Új helyzetben is folytatni a munkát

Új helyzetben is folytatni a munkát
Nagyvárad – Az önkormányzati választások évébe léptünk amikor egy megbízott polgármester foglalta el a polgármesteri széket. Az új helyzetben milyen tervekkel kezdi az évet, kérdeztük Biró Rozália alpolgármestertől.

- Valóban a nagyváradi önkormányzat vezetőségi struktúrájában történt változások következtében egy új helyzet alakult ki. Ebben kell alpolgármesterként a feladataimat ellátni. Mihai Groza polgármesteri hatáskörrel felruházva dolgozik a következő helyhatósági választásokig, vele kell a munkámat összehangolva vezetni az önkormányzatot. Én azt hiszem, hogy ez az új helyzet csupán eszközökben szűkösebb, mert céljaim, amit a 2008-as esztendőre saját magamnak és az RMDSZ-frakciónak is kitűztünk azok változatlanok. Ezek a célok nem abból indulnak ki, hogy Groza vagy én vagyok polgármesteri hatáskörökkel felruházva, hanem a város realitásaiból. A célok tehát nem változnak, de az eszközök jóval kevesebbek, és nehezebb lesz a kivitelezés is.

– Melyek ezek a fő célkitűzések?

– Három fő célkitűzést említenék meg. Elsőként egy mozgalmat kellene elindítanunk a városunk tisztaságáért. Elkeserítőnek tartom a köztisztasági állapotokat Nagyváradon. Úgy hiszem, hogy ezen gyökeresen változtatni úgy lehet ha a változást több oldalról, több résztvevővel képzeljük el. Kiemelkedően fontos az önkormányzat szerepe, különösen most, amikor gyakorlatilag újratárgyaljuk azt a szerződést a RER Ökológiai Szolgáltató Rt-vel, amely alapján nyolc évre koncesszióba adjuk a közterületek tisztítására, illetve a háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szolgáltatást. Igen fontos szerep járul majd a közösségi rendőrségre e szolgáltatós ellenőrzése terén. E rendőrség létrehozására már két éve határozat született, de semmiféle lépés nem történt, pedig még számtalan feladat hárulna rájuk a polgárok és a közbiztonság érdekében. Ezt is sürgős megoldásra vár.

– Milyen fontos feladat hárul még az önkormányzatra?

– Igen fontosnak tartom azt, hogy minőségi szolgáltatást biztosítsunk a polgárok számára. Ez alatt az értem, hogy az ügyfélfogadáson változtassunk, hogy kiküszöböljük a hosszú sorokat. A városházában a torony alatti részeben egy jóval nagyobb térségben szeretném az ügyfélfogadást megszervezni. E szolgáltatás minőségének javítását szolgálnák azok a kérdőívek, amelyeken visszajelzéseket kaphatnánk a lakosságtól. Szeretném ha létrehoznánk tájékoztató jellegű kiadványokat adókról, történésekről, kulturális rendezvényekről, hogy ne keljen mindenért az információs pultokig elmenni. Azt szeretném, ha márciustól ezek már a lakossághoz jutnának.

Kiemelkedő fontosságúnak tartom a városmarketinget is. Az a gazdasági helyzet, amelyet Filip polgármester úr hagyott maga után nem nevezhető befektetőkben bővelkedőnek. Sajnos azt tapasztalhatjuk, hogy igen keveset tettünk annak érdekében, hogy nagy befektetőket vonzunk a városba.

Át kell adnunk a kórházak adminisztrálását, az iskolák önállóságát pedig növelnünk kell. Elsőrendű célkitűzésemnek tartom továbbra is a Lorántffy Gimnázium diákjainak sportolási lehetőségeinek a megoldása. Lépéseket teszünk, hogy tavaszig felkerüljenek a műemlék épületekre az információs táblák. Örömmel mondhatom, hogy a néhány éve több síkon elindított munkánk a vár felújítására lassan beért. Jelentős összegeket kapunk központi költségvetésből, illetve elnyert pályázatok alapján, de nyáron épülni fog a nyári színház is. Két esztendeje kezdtük el a Debrecen–Nagyvárad közös fejlesztési stratégiáját, most ott tartunk, hogy európai uniós pénzekre pályázunk. Ebben is nagyon sok lehetőséget látok.

– Amikor Mihai Grozát megválasztották polgármesternek kijelentette, hogy a Demokrata Párt tagjaként folytatja elődje, Petru Filip pártelnök politikáját. Ilyen körülmények között mennyiben lesz majd partner az Ön célkitűzéseinek megvalósításaiban?

– Úgy hiszem, hogy ami nem kimondottan a magyar közösségre vonatkozó probléma, például a város tisztasága, a városmarketing, a minőségi szolgáltatás ebben partner lesz, legalább is nem gátolja majd a munkámat. Ami pedig a magyar közösség felé irányuló magatartását illeti, nem hiszem hogy túlzottan pozitív hozzállást várhatunk, hiszen a PD-L megyei elnökének a politikáját fogja folytatni, és nem hinném, hogy rá lehetne beszélni gyökeres változásokra.

Péter I. Zoltán