Új iskola épül Margittán

Új iskola épül Margittán
Bihar megye – A kormány elfogadott egy határozatot, mely Margittán egy új intézmény építésére és a régiek felújítására, bővítésére vonatkozik.

Margittán évek óta gondot jelent a tanulóknak, szülőknek és tanároknak egyaránt, hogy az iskolákban két váltásban folyik a tanulás. Történik mindez azért, mert nincs elegendő számú tanterem. A délutáni tanítás szükségszerű megoldás, de senkinek nem jó igazán. A diákok idejét felaprózza, így kevesebb idő marad a tanulásra. Arról már nem is beszélve, hogy a délutánosok este későn mennek haza, ami a kisebbeknél nem egy szerencsés helyzet. A város lakóinak régi óhaja az új iskola felépítése, mely úgy látszik, most valóra fog válni. Pocsaly Zoltán polgármester megerősítette a jó hírt, mely szerint az RMDSZ közbenjárásának eredményeként a kormány elfogadott egy határozatot, mely egy új intézmény építésére és a régiek felújítására, bővítésére vonatkozik. Az 1285-ös határozat értelmében, mely megjelent a Hivatalos Közlöny október 26-i számában, új iskola építésére 538.000 lej (5,38 milliárd régi lej), a Főgimnázium 300.000 lej, a napközi 16.000 lej, a magyarkéci Általános Iskola 35.000 lej, a Horea Iskolacsoport pedi  (idéntől ott is van magyar osztály) 35.000 lej támogatást kapott. Szász Attila államtanácsos hangsúlyozta, hogy az RMDSZ bízik abban, hogy ezzel elősegíti a színvonalasabb oktatást, mely közösségünk megmaradásának alapfeltétele.

A legjobbkor érkezik

Pocsaly Zoltán elmondta, hogy a pénz a legjobbkor érkezik, mivel az I–IV. osztályos iskola épületét visszakapta a régi tulajdonos, a református egyház, így még sürgősebb az új iskola építése. Ezzel az összeggel el lehet kezdeni a munkálatokat, és közös összefogással be lehet fejezni. Mindannyiunk közös érdeke és kötelessége gyerekeink jövőjének a biztosítása, hangsúlyozta a polgármester. Egyben megragadta az alkalmat, hogy a Polgármesteri Hivatal, a Helyi Tanács és a helyi RMDSZ nevében megköszönje mindazoknak a segítséget, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Margitta megkapja a célirányos kormánytámogatást.