalásával sikerült beszerezni. Mindezek után a harangot be is emelték a minden helyi felekezet által használt ravatalozó tetőterébe.
Koncert a templomban
Az egész napos eseménysorozat a templomban folytatódott, illetve ért véget, ahol Thurzó Zoltán  nagyváradi zongoraművész – saját megfogalmazása szerint – egy olyan koncertet adott, melynek „másfél óráját egy képzeletbeli hajóban tölthettük romantikus zeneszerzők társaságában, kiknek közös forrása az Istenbe vetett hit”. A Liszt Ferenc és kortársai az Érmelléken  című (méltatlanul kevés érdeklődőt vonzott) előadáson Liszt Ferencéi mellett Robert Schumann, Edward Grieg és Frédéric Chopin kompozíciói hangzottak fel.